SŁUPSK

ul. Dominikańska 5-9
tel. 59 842 40 81

GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek: 11:30-16:00
Wtorek-Niedziela: 10:30-18:00


 

WYSTAWY CZASOWE

W MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU

W LATACH 1999-1990

 

 

 

1999 

Zamek Książąt Pomorskich w Słupsku

 

Przejścia” – Świat Kamieni

27 lutego – 6 czerwca 1999

Organizatorzy: MPŚ w Słupsku, Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego, Dolnośląski Oddział Towarzystwa Przyjaciół Ziemi. Dochód z wystawy gromadzącej minerały, skały, kamienie szlachetne i bursztyny przeznaczony był dla Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Słupsku.

 

Co kryły walizki repatriantów?

18 marca – 26 maja 1999

Wiktoria Blacharska

Wystawa ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku, Muzeum Kultury w Węgorzewie, zbiorów własnych i kolekcji prywatnych.

 

Twarze – wystawa fotografii Krzysztofa Gierałtowskiego

2 czerwca – 19 września 1999

Krzysztof Gierałtowski

 

Rozjaśnianie ciemności. Lampy i świeczniki z kolekcji Jerzego W. Hołubca

17 czerwca – 31 sierpnia 1999

Prof. dr hab. Jerzy W. Hołubiec, Alicja Konarska

 

Witkacy i przyjaciele w fotografii Władysława Jana Grabskiego

13 września – 19 grudnia 1999

Grzegorz Grabski, Beata Zgodzińska, Mieczysław Łaźny

 

Jantar – złoto Północy

20 września – 24 października 1999

Janina Cydzik-Brzezińska, Hugona Ostrowska-Wójcik

Wystawa ze zbiorów Narcyza Kalskiego, słupskiego rękodzielnika i znawcy bursztynu.

 

Batiki

5 listopada – 5 grudnia 1999

Maria Hasiec

Jubileuszowa wystawa Pracowni Batiku Słupskiego Ośrodka Kultury

 

 Do szopki, hej, pasterze

17 grudnia 1999 – 27 lutego 2000

Marzenna Mazur

Wystawa ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Toruniu, Oddziału Etnograficznego Muzeum Narodowego w Gdańsku, Muzeum Okręgowego w Koszalinie oraz z kolekcji własnej.

  

Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach

 

Słowińcy – ziemia i ludzie ze starej fotografii

15 lipca – 30 września 1999

Hugona Ostrowska-Wójcik

 

Powroty w zaczarowany świat dzieciństwa

1 maja – 20 czerwca 1999

Wystawa prac plastycznych Jana Rekowskiego i Henryka Jachimka.

 

Wystawa prac powstałych podczas warsztatów artystycznych prowadzonych w ramach programu „Ochrona Ginących Zawodów”

24 czerwca – 8 lipca 1999

Violetta Tkacz

 

Wystawa poplenerowa „II Pleneru Twórców Ludowych i Plastyków Nieprofesjonalnych – Kluki ‘99”

24 czerwca – 8 lipca 1999

Hugona Ostrowska-Wójcik

  

1998 

Zamek Książąt Pomorskich w Słupsku

 

Malarze gdańscy XIX w. ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku

4 lutego – 19 kwietnia 1998

Alicja Konarska, Tadeusz Somionka

 

Mecenat artystyczny szlachty pomorskiej od XVI do pocz. XX wieku

14 maja – 30 września 1998

Alicja Konarska, Tadeusz Somionka

Wystawa towarzyszyła obchodom 50-lecia MPŚ w Słupsku.

 

Raul Koczalski (1885-1948). Życie i twórczość

6-27 września 1998

Janina Cydzik-Brzezińska

Wystawa towarzysząca XXXII Festiwalowi Pianistyki Polskiej w Słupsku miała na celu przybliżenie postaci wybitnego, lecz mało znanego kompozytora i pianisty polskiego pochodzenia.

