SŁUPSK

ul. Dominikańska 5-9
tel. 59 842 40 81

GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek-wtorek: nieczynne
Środa: 12:00-17:00
Czwartek-Niedziela: 10:00-17:00


KATEDRA FILOLOGII POLSKIEJ
MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO w Słupsku

zapraszają na

SYMPOZJUM: CHRZEŚCIJAŃSTWO NA POMORZU.
KULTURA DUCHOWA I MATERIALNA

konferencja III: ŚWIĘTY MIKOŁAJ Z MIRY.
PATRON UBOGICH, ŻEGLARZY, RYBAKÓW I UCZONYCH

Słupsk, 6 grudnia 2019 r.

ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH W SŁUPSKU
Sala Rycerska
ul. Dominikańska 5

Katedra Filologii Polskiej Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku mają zaszczyt zaprosić w dniu 6 grudnia 2019 roku na sympozjum pt.: Święty Mikołaj z Miry – patron ubogich, rybaków, żeglarzy i uczonych.

Konferencja jako interdyscyplinarne działanie kontynuuje wieloletni cykl sympozjów naukowych poświęconych chrześcijaństwu na Pomorzu. Tak pomyślane przedsięwzięcie ma za zadanie przybliżyć kulturę duchową i materialną naszego Wspólnego Dobra.

Konferencja Święty Mikołaj z Miry – patron ubogich, rybaków, żeglarzy i uczonych jest formą spotkania ludzi nauki i sztuki, duchownych oraz zwykłych obywateli. Nasza inicjatywa ma przede wszystkim wymiar naukowy: historyczno-religioznawczy oraz kulturoznawczy. Św. Mikołaj znany jest w tradycji polskiej głównie jako patron ubogich, jednakże dla kultury Pomorza występuje w znaczeniu patrona rybaków i żeglarzy. W dawnych wiekach na Pomorzu obecna była idea budowy kościołów właśnie pod wezwaniem św. Mikołaja. Opowieści o Świętym do dziś stanowią także inspirującą przestrzeń do analiz realizowanych w dukcie literaturoznawstwa, kulturoznawstwa oraz historii sztuki.

Patronat nad Sympozjum objął
Ks. Biskup Edward Dajczak
Biskup Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

PROGRAM SYMPOZJUM:

godz. 9.00 – Msza Święta w kościele pw. św. Jacka w Słupsku

godz. 10.00 – Otwarcie sympozjum: Święty Mikołaj z Miry – patron ubogich, uczonych, rybaków i żeglarzy
J. M. Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP
Dyrektor Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku Marzenna Mazur
Opiekun merytoryczny dr hab. Adela Barbara Kuik-Kalinowska, prof. AP

Część I (10.15-11.15)
dr Bronisław Nowak (Słupsk)
Święty Mikołaj jako patron Związku Hanzeatyckiego w średniowieczu
dr hab. Adela Barbara Kuik-Kalinowska, prof. AP
Swiãti Mikòłaju/Pòmòż mie do kraju. Kult św. Mikołaja w tradycji kulturowej i literackiej Kaszub
dr Michał Rychert (Słupsk)
Święty Mikołaj słusznie zapomniany

11.15-11.30 – przerwa kawowa

Część II (11.30-12.30)
mgr Ewa Promińska (STS w Akademii Pomorskiej)
Postać św. Mikołaja w kulturze prawosławnej
dr hab. Elżbieta Kal, prof. AP
Darczyńca, cudotwórca, wspomożyciel. Wybrane aspekty ikonografii świętego Mikołaja z Miry
dr hab. Daniel Kalinowski, prof. AP
Święty Mikołaj w tekstach kultury popularnej

12.30-12.50 – przerwa kawowa

Część III (12.50-13.30)
mgr Przemysław Kobiałka (STS w Akademii Pomorskiej)
Bazylika św. Mikołaja w Gdańsku. Z dziejów historii i architektury
mgr Barbara Borzyszkowska (Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie)
Historia parafii pw. św. Mikołaja w Niezabyszewie

13.30-14.15 – dyskusja i zakończenie sympozjum

Organizatorzy:
Katedra Filologii Polskiej, Zakład Antropologii Kultury i Badań Kaszubsko-Pomorskich
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku