SŁUPSK

ul. Dominikańska 5-9
tel. 59 842 40 81

GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek: 11:30-16:00
Wtorek-Niedziela: 10:30-18:00


 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku na wykład z historii sztuki, pt.: "Rzeźba klasycystyczna i romantyczna w Europie".

Tematem zajęć będzie rzeźba XVIII i XIX wieku rozwijająca się pod wpływem antycznych ideałów piękna, twórczość w której artyści dążyli do doskonałości, do ukazania idealnej harmonii, oddania proporcji - statyczna i spokojna, która stopniowo nabierała nowych środków wyrazu zwracając się ku większej ekspresji. Na wybranych przykładach ukazana zostanie tematyka, jaką podejmowali artyści w okresie klasycyzmu i romantyzmu. Zaprezentowana zostanie twórczość głównych przedstawicieli rzeźby tego okresu, jak np. Antonio Canova, Bertel Thorvaldsen, Jean Baptiste Carpeaux, Francois Rud i inni.


Spotkanie odbędzie się w Zamku Książąt Pomorskich w sobotę 10 grudnia 2016 roku o godzinie 10.00.

Wstęp wolny.

Serdecznie zapraszamy.

WięcejWykład z historii sztuki

Na plakacie pomnik Księcia Poniatowskiego autorstwa Bertela Thorvaldsena.

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku serdecznie zaprasza od 13 grudnia 2016 roku do 12 lutego 2017 roku do zwiedzania nowej wystawy czasowej pt. "Plany Słupska i Mapy Regionu Słupskiego XVIII-XX wiek” ze zbiorów kartograficznych Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, która prezentowana będzie w Herbaciarni w Spichlerzu Richtera przy Rynku Rybackim 1.


Otwarcie wystawy nastąpi 13 grudnia 2016 roku o godz. 12.00.


Na wystawie zaprezentowane zostaną (ze względów bezpieczeństwa) kopie starych, rękopiśmiennych planów miasta Słupska i map regionu słupskiego w ilości 22 sztuk. Zwykle nie są one pokazywane, znajdują się w archiwum muzeum. Te unikatowe plany są ciekawe nie tylko ze względu na materiał informacyjny, który zawierają, ale również ze względu na ich wykonanie i niezwykle atrakcyjną formę graficzną i okres powstania przypadający na XVIII-XX wiek. Stanowią dokumentację historyczną tego, jak na przestrzeni wieków zmieniało się nasze miasto i regon słupski.


Zbiory kartograficzne słupskiego muzeum tworzą kolekcję liczącą 251 jednostek inwentarzowych. W skład zbiorów kartograficznych, oprócz planów Słupska i regionu słupskiego, wchodzą głównie mapy Pomorza, ale także Polski oraz atlasy. Najliczniej reprezentowane są mapy z XVIII i XIX wieku. W zbiorze znaleźć można mapy tematyczne, plany miast, bitew i obiektów.

 Serdecznie zapraszamy.

WięcejWystawa czasowa

WięcejXIV Konferencja Kaszubsko-Pomorska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

Dzień pierwszy – 6 grudnia 2016 r.

Sesja I – prowadzenie prof. Adam Makowski

11.00 – 11.30 Otwarcie Konferencji
11.30 – 11.50 mgr Radosław Pawlik, Archiwum Państwowe w Szczecinie, Postawa kanoników kapituły kamieńskiej ze wschodniej części Księstwa Szczecińskiego wobec reformacji
11.50 – 12.10 prof. Zygmunt Szultka, Szkoły elementarne z polskim językiem nauczania na Pomorzu Zachodnim od reformacji do początku XIX w.
12.10 – 12.30 dr Kazimierz Kallaur, Akademia Pomorska w Słupsku, Struktura własności dóbr ziemskich szlachty powiatu słupskiego na początku XVIII w.
12.30 – 12.50 prof. Wojciech Skóra, Akademia Pomorska w Słupsku, Kaszubi Pomorza Zachodniego a państwo polskie w latach 1918–1939 – próba nowego spojrzenia
12.50 – 13.30 Dyskusja
13.30 – 15.00 Przerwa obiadowa

Sesja II – prowadzenie prof. Zenon Romanow

15.00 – 15.20 prof. Cezary Obracht-Prondzyński, Uniwersytet Gdański, Aktywność kulturowa Kaszubów na ziemi bytowskiej. Doświadczenia Przeszłości i stan współczesny
15.20 – 15.40 mgr Szymon Czajkowski, Czasopismo Naukowe „Turystyka Kulturowa”, Interpretacja dziedzictwa jako innowacyjny sposób popularyzacji dziejów ludności Wybrzeża Słowińskiego
15.40 – 16.00 mgr Sylwia Wesołowska, Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie, Ludność rodzima Pomorza Zachodniego w piśmiennictwie niemieckim i polskim od reformacji do współczesności. Omówienie Bibliograficzne
16.00 – 16.20 dr Małgorzata Mastalerz–Krystjańczuk, Akademia Pomorska w Słupsku, Ludność rodzima znad jezior Łebsko i Gardno w publicystyce polskiej w latach 1960–1989
16.20 – 17.00 Dyskusja
18.00 – Kolacja

Dzień drugi – 7 grudnia 2016 r.

Sesja III – prowadzenie prof. Kazimierz Kozłowski

10.00 – 10.20 dr Justyna Żukowska, Akademia Pomorska w Słupsku, Reformacja a ludność rodzima Pomorza Zachodniego – zarys problemu
10.20 – 10.40 prof. Zenon Romanow, Akademia Pomorska w Słupsku, Emigracja Kaszubów bytowskich do Niemiec w latach 1945–1980
10.40 – 11.00 mgr Anna Bartczak, Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, Uwarunkowania funkcjonowania oświaty dla ludności rodzimej na Pomorzu Zachodnim w latach 1950–1956
11.00 – 11.20 dr Kacper Pencarski, Akademia Pomorska w Słupsku, Ludność autochtoniczna województwa koszalińskiego w taśmotece Rozgłośni Polskiego Radia w Koszalinie (1956–1975)
11.20 – 11.50 Przerwa kawowa

Sesja IV – prowadzenie prof. Wojciech Skóra

11.50 – 12.10 prof. Adam Makowski, Uniwersytet Szczeciński, Ludność rodzima w działalności Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich
12.10 – 12.30 prof. Kazimierz Kozłowski, Uniwersytet Sczezciński, dr Ryszard Stoltmann, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Szczecinie, Aktywność środowiska Kaszubów szczecińskich w III RP
12.30 – 12.50 dr Paweł Migdalski, Uniwersytet Szczeciński, Słupska Komisja badań słowiańskich. Przyczynek do dziejów badań nad ludnością rodzimą Pomorza Zachodniego po drugiej wojnie światowej
12.50 – 13.20 Dyskusja i zakończenie konferencji
13.20 – 14.30 Przerwa obiadowa

Informujemy, że wystawa „Świat Lalek – Lalki Świata”
będzie zamknięta do 6 grudnia 2016 r. z powodu zmiany ekspozycji.


Przepraszamy.