SŁUPSK

ul. Dominikańska 5-9
tel. 59 842 40 81

GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek: 11:30-16:00
Wtorek-Niedziela: 10:30-18:00


 

Informacja archiwalna 

 

Wystawy czasowe Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku w roku 2007.

 

Zamek Książąt Pomorskich

 

Sale wystaw czasowych

 

Między liryką a sacrum. Wystawa rzeźb Janiny Karczewskiej-Koniecznej

13 XI 2006 - 31 I 2007

autorka scenariusza: Barbara Pospieszna

autorki aranżacji: Barbara Pospieszna, Alina Sawicka

komisarz wystawy: Barbara Pospieszna

współkomisarz: Ewa Czaplińska

50 eksponatów

Wystawa rzeźb ceramicznych, zgrupowanych w trzech tematach: „Chrystus i Biblia”, „Madonny” i „Anioły”.

 

Chiny – tradycja i kultura

09 XII 2006 – 25 II 2007

komisarze wystawy : Marzenna Mazur, Dorota Ciecholewska

200 obiektów: 97 fotografii autorstwa Grzegorza Funke oraz obiekty kultury materialnej ze zbiorów Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, a także od osób prywatnych

Kolejna, dwudziesta piąta wystawa z cyklu „Portret świata: autorstwa Krystyny i Grzegorza Funke – podróżników z Koszalina. Wzbogacona o część historyczną w postaci eksponatów wypożyczonych z Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, od autorów fotografii oraz innych osób prywatnych. Fotografie państwa Funke z wystawy do Australii i Nowej Zelandii były już prezentowane w Muzeum Pomorza środkowego w Słupsku w roku 2005, w Spichlerzu Richtera.

Wystawa była współfinansowana w ramach programu operacyjnego „Mecenat Kultury 2006” przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.

 

Arkana Sztuki VIII. Miasta. Ekspozycja od Ludwika de Laveaux do Edwarda Dwurnika

28 II – 01 IV 2007

autor scenariusza, aranżacji, komisarz wystawy: Lucjan Hanak

68 obiektów

Wystawie towarzyszył katalog

 

Jak kreował się świat - współczesne malarstwo Aborygenów z Australii Centralnej oraz fotografie Ludwika Biernackiego z cyklu  "Australia w obiektywie”

13 IV – 24 VI 2004

autor aranżacji, komisarz wystawy: Dawid Gonciarz

88 obiektów

Wystawa prezentuje obrazy na płótnie wykonane przez Aborygenów z Australii Centralnej (tzw. malarstwo kropkowe) z kolekcji Julianny i Ryszarda Bednarowiczów, film DVD nakręcony przez badaczy oraz kilkanaście eksponatów z wyrobami tradycyjnego rękodzieła Aborygenów z kolekcji Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Drugi człon wystawy stanowią fotografie Ludwika Biernackiego - fotografa i podróżnika z Jarosławia ukazujące przyrodę i mieszkańców Australii.

Sponsorem wernisażu był hipermarket E. LECLERC

 

Impresje napoleońskie - w 200-lecie wkroczenia wojsk napoleońskich na ziemie polskie i Pomorze oraz utworzenia Księstwa Warszawskiego

01 VII 05 VIII 2007

scenariusz wystawy: dr Tomasz Katafiasz

przygotowanie i aranżacja: dr Tomasz Katafiasz, Janina Cydzik-Brzezińska

wystawa ze zbiorów: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, Tomasza Katafiasza, Zdzisława Dróbki, Damiana Wtulicha, Jacka Jaworskiego, Krzysztofa Komanieckiego i Kamila Domagały.

Wystawę otwarto z okazji V Kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Napoleońskiego (INS) organizowanego przez Akademię Pomorską w Słupsku w pierwszych dniach lipca 2007r.

Na barwnych ilustracjach można było zobaczyć m.in.: mundury Wielkiej Armii Napoleona, Legii Nadwiślańskiej, Księstwa Warszawskiego, marszałków i generałów napoleońskich i przeciwników z Pomorza Środkowego. W gablotach prezentowane były: figurki i scenki rodzajowe przedstawiające epokę napoleońską, repliki czapek i wyposażenia osobistego z epoki napoleońskiej, miniaturowa rekonstrukcja bitwy pod Lipskiem i dużo literatury o epoce.