 

Wystawa pokonkursowa XII Konkursu Sztuki i Rękodzieła Ludowego oraz Plastyki Amatorskiej Pomorza Środkowego

24 października – 6 grudnia 1998

Violetta Tkacz, Hugona Ostrowska-Wójcik

 

Zbiory Działu Sztuki Współczesnej

13 grudnia 1998 – 14 lutego 1999

Beata Zgodzińska, Lucjan Hanak

Wystawa towarzyszyła obchodom 50-lecia MPŚ w Słupsku.

 

Tradycje ludowe okresu Zmartwychwstania w plastyce amatorskiej

8-20 kwietnia 1998

Hugona Ostrowska-Wójcik

 

50 lat Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku w fotografii

22 maja – 30 września 1998

Edward Wojtowicz, Danuta Dąbrowska

Wystawa towarzyszyła obchodom 50-lecia MPŚ w Słupsku.

 

Skauci i harcerze w walkach o niepodległość 1914-1921

3 października – 15 listopada 1998

Janina Cydzik-Brzezińska, Tomasz Katafiasz

Wystawa fotogramów ze zbiorów hm. Marii Hrabowskiej – przewodniczącej ZHP. Wystawę uzupełniało 60 medali odznaczeń i orderów ze zbiorów Ryszarda Klonowskiego, członka słupskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego.

 

 Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach

 

Na skrzypce i basy

3 maja – 15 sierpnia 1998

Monika Sadura, Violetta Tkacz, Katarzyna Wełpa

Wystawa gromadziła ludowe instrumenty muzyczne z kolekcji różnych muzeów etnograficznych w Polsce.

 

Słowińcy – ziemia i ludzie ze starej fotografii

3 września – 30 października 1998

Hugona Ostrowska-Wójcik

 

Wystawy MPŚ poza siedzibą

 

Miejsca na Litwie związane z Adamem Mickiewiczem

 w Teatrze Impresaryjnym w Słupsku

Wystawa fotograficzna organizowana dla Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Grodna była jedną z atrakcji towarzyszących obchodom 200. rocznicy urodzin wieszcza.

  

1997 

Zamek Książąt Pomorskich w Słupsku

 

25-lecie Słupskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego

22 marca – 30 kwietnia 1997

489 obiektów

Komisarz Wystawy: Tadeusz Somionka

Wystawa obejmowała obiekty falerystyczne, medalierskie, filatelistyczne i numizmatyczne ze zbiorów muzealnych oraz z prywatnych kolekcji członków PTN.

 

Matka i dziecko. Wystawa prac ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Koszalinie i Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

11 maja – 22 czerwca 1997

62 prace

Komisarz Wystawy: Beata Zgodzińska

Wśród eksponowanych dzieł, zgromadzonych w działach sztuki współczesnej obu muzeów, podziwiać można było .in. płótna znanych malarzy – Olgi Poznańskiej, Zygmunta Waliszewskiego, Tadeusza Pruszkowskiego, Romana Kramsztyka.

 

Secesja ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku

1 lipca – 14 września 1997

279 obiektów

Komisarz Wystawy: Iwona Korgul-Wyszatycka, Alicja Konarska

Wystawa rzemiosła artystycznego z okresu secesji uzupełniona była malarstwem i rzeźbą. Pokazano szklane i ceramiczne wyroby najbardziej znanych twórców polskich i zagranicznych, kobiece stroje i dodatki, meble oraz tkaniny dekoracyjne.

 

Słupsk w grafice i na dawnych widokówkach

7 września – 2 listopada 1997

62 prace

Komisarz: Alicja Konarska

Wystaw zorganizowana z okazji wręczenia naszemu miastu Honorowego Medalu Rady Europy. Zaprezentowano m.in. najstarsze pocztówki z końca XIX wieku oraz wiele widoków miasta sprzed II wojny światowej.

 

Nikifor – malarz z Krynicy

10 października 1997 – 15 stycznia 1998

108 prac

Komisarz: Hugona Ostrowska-Wójcik, scenariusz i aranżacja: Jadwiga Migdał

Eksponowane prace najlepiej charakteryzowały twórczość Nikifora – znalazły się wśród nich pejzaże, wille krynickie oraz obrazki święte i sceny rozgrywające się we wnętrzach kościelnych.

