SŁUPSK

ul. Dominikańska 5-9
tel. 59 842 40 81

GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek-wtorek: nieczynne
Środa: 12:00-17:00
Czwartek-Niedziela: 10:00-17:00


W związku z trwającą w dniach od 23 listopada do 30 grudnia 2018 wystawą „Wiatr od morza. W sto lat później” w Zamku Książąt Pomorskich, Muzeum Pomorza Środkowego ogłasza konkurs dla słupskich szkół ponadpodstawowych na wykonanie pracy plastycznej do wybranego fragmentu dzieła literackiego Stefana Żeromskiego „Wiatr od morza”.

Na wystawę składa się 20 prac ilustrujących wybrane zagadnienia i sceny z „Wiatru od morza”. Powieść ta, wydana po raz pierwszy w 1922 roku, opowiada dzieje słowiańskiego i polskiego ducha nad Bałtykiem poprzez wieki. Skupia się na rozwoju wydarzeń w bliskości Morza Bałtyckiego, począwszy od czasów plemiennych, poprzez przywoływanie historycznych postaci (Krzywousty, Piotr Dunin, Kopernik...) czy wizji bitew, po realia rozbiorowe, a następnie odbudowę kraju oraz zagospodarowanie Oksywia, którego symbolem stał się port w Gdyni.

Powieść ta służąca pamięci o walce narodowowyzwoleńczej i tradycji, a także kształtująca tożsamość, uważana jest przez badaczy za epopeję pomorską i doczekała się licznych wznowień. Jej najważniejszym zadaniem było oswajanie przestrzeni morza po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i dostępu do Bałtyku. Dlatego Żeromski ukazał w niej wiele ważnych wydarzeń, postaci, miejsca i regiony (Kaszuby, Rugia, Zaodrze), ale również przyrodę czy wyznaczniki kulturowe ze wspólnej historii słowiańskiego Pomorza (po obu stronach Odry) i Polski.

20 prac jakie odnajdziemy na ekspozycji, to tylko namiastka bogactwa tematycznego zawartego na kartach „Wiatru od morza”, w związku z czym chcielibyśmy poszerzyć konteksty owej wystawy (autorstwa współczesnych malarzy z Pomorza Gdańskiego) o drugą – przygotowaną przez słupską młodzież (Słupsk również możemy odnaleźć w książce). Zachęcamy do zapoznania się z załączonym Regulaminem, przystąpienia do konkursu i stworzenia narracji plastycznej w oparciu o wybrane fragmenty bądź rozdziały powieści Żeromskiego.

„Wiatr od morza” - dzieło odznaczające się archaizującym stylem, w dwudziestoleciu międzywojennym podtrzymywał świadomość morską narodu i nawet w sto lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wciąż porusza ważne - nie tylko z historycznej perspektywy - zagadnienia.

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do zwiedzania wystawy „Wiatr od morza. W sto lat później”, której towarzyszy kolejne, tym razem albumowe wydanie powieści Żeromskiego, zilustrowane obrazami prezentowanymi na wystawie.

 

Fragment z powieści „Wiatr od morza” Stefana Żeromskiego:
„Młodzieńcze ludy prawego Odry wybrzeża, zastawione mieczem i za tarczą polańskiego gardziny, otrzymały możność życia i swobodnego rozwoju, prawo spajania się w jedno słowiańskie ciało społeczne z nowym państwem potężnym, które pod imieniem Polski zajaśnieć pod słońcem miało”.

Cytat o powieści:
„Tytuł ten dla sprawy morskiej w Polsce był tym, czym dla bytu narodowego Polaków były takie dzieła, jak Dziady i Pan Tadeusz Mickiewicza, jak Sienkiewicza Trylogia” (Bronisław Miazgowski).


Opiekę merytoryczną nad konkursem sprawuje Rafał Foltyn, tel. 59 842-40-81 wewn. 306, rafal.foltyn@muzeum.slupsk.pl

 

REGULAMIN pobierz
KARTA ZGŁOSZENIOWA pobierz
KLAUZULA INFORMACYJNA pobierz

 

W roku szkolnym 2018/19 wszystkich uczniów szkół średnich planujących przystąpić do egzaminu maturalnego z historii sztuki, uczniów liceów plastycznych przygotowujących się części teoretycznej egzaminu dyplomowego oraz uczniów planujących zdawać egzaminy na studia z tego zakresu, zapraszamy do uczestnictwa w cyklicznych repetytoriach maturalnych. Podczas zajęć omawiane będą podstawowe zagadnienia z historii sztuki od czasów starożytności po lata 70. XX wieku. Każde ze spotkań będzie opatrzone bogatym materiałem ilustracyjnym.

Zajęcia (w formie wykładu i dyskusji) odbywać się będą średnio dwa razy w miesiącu, we wtorki w godzinach popołudniowych, w siedzibie Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku. Daty dzienne będą pojawiały się w aktualnościach na stronie.

