SŁUPSK

ul. Dominikańska 5-9
tel. 59 842 40 81

GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek: 11:30-16:00
Wtorek-Niedziela: 10:30-18:00


Informacja archiwalna

 

W imieniu

Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie

wicedziekan adwokat Wojciech Kaczmarek

oraz

adwokat Leon Kasperski

 

oraz

 

Mieczysław Jaroszewicz

Dyrektor

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

 

serdecznie zapraszają na wystawę

 

ADWOKACI POLSCY OJCZYŹNIE.

90 lat odrodzonej adwokatury polskiej.

 

Zamek Książąt Pomorskich

2 - 20 lutego 2009r.

 

Otwarcie wystawy w poniedziałek 2 lutego 2009 r. o godz. 1600

 

WPROWADZENIE

Adwokatura Polska utworzona została dekretem Naczelnika Polski Józefa Piłsudskiego z dnia 24 grudnia 1918 r. i zyskała formę samorządu zawodowego. Dziś polska adwokatura to prawie 9 tys. adwokatów i ponad 3 tys. aplikantów (…)

Z okazji obchodów tych historycznych wydarzeń - 90 rocznicy Odrodzonej Adwokatury Polskiej, Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, Redakcja „Palestry” oraz Muzeum Adwokatury Polskiej, przy współpracy Okręgowych Rad Adwokackich, przygotowali wystawę poświęconą dorobkowi polskiej adwokatury, który tworzyły pokolenia znanych i szanowanych prawników.

Wystawa składa się z krótkich bloków tematycznych jak "W dawnych czasach", "W odbudowie Polski i życiu publicznym II Rzeczypospolitej", "II wojna światowa", "Przeciw komunizmowi w Polsce Ludowej", "W nauce" oraz "W literaturze, sztuce i sporcie" (dziedziny, z których wywodził się gros polskich pracowników adwokatury).

 

TŁO HISTORYCZNE

Adwokaci najpierw walcząc w Legionach potem po odzyskaniu prze Polskę niepodległości szeroko włączyli się w dzieło odbudowy kraju. Tworzyli podstawy polskiego państwa i jego systemu prawnego. Aktywnie uczestniczyli w życiu politycznym, byli współorganizatorami wymiaru sprawiedliwości, administracji państwowej i szkolnictwa II RP. Brali także udział w wojnie polsko-bolszewickiej.

Wielu najcenniejszych z nich zabrała II wojna światowa i okupacja. Ginęli w walce zbrojnej i obozach koncentracyjnych, podczas działalności organizacji podziemnych; byli rozstrzeliwani, więzieni i wywożeni na zsyłkę. Adwokaci i aplikanci stanowili jedną z najbardziej zdziesiątkowanych grup polskiej inteligencji.

Po II wojnie światowej, mimo postępującej komunizacji kraju, polska adwokatura nie ustawała we wspieraniu wolnej i demokratycznej myśli.

Polskie prawo to także mecenasi niosący wiedzę naukową, mający istotny udział w dorobku kultury i sztuki – przedstawiciele innych zawodów. Często byli to ci, którzy znaleźli w adwokaturze – jedynym, niezależnym od władzy państwowej zawodzie – schronienie przed represjami czy naciskami politycznymi, nie mogąc kontynuować swojej pierwotnie obranej drogi zawodowej. 

 

90 ROCZNICA

Wystawę otwarto 10 września 2008 r. w Alejach Ujazdowskich w Warszawie, następnie była prezentowana m.in. w Krakowie, Wrocławiu i Bydgoszczy. Dzięki staraniom mecenasa Leona Kasperskiego pod koniec stycznia 2009 r. została sprowadzona do Słupska.

Na wystawę składają się biogramy z życiorysami i podobiznami niektórych wybitnych postaci adwokatury. Wśród nich odnajdujemy takich znanych Polaków jak Paweł Włodkowic, Mikołaj Rej, Jan Kochanowski, Józef Wybicki, Jan Brzechwa, Karol Bunsch czy chociażby Jerzy Waldorff (przedwojenni adwokaccy dependenci).

Zapraszamy do obejrzenia losów tych adwokatów, którzy już odeszli, a za życia poświęcali swój czas, myśl i pracę w służbie publicznej i społecznej, tworząc dorobek nauki, kultury i sztuki, ale przede wszystkim – chroniąc prawa i wolności obywateli stanowiąc przy tym wzór zachowań społecznych i patriotycznych, często kosztem wolności i życia.

 

Otwarcie wystawy

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Foto:KM