SŁUPSK

ul. Dominikańska 5-9
tel. 59 842 40 81

GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek: 11:30-16:00
Wtorek-Niedziela: 10:30-18:00


Do końca października w słupskim muzeum można oglądać całą, liczącą obecnie 257 prac kolekcję dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza.

 

Okazja ta nadarza się dzięki zorganizowaniu wystawy czasowej stanowiącej dopełnienie ekspozycji stałej. Powodem udostępnienia zwiedzającym całości kolekcji była siedemdziesiąta rocznica śmierci Witkacego. Jej obchodom w słupskim muzeum towarzyszyła czwarta międzynarodowa konferencja naukowa "Witkacy: bliski, czy daleki", której przewodniczył prof. Janusz Degler.

Poza portretami, z których część (ze względu na zły stan zachowania) pokazywana jest niezwykle rzadko na wystawie oglądać można także rysunki, archiwalia - w tym korespondencję z rodziną Leszczyńskich, Grabskich. Wśród archiwaliów niebywałą atrakcją jest francuskojęzyczny maszynopis "Szalonej Lokomotywy" pochodzący ze spuścizny po filozofie Janie Leszczyńskim.

Wartą uwagi ciekawostką jest portret Heleny i Teodora Biruli - Białynickich, który pokazywany jest na wystawie bez oprawy, w gablocie. Dzięki temu wyraźnie widoczne są na nim zmiany, jakie następowały na przestrzeni lat w kolorystyce papieru.

Wyjątkowo okazale prezentują się dwa nowe portrety Heleny Maciak i Heleny Białynickiej - Birula, które słupskie muzeum zakupiło ze środków pochodzących od sponsorów - Alior Banku oraz Urzędu Miasta Słupska.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Image