SŁUPSK

ul. Dominikańska 5-9
tel. 59 842 40 81

GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek-wtorek: nieczynne
Środa: 12:00-17:00
Czwartek-Niedziela: 10:00-17:00


POLSKA SZKOŁA GRAFIKI
Od Tadeusza Dominika do Haliny Chrostowskiej

27 września – 26 listopada 2017

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

 

Wystawa prezentuje zagadnienie znane na świecie pod nazwą polskiej szkoły grafiki. Przedstawione dzieła przypominają słynnych i mniej znanych artystów polskich takich jak: Tadeusz Dominik, Leszek Rózga, Halina Pawlikowska, Cecylia Wiśniewska, Stanisław Fijałkowski, Roman Cieślewicz, Maria Wąsowska, Jan Fabich, Jan Góra, Mirosław Piotrowski, Tadeusz Michał Siara, Andrzej Szczepłocki, Lucjan Mianowski, Małgorzata Hołówka, Mirosław Piotrowski, Bogumiła Pręgowska i Halina Chrostowska.


Ekspozycja ujmuje różnorodne techniki graficzne tj.: drzeworyt, akwafortę, akwatintę, linoryt, serigrafię, offset oraz technikę własną.


Klasyczne czarno-białe i kolorowe grafiki ukazują tematy akademickie z lat 1955 – 1977 czyli: portret, pejzaż, pejzaż marynistyczny, martwą naturę, a także inne np. portret metaforyczny czy architekturę.
Wszystkie dzieła pochodzą z kolekcji Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.

 

WięcejWystawa czasowa

Przed nami pierwsza edycja Słupskich Dni Seniora, które będą trwały od 28 do 30 września 2017.

W przededniu Międzynarodowego Dnia Osób Starszych proponowanymi działaniami chcemy zwrócić uwagę z jednej strony na potencjał osób starszych, bogactwo doświadczeń, możliwości, z drugiej zaś zaprezentować ofertę skierowaną do seniorek i seniorów oraz mówić o ich problemach, potrzebach i trudnościach. Liczne projekty, innowacyjne formy wsparcia, działania jednostek zwiększają katalog usług skierowanych do osób starszych, celem poprawy jakości ich życia.

Serdecznie zapraszamy zarówno osoby starsze, ich opiekunów, rodziny, jak i przedstawicieli rad seniorów, uniwersytetów trzeciego wieku, organizacji seniorskich, instytucji publicznych, społecznych i prywatnych.

Słupskie Dni Seniora to trzy dni, w trakcie których osoby starsze, ich rodziny, opiekunowie mogą uczestniczyć w wielu warsztatach, wykładach, zajęciach, działaniach ujętych w harmonogramie wydarzenia. Poza ofertą edukacyjną czy prozdrowotną, organizatorzy proponują Państwu również zajęcia sportowe, pokaz mody osób starszych oraz festyn integracyjny prowadzony przez DJ Wikę.
Zachęcamy do zapoznania się z propozycją placówek funkcjonujących na rzecz osób starszych – rozmowa, spotkanie, udział w zajęciach, wsparcie stosowne do potrzeb znacząco mogą poprawić funkcjonowanie i wydłużyć czas niezależności i sprawności.

Słupskie Dni Seniora, zorganizowane z inicjatywy Słupskiej Rady Seniorów przez Stowarzyszenie Horyzont, współrealizowane jest z myślą o osobach starszych przez wiele podmiotów, jednostek, organizacji, stowarzyszeń, uniwersytetów, klubów i przedsiębiorców. Wydarzenie swym patronatem objął Robert Biedroń Prezydent Miasta Słupska.
Szczegółowy harmonogram dostępny jest na stronie http://slupskiedniseniora.weebly.com/

Nasze muzeum włączyło się do akcji i w tym dniach oferujemy darmowy wstęp na wystawę Witkacego dla osób po sześćdziesiątym roku życia.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu.

WięcejSłupskie Dni Seniora w muzeum

Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku oraz Muzeum Pomorza Środkowego
w Słupsku serdecznie zapraszają na komputerową prezentację projektu edukacyjnego „Pozostałości cmentarza żydowskiego w Słupsku”, która odbędzie się w najbliższy wtorek, 26 września 2017 roku, o godz. 17.00 w Zamku Książąt Pomorskich.