  

Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach

 

Kolorowy Świat Zabawek. Wystawa ze zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

3 maja – 20 czerwca 1997

268 obiektów

Komisarz: Teresa Lewińska

Wystawa prezentowała zabawki ludowe z najbogatszej kolekcji w Polsce, o różnorodnych typach formy i zdobnictwa, często tworzone samodzielnie przez rodziców i dziadków dla swych pociech. Ekspozycja cieszyła się bardzo dużą popularnością, zwłaszcza wśród najmłodszych.

 

Etnograficzny Plener Plastyczny

maj – sierpień 1997

50 prac

Komisarz: Hugona Ostrowska-Wójcik

Zaprezentowano płótna i rzeźby powstałe w ramach pleneru zorganizowanego przez Dział Etnograficzny i Oddział – Muzeum Wsi Słowińskiej  w Klukach. W plenerze wzięło udział 16 artystów nieprofesjonalnych z regionu słupskiego.

 

Rękodzieło wiejskie na Pomorzu (tkactwo, garncarstwo, plecionkarstwo)

5 lipca – 15 września 1997

298 obiektów

Komisarz: Violetta Tkacz

Wystawa prezentowała poszczególne etapy tworzenia różnego typu rękodzieła oraz gotowe obiekty twórczości ludowej – od najstarszych, czysto użytkowych, aż po niemal współczesne formy ozdobne.

 

Wystawy MPŚ poza siedzibą

 

Skarb monet srebrnych odkrytych w Garsku

w Muzeum Regionalnym w Człuchowie

8 lipca – 25 września 1997

Scenariusz: Tadeusz Somionka, aranżacja: Stanisława Sierant

250 obiektów: monet saskich, bawarskich, czeskich, a nawet bizantyjskich oraz arabskich z X-XI wieku.

 

Otto Priebe (1886-1945)

Wystawa monograficzna w 110 rocznicę urodzin, w Haus an der Redoutte w Bonn

7 maja – 1 czerwca 1997

Scenariusz i aranżacja: Alicja Konarska

 

Otto Priebe (1886-1945)

Wystawa monograficzna w 110 rocznicę urodzin, w Stiftung Pommern w Kilonii

15 czerwca – 30 sierpnia 1997

Scenariusz i aranżacja: Alicja Konarska

 

Malarstwo polskie z lat 1918-1939. Wybór prac ze zbiorów Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Część druga, w Muzeum Regionalnym w Człuchowie

9 października 1997 – 31 marca 1998

Komisarz: Beata Zgodzińska, aranżacja: Stanisława Sierant

 

Rzeźby Jacka Janowskiego

w Muzeum Regionalnym w Ostrzeszowie

29 sierpnia – 3 grudnia 1997

 

Ptaki w drewno przeobrażone

w Muzeum Mazowieckim w Płocku

4 lutego – 3 grudnia 1997

Komisarz: Wanda Dowlaszewicz

 

Wystawa szopek bożonarodzeniowych i rzeźb tematycznie związanych z okresem Godów

w Muzeum Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie

listopad 1997 – luty 1998

 

 1996 

Zamek Książąt Pomorskich w Słupsku

 

Otto Priebe (1886-1945). Wystawa monograficzna w 110 rocznicę urodzin

15 czerwca – 31 sierpnia 1996

Autor: Alicja Konarska

Ekspozycja twórczości Otto Priebego była pierwszą monograficzną wystawą, na której pokazano wszystkie znane prace pomorskiego artysty, dokumentalisty dawnego Słupska. Obrazy pochodziły z instytucji i prywatnych kolekcji z Polski i Niemiec.

 

Europejskie instrumentarium profesjonalne XVIII-XX w.

