SŁUPSK

ul. Dominikańska 5-9
tel. 59 842 40 81

GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek: 11:30-16:00
Wtorek-Niedziela: 10:30-18:00


W dniu 21 lutego 2009 (sobota) o godzinie 11.00

w Sali Rycerskiej Zamku Książąt Pomorskich

odbędzie się wręczenie nagród w XVI Wojewódzkim Konkursie

Boże Narodzenie w twórczości plastycznej dzieci i młodzieży.

Uzupełnieniem uroczystości będzie koncert w wykonaniu młodych artystów

uczących się w klasach: skrzypiec, instrumentów perkusyjnych i wiolonczeli

Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Słupsku. 

 

Uwaga!

Autorów szopek uprzejmie prosimy o odbieranie prac!

Ze względu na brak miejsca w muzealnych magazynach,

szopki nieodebrane do 31 I 2009 zostaną zniszczone!

 

 

WYKAZ  LAUREATÓW

 

 

szopka 

 

 

SZKOŁY  PODSTAWOWE:

 

I  NAGRODA

Koło Zuchowe S.P. Nożyno

opiekun:  Marzena Klasa

 

II  NAGRODA

Koło Plastyczne “Do dzieła” S.P. nr 2 Ustka

opiekun:  Aldona Feszler

 

III  NAGRODA

Adrianna Krawczyk, Sebastian Bernacki, Michał Biakowski, Damian Słomczyński

Świetlica wiejska w Gałęzinowie,  opiekun: Dorota Pożdżał

 

WYRÓŻNIENIA:

Justyna Fischer

kl.Va  S.P. Redzikowo,  opiekun: Alicja Machnicka-Jarosińska

 

Jakub Moraczyński

kl. Vd  S.P. nr 3,  opiekun: Wioletta Małachowska

 

Koło Plastyczne “Do dzieła” S.P. nr 2 Ustka

opiekun:  Aldona Feszler

 

 

GIMNAZJA:

 

I  NAGRODA

Dawid Sauermann, Wojciech Wojciechowicz

Gimnazjum nr 2,   opiekun: Nelly Kobyłecka

 

II  NAGRODA

Katarzyna Derek

Gimnazjum nr 2,   opiekun: Nelly Kobyłecka

 

III  NAGRODA

Alicja Kowal, Renata Jaśkiewicz, Marlena Jaszek

Gimnazjum w Główczycach, opiekun: Małgorzata Mikulak

 

WYRÓŻNIENIA

Ilona Sitkowska, Alicja Sitkowska, Aleksandra Sitkowska, Magdalena Szranowiat, Paweł Okroj, Justyna Karolewska

Społeczne Gimnazjum w Szczypkowicach, opiekun: Barbara Środa

 

Kinga Skrzypińska, Magda Natora

Gimnazjum nr 2,  opiekun:  Nelly Kobyłecka

 

Paulina Lewandowska

Gimnazjum nr 2, opiekun: Nelly Kobyłecka

 

Wioleta Czerwonka

kl.III Gimnazjum w Sycewicach,  opiekun:  Teresa Kozak

 

Image

 

Słupsk  19.XII. 2008 r.

 

PROTOKÓŁ JURY OCENIAJĄCEGO PRACE W KONKURSIE

Boże Narodzenie w twórczości plastycznej dzieci i młodzieży

 

W Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku rozstrzygnięty został  tradycyjny XVI Wojewódzki Konkurs: Boże Narodzenie w twórczości plastycznej dzieci i młodzieży .

W dniu 19 grudnia 2008 r. komisja w składzie:

Dorota Sikorska-Łaźny (art.plastyk)

Anna Brochocka (historyk sztuki)

Magdalena Lesiecka (etnograf)

Janina Cydzik - Brzezińska (historyk-sekretarz jury)

oceniała  prace w kategorii: SZOPKA BETLEJEMSKA

Prace oceniane były w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe i gimnazja. 