 

Ciekawostki w zbiorach słupskich numizmatyków

26 V – 15. VI 2007

Autorki scenariusza, komisarze wystawy, przygotowanie i aranżacja: Dorota Ciecholewska, Janina Cydzik-Brzezińska

128 eksponatów

Wystawa przygotowana została z okazji jubileuszu 35-lecia słupskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Ekspozycja stwarzała rzadką okazję zapoznania się z monetami i medalami pomorskimi znajdującymi się w rękach prywatnych. 

 

Słupsk i Pomorze na rysunku i grafice Rudolfa Hardowa.

06 VII – 20 VIII 2007

autorka scenariusza i aranżacji: Gabryela Włodarska-Koszutowska

256 obiektów

Wystawie towarzyszył katalog wraz z aneksem zawierającym informacje o witrażach.

Wystawa prac niemieckiego rysownika mieszkającego i działającego w Słupsku w latach 1907-1937. muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach – oddział Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, przygotowało w maju 2006r. pierwszą od sześćdziesięciu lat wystawę prac tego artysty. Dzieła, będące w większości w posiadaniu rodziny, zostały przywiezione z Niemiec. Od sierpnia 2006r. do czerwca 2007r. wystawa prezentowana była w sześciu innych muzeach pomorskich, a w lipcu 2007r. – uzupełniona o kilkanaście prac i kilkadziesiąt rysunków dokumentacyjnych witraży z kościołów pomorskich (znajdujących się w zbiorach MPŚ) – pokazana została w Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku.

Prace Rudolfa Hardowa mają niezwykłą wartość dokumentacyjną, często są jedynym źródłem potwierdzającym istnienie wielu obiektów. Analizując je można odtworzyć obraz przedwojennego Słupska oraz charakter ówczesnej zabudowy i klimat wsi pomorskiej.

 

Tak to widziałem. Fotografie Jana Maziejuka

7 IX – 14 X 2007

Autorka scenariusza i aranżacji: Janina Cydzik-Brzeińska, Rafał Foltyn

165 fotografii

Wystawie towarzyszył katalog

 

Kolekcja pomorska 73 dzieł sztuki Edwarda Dwurnika z lat 1977 – 2005

27 X 2007 - 6 I 2008

wybór i tytuły dzieł: Edward Dwurnik

komisarz organizacyjny, scenariusz, aranżacja: Lucjan Hanak

75 dzieł

wernisaż i spotkanie z Autorem - sobota, 27.X.2007, godz. 17.00

Wystawie towarzyszyła ekspozycja obrazu Edwarda Dwurnika p.t. „500-lecie Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku”.

 

 

Hall Zamkowy

 

Z Archiwum X Departamentu

02 II – 02 III 2007

Komisarz wystawy i aranżacja: Rafał Foltyn

29 plansz ze zdjęciami , tekstami i archiwaliami, 2 repliki krzeseł do przesłuchań, graniastosłup informacyjny (ze skrótową historią Departamentu X wraz z zarysem wydarzeń i okolicznościami towarzyszącymi jego powstaniu)

Wystawa przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie, a udostępniona przez Instytut Pamięci Narodowej w Gdańsku.

Wystawa prezentowała historię powstania i działalności Grupy Specjalnej Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, mającej za zadanie "oczyszczanie" szeregów PZPR z agentów, prowokatorów oraz członków tzw. "odchylenia prawicowo-nacjonalistycznego". Ukazywała realia pierwszych lat w powojennej Polsce, historię katów i ich ofiar: podejście ówczesnych władz do kwestii winnych i zdrajców partii, cele polityczne, zwyczaje "urzędników" państwowych działających w MBP, ich metody przesłuchań i zbrodnie, których się dopuścili w X Pawilonie oraz swoim tajnym więzieniu w Miedzeszynie.

Na wystawie można było się także zapoznać z problemami lat II wojny światowej składającymi się na zbrodnicze korzenie Departamentu X: powiązania polskiej formacji komunistycznej z wywiadem sowieckim, zwalczanie polskiego podziemia niepodległościowego, demoralizację i okrucieństwa partyzantów Gwardii (później Armii) Ludowej itd.