Wystawa towarzysząca XXX Festiwalowi Pianistyki Polskiej w Słupsku

październik 1996

Autor: Janina Cydzik-Brzezińska

 

Plakaty i medale Festiwali Pianistyki Polskiej w Słupsku

Wystawa towarzysząca XXX Festiwalowi Pianistyki Polskiej w Słupsku

październik 1996

Autorzy: Tadeusz Somionka, Janina Cydzik-Brzezińska

 

Tematy muzyczne w filatelistyce

Wystawa towarzysząca XXX Festiwalowi Pianistyki Polskiej w Słupsku

październik 1996

 

Współczesna sztuka ludowa i amatorska Pomorza Środkowego

19 października – 30 listopada

Wystawa podsumowująca XI Konkurs Sztuki i Rękodzieła Ludowego oraz Plastyki Amatorskiej Pomorza Środkowego, zorganizowany przez Dział Etnograficzny MPŚ w Słupsku (Hugona Ostrowska-Wójcik). Na konkurs, ogłoszony pod patronatem Ministerstwa Kultury i Sztuki, wpłynęło 629 prac od 90 autorów.

 

Współczesny plakat japoński ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu

14 grudnia 1996 – 23 lutego 1997

Autor: Zdzisław Schubert (MN w Poznaniu)

Wystawa zgromadziła 122 prace z liczącej kilkaset obiektów kolekcji.

  

Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach

 

Współczesna sztuka ludowa Kaszub

4 maja – 15 czerwca 1996

 

Współczesna rzeźba i malarstwo na szkle, ze zbiorów Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie

Autor: Janusz Kopydłowski

 

Panie, to się ma ku wieczorowi

23 czerwca – 15 września 1996

Autor: Violetta Tkacz

Wystawa monograficzna Józefa Chełmowskiego, jednego z najwybitniejszych twórców ludowych Kaszub, malarza i rzeźbiarza.

 

Wystawy MPŚ poza siedzibą

 

Wyroby konwisarskie

w Muzeum Regionalnym w Człuchowie

 

Stanisław Ignacy Witkiewicz: Porträts

w Muzeum Historii Miasta w Lipsku.

Wystawa towarzyszyła Międzynarodowym Targom Książki.

 

Malarstwo polskie z lat 1918-1939

w Muzeum Regionalnym w Człuchowie

 

Rysunki Stanisława Ignacego Witkiewicza

w Muzeum Regionalnym w Człuchowie

 

1995

Zamek Książąt Pomorskich w Słupsku

 

Sztuka i kultura ludów Afryki, Ameryki Południowej, Indonezji i Papui-Nowej Gwinei

26 lutego – 4 kwietnia 1995

Autorzy: Marzenna Mazur, Tomasz Siemiński

210 obiektów sztuki egzotycznej i fotografii ze zbiorów Muzeum Misyjnego oo. Werbistów z Pieniężna.

 

Kultura wsi pomorskiej na dawnej fotografii

11 maja – 11 czerwca 1995

Autorzy: Hugona Wójcikowa, Edward Wojtowicz

Dawne fotografie z liczącego wówczas 1506 sztuk zbioru MPŚ w Słupsku. Wyeksponowano 110 obiektów.

 

Malarstwo batalistyczne XVII-XIX wieku

22 czerwca – 25 września 1995

Autor: Janina Cydzik-Brzezińska

50 obrazów wybitnych batalistów, m.in. M. Gierymskiego, J. Kossaka i J. Suchodolskiego.

 

Pokonkursowa wystawa XIX Ogólnopolskiego Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży

30 września – 15 października 1995

Wystawa zorganizowana przez Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku.

 

Mirosław Piotrowski – grafika i rysunek

21 października – 26 listopada 1995

Eksponowano rysunki i grafiki ze zbiorów artysty i kolekcji Muzeum Okręgowego w Toruniu.

 

Przybieżeli do Betlejem

10 grudnia 1995 – luty 1996

Autorzy: Hugona Wójcikowi, Jadwiga Koszutska

Pokazane zostały 54 autentyczne stroje regionalne, w znacznej mierze pochodzące z XIX wieku, ze zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego  w Warszawie.

