SŁUPSK

ul. Dominikańska 5-9
tel. 59 842 40 81

GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek: 11:30-16:00
Wtorek-Niedziela: 10:30-18:00


 

Kierownik Działu: Katarzyna Maciejewska - tel. 059 842 40 81 wewn. 328 (Zamek)
k.maciejewska@muzeum.slupsk.pl

Współpracownicy: oswiata@muzeum.slupsk.pl


Dział Edukacji i Promocji zajmuje się szeroko pojętą działalnością oświatowo-edukacyjną i promocyjną.

Do najważniejszych zadań Działu należy:

 1. Oprowadzanie wycieczek.
 2. Opracowywanie scenariuszy i prowadzenie zajęć edukacyjnych: lekcji muzealnych, warsztatów i wielkoformatowych gier edukacyjnych.
 3. Przygotowywanie wystaw czasowych oraz programów edukacyjnych do wystaw czasowych.
 4. Udział w opracowywaniu wydawnictw naukowych i naukowo-popularyzatorskich.
 5. Przygotowywanie wniosków o granty na działność merytoryczną muzeum.
 6. Prowadzenie planowania i sprawozdawczości z działalności merytorycznej muzeum.
 7. Współorganizowanie imprez kulturalnych, koncertów, sesji naukowych i konferencji, imprez plenerowych, Nocy Muzeów i Jarmarków Gryfitów.
 8. Organizowanie konkursów.
 9. Tworzenie dokumentacji fotograficznej muzeum i jej archiwizacja.
 10. Tworzenie projektów i wydawanie druków reklamowych, banerów, afiszy, ulotek, folderów itp. oraz ich rozpowszechnianie.
 11. Prowadzenie magazynu wydawnictw, sprzedaży wysyłkowej i zaopatrywanie sklepików muzealnych.
 12. Promocja i popularyzacja działalności muzeum, przygotowywanie tekstów promocyjno-reklamowych, materiałów fotograficznych i graficznych.
 13. Tworzenie i aktualizacja strony internetowej muzeum oraz prowadzenie portali w mediach społecznościowych.
 14. Kontakty z mediami.
 15. Współpraca z jednostkami kulturalnymi i oświatowymi.
 16. Pełnienie dyżurów merytorycznych.

 

Opracowali: R. Foltyn, K. Maciejewska i E. Mazur