/Rafał Foltyn, II.2007/ 

 

Wspomnienie

02 - 20 IV 2007

Autorka scenariusza i komisarz wystawy: Janina Cydzik-Brzezińska

Przygotowanie i aranżacja: Rafał Foltyn

16 plansz

Wystawa fotogramów o. Czesława Kozłowskiego i Ryszarda Rzepeckiego, dokumentujących życie papieża Jana Pawła II

 

W 200-lecie wkroczenia wojsk napoleońskich na ziemie polskie i Pomorze pod dow. generała Michała Sokolnickiego

24 V – 4 VI 2007

scenariusz wystawy: dr Tomasz Katafiasz

przygotowanie i aranżacja: dr Tomasz Katafiasz, Rafał Foltyn

wystawa ze zbiorów prezesa Słupskiego Towarzystwa Historycznego, doktora Tomasza Katafiasza, wykładowcy Akademii Pomorskiej w Słupsku, przygotowana z okazji V Kongresu Napoleońskiego. Na ekspozycji zobaczyć można było: makietę fragmentu bitwy pod Lipskiem, zdjęcia generałów biorących udział w kampaniach napoleońskich na Pomorzu (m.in. w bitwie o Kołobrzeg), książki o Napoleonie itp.

 

Przeciwko  kilku myślom… co nie nowe. Procesy krajowców za kontakty z paryską „Kulturą”

26 X – 30 XI 2007

Wystawa przygotowana przez OBEP w Gdańsku i BEP w Warszawie w ramach obchodów Roku Jerzego Giedroycia organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej.

Wystawa ukazuje najważniejsze procesy Polaków w kraju za współpracę z Jerzym Giedroyciem i paryską „Kulturą”, które miały miejsce za rządów Władysława Gomułki w latach 1956-1970.

Na wystawie można było zobaczyć 33 plansze ekspozycyjne ukazujące realia tamtej epoki: wzmożoną cenzurę wobec paryskiej „Kultury”, konfiskaty wydawnictw Instytutu przesyłanych do Polski, represje władz rękoma bezpieki wobec „ośrodka wolnej myśli” w kraju (KKK). Przedstawiono także sylwetki Redaktora „Kultury” i jego najbliższych współpracowników.

 

 

Młyn Zamkowy

 

Karaimowie na Litwie

Wystawa ze zbiorów Muzeum Historycznego w Trokach

16 XI 2007 – 03 II 2008

Komisarze wystawy: Marzenna Mazur, Dorota Ciecholewska

Przygotowanie i aranżacja: zespól z Muzeum Historycznego w Trokach: Virginija Aleksandraviviene, Virgilijus Povilunas (Dyrektor Muzeum Historycznego w Trokach), Irena Senuliene, Alvyra Zagreckaite

150 eksponatów (prace malarskie i grafiki, zbiór fotografii i pocztówek oraz przedmioty codziennego użytku i stroje tradycyjne)

 

Herbaciarnia w Spichlerzu Richtera

 

Polska Szkoła Plakatu XIV. Zagraniczne filmy popularne. Od Dziecka wojny do Rain Mana.

26 XI 2006 – 07 I 2007

Autor scenariusza, aranżacji, komisarz wystawy: Lucjan Hanak

36 obiektów

Ekspozycja plakatów z lat 1958 – 1999, autorów – współtwórców Polskiej Szkoły Plakatu: W. Fangora, W. Gorki, W. Świerzego, W. Wałkuskiego, J. Erola, A. Pągowskiego, M. Wasilewskiego i innych, do filmów: Nędznicy, Cichy Don, Superman III, Idioci, Rain Man, Pluton, Most na rzece Kwai itp.

 

Wokół rzeki – kopie pocztówek dawnego Słupska ze zbiorów Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

9 I – 1 III 2007

Scenariusz i aranżacja wystawy: Anna Brochocka i Beata Zgodzińska

51 obiektów

 

Polska Szkoła Plakatu XV. Klasycy. Jakub Erol

9 V – 22 V 2007

autor cyklu, scenariusza, aranżacji, komisarz wystawy: Lucjan Hanak

36 obiektów

wernisaż 9 V 2007, godz. 12.00, sponsor: Jarosław Rawski (Herbaciarnia w Spichlerzu)

 

Perełki pomorskiej architektury

24 V – 26 VI 2007

scenariusz wystawy: Elżbieta Szalewska

przygotowanie i aranżacja: Rafał Foltyn

19 plansz ekspozycyjnych

Wystawa fotografii słupskiej inżynier architekt Elżbiety Szalewskiej prezentowała zdjęcia najciekawszych obiektów architektonicznych Pomorza Środkowego z ostatnich kilkunastu lat.

 

Zamek słupski na fotografii

28 VI – 04 IX 2007

scenariusz wystawy, przygotowanie i aranżacja: Dorota Ciecholewska

19 plansz ekspozycyjnych

Wystawa przygotowana z okazji 500-lecia Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku

 

Karol Szymanowski – In Memoriam

05 IX – 27 IX 2007

scenariusz wystawy, przygotowanie i aranżacja: Janina Cydzik-Brzezińska, Rafał Foltyn

20 plansz ekspozycyjnych

 

Obrazy Małgorzaty Studenny

28 IX – 7 XI 2007

aranżacja: Teatr Rondo, Rafał Foltyn

Wystawa otwarta w ramach VI Dni Kultury Żydowskiej w Słupsku (28 – 30 IX 2007r.). Artystka zaprezentowała malarstwo inspirowane judaizmem i twórczością Marca Chagalla.

 

Ryszard Nowakowski (SAS). Okna

8 XI – 16 XII 2007

komisarz wystawy: Lucjan Hanak

scenariusz, aranżacja: Ryszard Nowakowski (SAS)

21 obiektów

 

Restauracja „Piwnica Anna de Croy”

(współorganizatorem i sponsorem wystaw w restauracji jest jej właściciel Jarosław Domaradzki) 

 

Wanda Janowicz - malarstwo

1 III – 31 V 2007

Komisarz wystawy: Magdalena Lesiecka

16 obrazów

Wystawa z cyklu traktującego o sztuce nieprofesjonalnej. Zaprezentowane zostały prace malarskie, będące przykładem obecnego już od wielu lat na arenie sztuki nieprofesjonalnej zjawiska profesjonalizacji środowiska amatorów.

W martwych naturach, pejzażach i poetyckich wizjach architektonicznych dostrzec można duże uwrażliwienie autorki na kolor. Chropowatość powierzchni prac uzyskana poprzez niejednolite nakładanie farb zmieszanych z piaskiem nadmorskim podkreśla wrażenie głębi prezentowanych przestrzeni. Autorka od dwudziestu lat jest mieszkanka Słupska i jak pisze: „To tęsknota za Ustką i morzem pozwoliła mi wrzucić piasek morski do kolorowych farbek.”

Od 2001 roku związana z Klubem Plastyka Amatora im. stefana Morawskiego w Słupsku. Uczestniczy w konkursach, plenerach. Jej prace prezentowane były na wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą.

Otwarciu wystawy towarzyszył koncert fortepianowy w  wykonaniu Rafała Prynkiewicza, laureata Miedzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego im. Krzysztofa Komedy.

 

Piotr Sztark – malarstwo

Prezentacja barwnych obrazów o tematyce zoomorficznej autorstwa artysty nieprofesjonalnego.

 

Krzysztof Tomasik -  fotografie Słupska

Wystawa prac znanego słupskiego fotoreportera.

 

Sacrum i profanum. Ikonopisan(nie) Elzbiety Borkowskiej

18 X – 31 XII 2007

Na wystawę złożyły się prace nawiązujące do wielowiekowej tradycji ikonopisarstwa. Wykonane są jednak absolutnie autorską techniką. Warsztat artystki przypomina pracownię alchemiczną: pełno tu odczynników, kolb, menzurek. Tlenki, kwas octowy, ałun - i co jeszcze wie tylko sama mistrzyni aktu twórczego. Efekt finalny jest zaskakujący: ze starych desek spoglądają otoczeni nimbem złota smukli święci i Pantokratorzy, łagodne Madonny, a spod transparentnych malunków przebijają słoje drewna.