 

Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach

 

Motywy przyrodnicze w twórczości nieprofesjonalnej Pomorza Środkowego

1 maja – 15 czerwca 1995

Autor: Henryk Soja

 

Wystawy MPŚ poza siedzibą

 

Kultura wsi pomorskiej na dawnej fotografii

w Muzeum Okręgowym w Koszalinie

 

Nestorzy sztuki ludowej na Pomorzu Środkowym

w Muzeum Okręgowym w Pile

 

Srebra XIX i XX wieku

w Muzeum Regionalnym w Człuchowie

 

Współczesne malarstwo polskie

w KMPiK w Słupsku

  

1994 

Zamek Książąt Pomorskich w Słupsku

 

Gunter Grass. Grafika ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku

16 lutego – 28 kwietnia 1994

Dział Sztuki Współczesnej

Prezentacja 30 grafik powstałych w latach 1972-81 oraz książek G. Grassa i opracowań krytyczno-literackich.

 

Malarstwo hiszpańskie ze zbiorów Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II fundacji Janiny i Zbigniewa Karola Porczyńskich

25 maja – 8 września 1994

Dział Historyczno-Artystyczny

Na wystawie zgromadzono 32 obrazy i 3 obiekty meblarskie.

 

Firma portretowa S. I. Witkiewicz ze zbiorów własnych

16 września – 27 listopada 1994

Dział Sztuki Współczesnej

Wystawa zorganizowana z okazji sesji naukowej poświęconej Witkacemu. Zaprezentowano 77 portretów, 14 rysunków i 1 kompozycję.

 

Plakat przełomu XIX i XX wieku ze zbiorów Muzeum Miejskiego we Flensburgu

10 grudnia 1994 – 12 lutego 1995

Dział Sztuki Współczesnej

Na wystawie zgromadzono ponad 50 plakatów z takich krajów, jak Francja, Niemcy, Belgia, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Rosja i Polska.

 

Wystawa prac dzieci z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy Szkole Podstawowej w Słupsku

17 czerwca – 29 sierpnia 1994

Dział Oświatowy

 

Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach

 

Wystawa pokonkursowa X Konkursu Twórczości Ludowej i Rękodzieła Artystycznego Pomorza Środkowego - 1994

31 sierpnia – 30 września 1994

Dział Etnograficzny

 

Na granicy światów – Leon Kudła (1879-1964)

12 czerwca – lipiec 1994

 

Twórczość ludowych artystów z Kaszub

10 maja – czerwiec 1994

Dział Etnograficzny

Wystawa towarzyszyła konferencji naukowej poświęconej Słowińcom, odbywającej się w Łebie i Klukach.

 

Wystawy MPŚ poza siedzibą

 

Wystawa projektów scenograficznych do sztuk Witkacego oraz fotografii i plakatów w ramach imprezy „Ja Witkacy” zorganizowanej przez Zakład Kultury i Oświaty w Szczecinku,

22 marca – 31 marca

 

Współczesna polska grafika marynistyczna ze zbiorów Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

w Muzeum Regionalnym w Człuchowie

11 lutego – 13 kwietnia

 

Współczesna polska grafika marynistyczna ze zbiorów Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

w Klubie MPiK w Słupsku

30 maja – 13 października

 

Letnie fantazje, letnie wspomnienia, letnie marzenia. Współczesne malarstwo polskie ze zbiorów Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

w Muzeum Regionalnym w Człuchowie

29 czerwca – 18 października

 

Wieś słowińska w starej i nowej fotografii

w Bibliotece Miejskiej w Łebie

maj – wrzesień

 

Wystawa o tematyce bożonarodzeniowej

przygotowana dla Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie i Muzeum Regionalnego w Człuchowie

grudzień 1994 – luty 1995

  

1993 

Zamek Książąt Pomorskich w Słupsku

 

Medale Słupska i Ziemi Słupskiej

8 stycznia – 4 kwietnia 1993

Dział Historyczno-Artystyczny

 

Jan Fabich. Malarstwo i grafika

14 kwietnia – 16 maja 1993

Dział Sztuki Współczesnej

 

Obrazy marynistów szkół obcych od XVII do XVIII wieku ze zbiorów polskich

16 czerwca – 19 września 1993

Dział Historyczno-Artystyczny

Wystawa z okazji 45-lecia działalności Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.

