SŁUPSK

ul. Dominikańska 5-9
tel. 59 842 40 81

GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek-wtorek: nieczynne
Środa: 12:00-17:00
Czwartek-Niedziela: 10:00-17:00


PROGRAM SYMPOZJUM

09.00 – otwarcie:

• Marzenna Mazur, Dyrektor MPŚ w Słupsku

• Prof. AP, dr hab. Roman Drozd, Rektor AP w Słupsku

• JE Bp Ordynariusz Diecezji Koszaliń

sko-Kołobrzeskiej, Edward Dajczak

• Prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz, Koordynator Ogólnopolskich Obchodów Roku Jana Długosza

• Prof. AP dr hab. Anna Sobiecka, Dyrektor IP w AP w Słupsku

Część I – 09.30-11.30

1. Prof. Zbigniew Zielonka, Kroniki Jana Długosza ukoronowaniem myśli patriotycznej w historiografii polskiego średniowiecza

2. Prof. Franciszek A. Marek, Jan Długosz - wychowawca królewiczów

3. Prof. Anna Pobóg-Lenartowicz, Jan Długosz jako propagator kultu św. Jacka i bł. Czesława

4. Prof. Tadeusz Linkner, Ślady Długoszowej mitologii słowiańskiej w pismach Jana Trentowskiego

11.30-11.50 Dyskusja

11.50-12.10 Przerwa na kawę

Część II – 12.10-13.50

1. Prof. Sobiesław Szybkowski, Polskie rody rycerskie w ostatnich księgach „Roczników, czyli kronik sławnego Królestwa Polskiego"

2. Dr Bronisław Nowak, Długosz a Ziemia Słupska w kontekście problematyki pomorskiej

3. Prof. Marek Sobczyński, Rola Jana Długosza w rozwoju polskiej myśli geograficznej

4. Dr Krystyna Krawiec-Złotkowska, Geografia Polski według Jana Długosza w perspektywie geopoetyki

13.50-14.10 Dyskusja

14.10-15.30 Obiad

Część III – 15.30-17.10

1. Ks. dr Marek Żejmo, Kościół katolicki w widzeniu Jana Długosza na podstawie „Roczników, czyli kronik sławnego Królestwa Polskiego"

2. Mgr Renata Cierniak, Długosz na przełomie epok – stosunek kronikarza do nowych trendów humanistycznych, mody i obyczajów

3. Mgr Pola Pauba, Poeci i pisarze w „Rocznikach, czyli kronikach sławnego Królestwa Polskiego Jana Długosza". Rekonesans

4. Dr Małgorzata Matusiak, Bitwa pod Grunwaldem w ujęciu Jana Długosza i Henryka Sienkiewicza

17.10-17.40 Dyskusja i posumowanie sympozjum

18.00 – Uroczysta Msza Święta w Kościele pw. NMP w Słupsku, której będzie przewodniczył JE Biskup Edward Dajczak