Polityka prywatności

Szanowni Państwo,
zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych informujemy Państwa, iż:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Pomorza Środkowego z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 5-9 w Słupsku.

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres administratora jak powyżej lub na adres e-mail: iod@muzeum.slupsk.pl.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach w celu odpowiedzi na zapytania oraz kontaktowania się z Państwem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

  1. procesorom w związku ze zleconymi przez Administratora działaniami w ramach realizacji celu;
  2. firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki;
  3. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania wydarzenia, którego dotyczy niniejsza korespondencja oraz do momentu wycofania przez Państwa zgody.

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:

  1. żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych,
  2. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
  3. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
  4. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
  5. przeniesienia Państwa danych osobowych.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Wysyłając wiadomość/podejmując kontakt wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych podanych w wiadomości, w celu udzielenia odpowiedzi oraz nawiązania kontaktu, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a RODO.

W Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Piotr Piątak, e-mail: iod@muzeum.slupsk.pl.