 

Rzeźby Jacka Janowskiego i malarstwo Henryka Jachimka

29 kwietnia – 10 czerwca 1993

Dział Etnograficzny

 

Ceramika, rzeźby i hafty kaszubskie

15 czerwca – 30 września 1993

Wystawa przygotowana przez Dział Etnograficzny w Młynie Zamkowym prezentowała obiekty ze zbiorów własnych oraz z Muzeum Narodowego w Gdańsku i Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie.

 

Jan Matejko – w setną rocznicę śmierci. Rysunki i szkice ze zbiorów Domu Matejki, Oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie

7 października – 26 listopada 1993

Dział Sztuki Współczesnej

Prezentacja 119 prac, której otwarcie uświetnił występ młodzieżowego chóru „Kantele” pod kierunkiem Zofii Kurowskiej.

 

Hej kolęda, kolęda…

5 grudnia 1993 – 6 lutego 1994

Dział Etnograficzny

Wystawa prezentowała dzieła o tematyce bożonarodzeniowej: prace malarskie, rzeźbiarskie, akcesoria kolędnicze z różnych regionów Polski.

 

Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach

 

Rzeźby Jacka Janowskiego i malarstwo Henryka Jachimka

15 czerwca – 30 września 1993

Dział Etnograficzny

 

Morze w twórczości ludowej

15 maja – 30 września 1993

Dział Etnograficzny

 

Wystawy MPŚ poza siedzibą

 

Człowiek widziany przez pryzmat sztuki. Grafika ze zbiorów Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

w Galerii „Region” Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie

4 lutego – 1 kwietnia 1993

 

Jan Fabich. Malarstwo i grafika

w Muzeum Miejskim we Flensburgu

23 maja – 4 lipca 1993

 

Jan Fabich. Malarstwo i grafika

w Domu Sztuki i Architektury w Koszalinie

10 lipca – 10 sierpnia 1993

 

Wystawa projketów scenografii do sztuk Witkacego oraz fotogramów ze spektakli

w Ośrodku Teatralnym „RONDO” w Słupsku

10 września – 10 października 1993

 

Antologia polskiej sztuki współczesnej ze zbiorów Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

w Muzeum w Lęborku

23 grudnia 1993 – 31 marca 1994

Prezentacja 61 prac: malarstwo, grafika, rysunek, tkanina.

 

Obrazy marynistów szkół obcych od XVII do XIX wieku ze zbiorów muzeów polskich

w Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku

15 listopada 1993 – 31 marca 1994

  

1992

Zamek Książąt Pomorskich w Słupsku

 

Tadeusz Kantor (1915-1990)

27 marca – 17 maja 1992

Prezentacja 81 prac ze zbiorów muzealnych i prywatnych kolekcji, zrealizowana przez Dział Sztuki Współczesnej.

 

Martwa natura – malarstwo i grafika ze zbiorów własnych Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

23 maja – 23 czerwca 1992

Wystawa przygotowana przez Dział Sztuki Współczesnej.

 

Kwiaty wsi polskiej

maj – sierpień 1992

Dział Etnograficzny kolekcją sztucznych kwiatów wykonanych metodą tradycyjną uzupełnił stałą wystawę strojów ludowych.

 

Stefan Żechowski (1912-1984)

3 lipca – 5 sierpnia 1992

Dział Sztuki Współczesnej zaprezentował 89 prac artysty, pochodzących z kolekcji muzealnej i zbiorów prywatnych. Otwarciu Wystawy towarzyszyło spotkanie z redaktorem Ryszardem Wójcikiem, twórcą filmu o Żechowskim pt. „Pustelnik”.