Uczniowie klas III Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza Nr 3 w Słupsku: Ludwika Korniat, Julia Nowosadko, Bartosz Nowosadko, Małgorzata Kliszcz, Magdalena Wietrzyńska i Olga Kowalska, przedstawią wyniki swojego projektu edukacyjnego pod tytułem „Pozostałości cmentarza żydowskiego
w Słupsku”. Jest on pierwszą próbą złożenia i odczytania odłamków macew z dawnego cmentarza żydowskiego, które wyłoniły się z ziemi po obsunięciu się skarpy cmentarnej. Udało się odnaleźć i częściowo skompletować kilka nagrobków oraz częściowo ustalić dane upamiętnionych tam osób. W połączeniu z danymi pochodzącymi z wcześniej odczytanych nagrobków tego cmentarza stanowią one niewielki, ale istotny zasób wiadomości
o dawniej mieszkającej w Słupsku społeczności żydowskiej. Projekt realizowany był pod opieką Warcisława Machury – słupskiego historyka i nauczyciela.

WięcejKomputerowa prezentacja projektu edukacyjnego „Pozostałości cmentarza żydowskiego w Słupsku”

W dniu 15 marca 2017 r. muzeum otrzymało informację, że zgłoszony do programu Wspieranie działań muzealnych wniosek „Zakup wyposażenia do Działu Konserwatorskiego Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku” uzyskał dotację na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W dniu 3 lipca Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zawarł umowę z Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku w sprawie dofinansowania zadania. Całkowity koszt zadania wyniósł ok. 73 tys. zł (netto), z czego środki finansowe MKiDN pochodzące z Funduszu Promocji Kultury stanowiły kwotę 53,5 tys. zł. Łączna kwota brutto wyniosła ok. 90 tys. zł. Pod koniec sierpnia całe nowe wyposażenie trafiło do pracowni konserwatorskich MPŚ w Słupsku.

Pozyskany sprzęt podzielić można na następujące grupy:

1. Maszyny stolarskie
- Piła taśmowa
- Obrabiarka wieloczynnościowa

2. Urządzenia i sprzęt konserwatorski
- Stół podświetlany
- Wanno-stół niskociśnieniowy
- Folia świecąca A4
- Kaseta do uzupełniania masą papierową
- Kauter z termostatem

3. Sprzęt polepszający warunki bezpieczeństwa i higieny pracy
- Stanowiskowe odciągi pyłów i oparów
- Odciąg wiórów
- Regulowany na wysokość stół roboczy

4. Sprzęt komputerowy
- Jednostka centralna
- Monitor
- Klawiatura
- Mysz

Zakupione urządzenia wyposażą pracownię konserwacji drewna, pracownię konserwacji papieru oraz pracownię konserwacji malarstwa. Nowy sprzęt pozwoli na polepszenie stanu konserwatorskiego obiektów muzealnych oraz poprawę ich estetyki. Przyczyni się do polepszenia warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Zakupione wyposażenie pozwoli również na usprawnienie wykonywania wielu czynności konserwatorskich (np. możliwe będzie bardziej precyzyjne przycinanie elementów drewnianych, przy listwach profilowych, docinanie elementów intarsji czy też wykonywanie krosien malarskich). Niektóre prace konserwatorskie wykonywane będą w bardziej nowoczesny sposób, np. czyszczenie na mokro na stole niskociśnieniowym obiektów na podłożu papierowym, uzupełnianie ubytków papieru z użyciem kasety do uzupełniania masą papierową. Odczytywanie znaków wodnych z użyciem mobilnej folii świecącej stanie się możliwe bez konieczności przenoszenia muzealiów do pracowni. Nowy, dobrej jakości sprzęt komputerowy wykorzystany będzie m.in. w dokumentowaniu prac konserwatorskich. To wszystko przyczyni się do większej wydajności pracy, przy co najmniej takiej samej jakości w efekcie finalnym. Zakup nowego sprzętu wpłynie na podniesienie standardów przechowywania i transportu muzealiów. Jest to zakres bardzo istotnej rozwijającej się w ostatnich latach dziedziny, tj. profilaktyki konserwatorskiej.

WięcejNowe wyposażenie Działu Konserwatorskiego już w naszym muzeum

WięcejNowe wyposażenie Działu Konserwatorskiego już w naszym muzeum

WięcejNowe wyposażenie Działu Konserwatorskiego już w naszym muzeum

WięcejNowe wyposażenie Działu Konserwatorskiego już w naszym muzeum

WięcejNowe wyposażenie Działu Konserwatorskiego już w naszym muzeum

WięcejNowe wyposażenie Działu Konserwatorskiego już w naszym muzeum

WięcejNowe wyposażenie Działu Konserwatorskiego już w naszym muzeum