Na konkurs wpłynęło łącznie 70 prac: ze słupskich szkół podstawowych nr 3, nr 6, nr 8, Gimnazjum nr 2 w Słupsku, 7 gimnazjów i 5 szkół podstawowych spoza Słupska, 2 świetlic wiejskich.

Zdecydowana większość prac nawiązywała do tematyki bożonarodzeniowej. Otrzymaliśmy mnóstwo ciekawych szopek pachnących świerkiem i różnymi owocami, przystrojonych orzechami, ziarnami zbóż, papierowymi ozdobami i kwiatami.

W ocenie szopek liczyła się forma, bogate zdobienie (orzechy, jabłka, papierowe łańcuchy, kwiaty i inne ozdoby z bibułki czy papieru) oraz wykorzystanie naturalnych materiałów (np. owoców, traw, gałązek, szyszek) a także pomysły nowatorskie.

Ogółem do nagród i wyróżnień wytypowano 13 prac autorów indywidualnych i zbiorowych.

Gratulujemy serdecznie wszystkim laureatom, a opiekunom pod których kierunkiem prace te zostały wykonane dziękujemy za współpracę.

Autorom wszystkich prac oraz ich opiekunom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie.

Nagrodzone i wyróżnione prace można podziwiać w holu Zamku Książąt Pomorskich od 20.XII.2008 r. do 7.I. 2009r. O terminie wręczania nagród powiadomimy oddzielnie.

 

Mieczysław Jaroszewicz

Dyrektor

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

 

Image

 

REGULAMIN XVI KONKURSU

 

 

Boże Narodzenie w twórczości plastycznej dzieci i młodzieży

 

Celem konkursu jest podtrzymanie tradycji związanej z obrzędowością świąt Bożego Narodzenia, a także poznanie zwyczajów różnych kultur zamieszkujących Pomorze poprzez prezentację ich zwyczajów bożonarodzeniowych.

 

Konkurs odbywa się tylko w kategorii: SZOPKA BETLEJEMSKA /pełnoplastyczna/.

 

Prace oceniane będą w grupach wiekowych: 7-10 lat i 11-15 lat. Technika wykonanej pracy jest dowolna. Przy ocenie bierzemy pod uwagę estetykę prac, wykorzystanie naturalnych materiałów /a nie - zakupionych gotowych elementów/ samodzielność wykonania, pomysłowość oraz zgodność treści, charakteru i formy prac z tradycjami bożonarodzeniowymi. 

 

Prace powinny zawierać /trwale umocowane i czytelne/ następujące informacje:

 

pełne imię i nazwisko oraz  wiek autora pracy, klasa

nazwa i adres szkoły (tel., fax.)

pełne imię i nazwisko opiekuna plastycznego

 

W związku z tym, że w ubiegłych latach na konkurs dostarczano około 200 prac uprzejmie prosimy o dokonanie w klasach wstępnej selekcji prac i nadesłanie lub przyniesienie do Muzeum 5 najlepszych prac indywidualnych z każdej klasy lub pracy wykonanej przez całą klasę.

 

Prace należy zgłaszać do dnia 16 grudnia 2008 r. (włącznie) do Działu Edukacji i Promocji Muzeum w  godz. 8-15  (Zamek Książąt Pomorskich, ul. Dominikańska 5).

 

Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na wystawie w naszym Muzeum w dniach od 21 grudnia br. do 07 stycznia 2009 r. Nie nagrodzone prace i nie wyróżnione udziałem w wystawie - można odebrać w Muzeum tylko do 20 grudnia br

 

Prace nagrodzone i wyróżnione będą zwracane autorom po zamknięciu wystawy, w dniach 08-12 stycznia 2009 r. Po tym terminie Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za nie odebrane prace. O wynikach konkursu oraz terminie wręczenia nagród dla laureatów powiadomimy Państwa listownie. 

 

UWAGA! Bardzo prosimy o nadsyłanie tylko prac z w/w kategorii, ponieważ inne prace nie będą podlegały ocenie jury.

 

Mieczysław Jaroszewicz

Dyrektor

Muzeum Pomorza Środkowego