 

Grafika ekspresjonistyczna ze zbiorów Muzeum Miejskiego we Flensburgu

14 sierpnia – 27 września

Prezentacja 88 prac czołowych niemieckich grafików XX wieku przygotowana przez Dział Sztuk Współczesnej oraz Muzeum Miejskie we Flensburgu.

 

Insygnia miast polskich

7 października – 6 grudnia

Wystawa ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu, przygotowana przez Dział Historyczno-Artystyczny.

 

Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach

 

Kwiaty wsi polskiej

maj – sierpień 1992

Prezentacja sztucznych kwiatów wykonanych tradycyjnymi metodami.

 

Czepce i hafty kaszubskie Genowefy Pałubickiej

czerwiec – sierpień 1992

Wystawa przygotowana w oparciu o zbiory własne MPŚ oraz kolekcję Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie/

 

Życie codzienne wsi

czerwiec – sierpień 1992

Wystawa prezentowała prace twórców z regionu słupskiego.

 

Wystawa pokonkursowa IX Konkursu Twórczości Ludowej i Rękodzieła Artystycznego Pomorza Środkowego – 1992

4 lipca – wrzesień 1992

Podsumowanie konkursu uświetnił występ Kaszubskiego Zespołu Ludowego „Modraki”.

 

Wystawy MPŚ poza siedzibą

 

Względne cechy podobieństwa

w Klubie MPiK

1 lutego – 16 marca 1992

Prezentacja 21 grafik I. Gustowskiej, R. Cieślewicza, J. Świtki, M. Pawłowskiego.

 

Przesyłka

w Klubie MPiK

17 marca – 15 kwietnia 1992

Grafika J. Fabicha, A. Szczepłockiego – 23 prace.

 

Do słońca

w Klubie MPiK

7 maja – 10 czerwca 1992

Prezentacja 42 prac różnych autorów.

 

Malarstwo Janusza Trzebiatowskiego

w Klubie MPiK

2 listopada – 8 grudnia

 

Pejzaż bez szafażu

w Muzeum Zachodnio-Kaszubskim w Bytowie

10 kwietnia – 31 sierpnia 1992

Pokaz 104 prac z dziedziny malarstwa, grafiki i rysunku.

 

Portrety Witkacego

w Muzeum Archeologicznym w Krakowie

16 czerwca – 30 czerwca 1992

Prezentacja 21 prac w ramach Europejskiego Miesiąca Kultury.

 

1991 

Zamek Książąt Pomorskich w Słupsku

 

Sztuka dekoracyjna i użytkowa XIX wieku ze zbiorów Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

1 marca – 13 maja 1991

Eksponowano obiekty z najróżniejszych dziedzin sztuk plastycznych: malarstwo, grafikę, rzeźbę, rzemiosło artystyczne, przedmioty codziennego użytku, książki i damskie ubiory.

 

Sztuka sakralna ze zbiorów Muzeum Archidiecezji Warszawskiej

22 maja – 25 sierpnia 1991

 

Czepce i hafty kaszubskie Genowefy Pałubickiej

20 czerwca – 13 września 1991

Wystawa przygotowana przez Dział Etnograficzny. Otwarciu Wystawy towarzyszył kiermasz sztuki ludowej oraz występ Kaszubskiego Zespołu Ludowego „Modraki” z Parchowa.

 

Fryderyk Chopin źródłem inspiracji plastycznych

8 września – 20 października

Wystawa przygotowana przez Dział Historyczno-Artystyczny ze zbiorów Towarzystwa im. F. Chopina w Warszawie.

 

Mit grecki i rzymski w sztuce polskiej lat 1890-1949

6 listopada 1991 – marzec 1992

Prezentacja 80 prac – malarskich, graficznych, rysunkowych – wypożyczonych z muzeów całej Polski. Przygotował Dział Sztuki Współczesnej.

 

Ludowe szopki betlejemskie

21 grudnia 1991 – luty 1992

Zrealizowana przez Dział Etnograficzny.