Spotkania prowadzi Anna Sujecka, historyk sztuki.

W najbliższy wtorek, 27 listopada o godz. 16:00, zapraszamy na kolejne repetytorium z historii sztuki. Tym razem spotkanie poświęcone sztuce starożytnej Grecji i Rzymu. Podczas zajęć omawiane będą podstawowe zagadnienia z dziedzin rzeźby, malarstwa i architektury.

WięcejRepetytorium maturalne - Sztuka starożytnej Grecji i Rzymu

 

 

INSTYTUT POLONISTYKI AP W SŁUPSKU
MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU

zapraszają na

SYMPOZJUM: CHRZEŚCIJAŃSTWO NA POMORZU.
KULTURA DUCHOWA I MATERIALNA

konferencja II: ŚWIĘTA BARBARA. PATRONKA RYBAKÓW I LUDZI MORZA

 

Słupsk, 4 grudnia 2018 r.
ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH W SŁUPSKU
Sala Rycerska, ul. Dominikańska 5-9

 

Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Muzeum Pomorza Środkowego mają zaszczyt zaprosić w dniu 4 grudnia 2018 roku na sympozjum pt.: Święta Barbara – patronka rybaków i ludzi morza.

Konferencja jako interdyscyplinarne działanie kontynuuje wieloletni cykl sympozjów naukowych poświęconych chrześcijaństwu na Pomorzu. Tak pomyślane przedsięwzięcie ma za zadanie przybliżyć kulturę duchową i materialną naszego Wspólnego Dobra.

Konferencja Święta Barbara – patronka rybaków i ludzi morza jest formą spotkania ludzi nauki i sztuki, duchownych oraz zwykłych obywateli. Nasza inicjatywa ma przede wszystkim wymiar naukowy: historyczno-religioznawczy oraz kulturoznawczy. Św. Barbara jest w tradycji polskiej znana głównie jako patronka górników, jednakże dla kultury Pomorza występuje w znaczeniu patronki rybaków i ludzi morza. Opowieści o Świętej do dziś stanowią także inspirującą przestrzeń do analiz realizowanych w dukcie literaturoznawstwa oraz historii sztuki.

Patronat nad sympozjum objął Ks. Biskup Edward Dajczak Biskup Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

 

WięcejKonferencja

Wystawa czasowa
„Wiatr od morza. W sto lat później”


Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
Zamek Książąt Pomorskich

23 listopada - 30 grudnia 2018

 

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku zaprasza na wyjątkową wystawę zatytułowaną „Wiatr od morza. W sto lat później”. Ekspozycja prezentuje 18 dzieł sztuki przedstawianych w Sali Wystaw Czasowych, które są ilustracjami dla 18 rozdziałów książki, tematyce pomorskiej, Stefana Żeromskiego a zatytułowanej „Wiatr od morza”. Ponadto dwa dzieła innych autorów ukazują Stefana Żeromskiego i „Rodzinę rybaków”. Autorami obrazów są Janusz Akermann, Kiejstut Bereźnicki, Beata Ewa Białecka, Józef Czerniawski, Henryk Cześnik, Zbigniew Gorlak, Kazimierz Kalkowski, Jacek Kornacki, Marek Model, Anna Orbaczewska-Niedzielska, Anna Reinert-Faleńczyk, Joanna Rusinek, Ewa Skaper, Maciej Świeszewski, Andrzej Umiastowski, Mariusz Waras, Sławomir Witkowski, Krzysztof Wróblewski, Anna Wypych-Klimkowska i Marcin Zawicki.


Wernisaż odbędzie się 23 listopada 2018 roku o godz. 12.00.


Organizatorami wystawy są: Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego, Wojciech Bonisławski, Dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku, Bożena Orczykowska, p.o. Dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku. Organizatorem drugiej, słupskiej edycji jest Marzenna Mazur, Dyrektor Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Kuratorem wystawy i autorem scenariusza był Wojciech Zmorzyński z MNG, a autorem aranżacji w słupskim zamku jest Lucjan Hanak. Autorem projektów graficznych jest prof. Janusz Górski.


Wystawie towarzyszą filmy, warsztaty filmowe i katalog wystawy - bibliofilskie wydanie książki Stefana Żeromskiego.


Ekspozycja została zrealizowana z okazji 100-lecia niepodległości Polski.

W związku z wystawą zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym oraz w programie edukacyjnym. Szczegóły w linkach.

WięcejWystawa czasowa „Wiatr od morza. W sto lat później”

 

WięcejWystawa czasowa „Wiatr od morza. W sto lat później”

 

WięcejWystawa czasowa „Wiatr od morza. W sto lat później”

 

 

WięcejWystawa czasowa „Wiatr od morza. W sto lat później”

 

WięcejWystawa czasowa „Wiatr od morza. W sto lat później”