 

 

Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach

 

Czasy,  miejsca, ludzie. Ziemia słupska na starej pocztówce

01 V – 25 VIII 2007

Słowińskie Centrum Kultury Regionalnej

scenariusz i aranżacja: Gabryela Włodarska-Koszutowska

155 obiektów

Wystawie towarzyszył album: „Powiat słupski na starych pocztówkach” autorstwa Andrzeja Szkudniewskiego i Tomasza Urbaniaka

 

Johannes Sauer i Hans Winter

01 V – 24 VI 2007

Chałupa z Żoruchowa

scenariusz: Isabel Sellheim, Violetta Tkacz-Laskowska

aranżacja: Violetta Tkacz-Laskowska

53 obiekty

Wystawie towarzyszył katalog: tekst – Isabel Sellheim, opracowanie – Violetta Tkacz-Laskowska.

Wystawa prac malarzy i grafików mieszkających niegdyś w Słupsku, którzy tworzyli w latach przedwojennych w jego okolicach i malowali nadmorskie krajobrazy. Hans Winter (1891 - 1950) był od roku 1919 uczestnikiem wystaw organizowanych przez Miejskie Stowarzyszenie Sztuki. Malował m.in. krajobrazy Jeziora Gardno i Słupska. Johannes Sauer (1882 – 1961) malował widoki wydm nad Bałtykiem i motywy słupskie. Obydwaj preferowali technikę akwareli i pasteli, ale tworzyli także malarstwo olejne.

Wystawę otwierał koncert słupskiej kapeli folkowej „Niwa Modrego Lnu”.

 

Anna, Marta, Alfred. Opowieści o pomorskim  dzieciństwie.

8 VII – 30 IX 2007

Autor scenariusza i aranżacja: Violetta Tkacz-Laskowska

136 obiektów

Wystawie towarzyszył katalog

Wystawa koncentrowała się na opowieści o pomorskim dzieciństwie z okresu przed II wojna światową, której zakończenie przyniosło wielkie zmiany na mapie politycznej świata i w sytuacji ludnościowej Pomorza.

Na wystawie prezentowane były różne meble i zabawki, które wykonywane były w ośrodkach zabawkarskich na południu Polski od połowy XIXw. do czasów współczesnych według tych samych wzorów, kolorystyki i zdobienia. Trafiały one na Kaszuby wraz z wędrownymi handlarzami i kupowane na jarmarkach. Bardzo ważnym elementem wystawy były powiększone kopie archiwalnych zdjęć. Nie wszystkie z tych zdjęć są dokładnie datowane i opisane. Najstarsze wykonane zostały w 1893 roku.

Wystawa ze zbiorów: Muzeum Narodowego w Gdańsku – Oddział Etnografii, Muzeum Narodowego w Szczecinie, Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie, Muzeum w Koszalinie, Muzeum Ziemi Puckiej w Pucku, Muyeum Etnograficznego im. Marii Zaborowskiej-Prüfferowej w Toruniu, Muzeum  - Parku Etnograficznego im. Teodora i Izoldy Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich.

Wystawę otwierał koncert słupskiej kapeli folkowej Niwa Modrego Lnu.

 

Krajobrazy ziemi słowińskiej

Wystawa prac uczestników Międzynarodowego Pleneru Artystów Nieprofesjonalnych „Śladami Maxa Pechsteina” oraz „Krajobrazy ze Stormarn i Herzogtum Lauenburg” – malarstwo Petera Closiusa.

29 VIII – 30 IX 2007

Autorka scenariusza i aranżacji: Gabryela Włodarska-Koszutowska

25 prac Petera Closiusa, 55 prac poplenerowych

Wystawie towarzyszyła ulotka dotycząca Petera Closiusa

Współorganizatorzy: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Słowińskiego i Starostwo Powiatowe w Słupsku

Wystawa poplenerowa, prezentująca w jednej części malarstwo czternastu osób, które wzięły udział w dziesięciodniowym Międzynarodowym Plenerze Artystów Nieprofesjonalnych, organizowanym w Poraju gm. Wicko przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu Słowińskiego. W drugiej części pokazano impresje malarskie niemieckiego artysty Petera Closiusa (również uczestnika Pleneru), przedstawiające krajobrazy Stormarn i Herzotum Lauenburg.

Wystawę otwierał koncert słupskiej kapeli folkowej Niwa Modrego Lnu.