 

Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach

 

Piotr Sakson – rzeźbiarz ludowy

1 czerwca – 30 października 1991

 

Ochrona drewna zabytkowego

sierpień 1991 – kontynuowana w 1992

 

Wystawy MPŚ poza siedzibą

 

Malarstwo, rysunek i fotografia S. I. Witkiewicza

w Muzeum Miejskim we Flensburgu

1 – 30 października 1991

Wystawa gromadząca obiekty ze zbiorów MPŚ w Słupsku oraz z kolekcji fotografii E. S. Okołowiczów.

 

Malarstwo i rysunek Mieczysława Kościelniaka

w Muzeum Miejskim we Flensburgu

1 – 30 października 1991

 

Ludzkie tęsknoty koryguje życie

w Klubie MPiK w Słupsku

4 grudnia 1991 – 20 stycznia 1992

39 rysunków i grafik współczesnych autorów ze zbiorów muzeum.

 

Sztuka dekoracyjna i użytkowa XIX wieku

w Muzeum Okręgowym w Koszalinie

23 maja – 28 sierpnia 1991

 

1990

Zamek Książąt Pomorskich w Słupsku

 

Srebra Funduszu Obrony Narodowej

21 lutego – 6 maja 1990

Kolekcja sreber z Muzeum Narodowego w Poznaniu.

 

XIX-wieczne malarstwo Szlezwik Holsztynu ze zbiorów Muzeum Miejskiego we Flensburgu

17 maja – 22 sierpnia 1990

Wystawa przygotowana wspólnie przez Dział Sztuki Współczesnej MPŚ w Słupsku oraz Muzeum we Flensburgu.

 

Dawna broń i akcesoria myśliwskie ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Szczecinku

29 sierpnia – 14 września 1990

Wystawa ze zbiorów Działu Historyczno-Artystycznego MPŚ w Słupsku oraz Muzeum Przyrodniczego w Smołdzinie.

 

S. I. Witkiewicz – autoportrety

18 września – 8 listopada

Wystawa przygotowana przez Dział Sztuki Współczesnej zgromadziła dzieła z własnej kolekcji oraz z muzeów całej Polski.

 

Wystawa pokonkursowa VIII Konkursu Twórczości Ludowej i Rękodzieła Artystycznego Pomorza Środkowego - 1990

19 grudnia 1990 – luty 1991

 

Motywy muzyczne i gwiazdkowe w twórczości ludowej Pomorza Środkowego

grudzień 1990 – marzec 1991

Wystawa przygotowana przez Dział Etnograficzny ze zbiorów własnych oraz z kolekcji Muzeum Narodowego w Gdańsku.

 

Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach

 

Alfred Lubocki – kaszubski malarz i rzeźbiarz ludowy

czerwiec – wrzesień 1990

Wystawa przygotowana przez Dział Etnograficzny MPŚ w Słupsku.

 

Twórczość Anieli Janiszewskiej

czerwiec – wrzesień 1990

Wystawa przygotowana przez Dział Etnograficzny MPŚ w Słupsku.

 

Wystawy MPŚ poza siedzibą

 

Kunst der Katastrophe

27 maja – 1 sierpnia 1990

Malarstwo, rysunek i fotografie S. I. Witkiewicza ze zbiorów państwowych i prywatnych z całej Polski – wystawa zrealizowana w Berlinie Zachodnim.

 

S. I. Witkiewicz – rysunek i malarstwo ze zbiorów Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku i innych muzeów polskich

w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

12 października – 3 grudnia 1990

 

Grafika fińska i rodziny Rogińskich z Gdańska ze zbiorów Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

w „Galerii U” w Koszalinie

kwiecień – wrzesień 1990

 

Malarstwo nowoczesne ze zbiorów Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

w Galerii „Strome Schody” w Muzeum w Lęborku

lipiec – wrzesień 1990

 

Antoni Barton – malarz i rzeźbiarz kaszubski

w Skansenie we Wdzydzach

15 kwietnia – 30 września 1990