Z przeszłości Słupska

To pierwsza w naszym muzeum ekspozycja stała poświęcona historii miasta. Większość z prezentowanych obiektów powstała w okresie od XVII do XX wieku, ale są i wcześniejsze, z wykopalisk archeologicznych.

W pierwszej sali zwraca uwagę dawne wyposażenie słupskich kościołów, zachowane do dzisiaj tylko nielicznie. Pocztówki grafiki i akwarele pozwalają poznać niegdysiejszy wygląd świątyń, z których większość nadal stanowi istotne punkty w panoramie miasta. Inną grupę tworzą wyroby słupskich cechów, w tym okazałe cynowe puchary i dzbany, skromniejsze kubki oraz świeczniki.

W drugiej sali eksponowane są plany miasta i widoki, insygnia władzy, dawne dokumenty oraz przedmioty związane z życiem codziennym i funkcjonowaniem miasta, takie jak bezpiecznik, filiżanka czy zaczep do liny tramwajowej. Zobaczyć też można fotografie powojennego Słupska oraz medale imprez kulturalnych z ostatnich kilkudziesięciu lat.

Realizacja wystawy możliwa była dzięki wsparciu finansowemu ze strony Marszałka Województwa Pomorskiego Jana Kozłowskiego.

Otwarcie: 20 grudnia 2008 r. w Zamku Książąt Pomorskich.