SŁUPSK

ul. Dominikańska 5-9
tel. 59 842 40 81

GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek: 11:30-16:00
Wtorek-Niedziela: 10:30-18:00


II Ogólnopolska Konferencja Naukowa

w cyklu Rzeczpospolita domów

pod hasłem: Chata

 

 

Prof. ndzw. dr hab. Roman Drozd

JM Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku

 

Maciej Kobyliński

Prezydent Miasta Słupska

 

Sławomir Ziemianowicz

Starosta Powiatu Słupskiego

 

Mieczysław Jaroszewicz

Dyrektor Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

i

dr Krystyna Krawiec – Złotkowska

kierownik naukowy konferencji

 

mają zaszczyt zaprosić

na

II Ogólnopolską Konferencję Naukową w cyklu Rzeczpospolita domów

pod hasłem: Chata

27 – 28 kwietnia 2009 r.

Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku

 

Konferencji towarzyszy wystawa fotograficzna

Chata w pejzażu kaszubsko – pomorskim

 

 

 Image

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

27 kwietnia 2009 r. (poniedziałek)

 

Otwarcie godz. 9.00 - SALA RYCERSKA

 
  1. Dyrektor Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Mieczysław Jaroszewicz
  2. Prezydent Miasta Słupska, Maciej Kobyliński
  3. Starosta Powiatu Słupskiego, Sławomir Ziemianowicz
  4. JM Rektor Akademii Pomorskiej, prof. nazw. dr hab. Roman Drozd

9.30 - 11.00 Obrady plenarne – SALA RYCERSKA

1.       ks. dr hab. Jan Turkiel, prof. AP (Słupsk), Zanim była chata…Mędrca refleksja o domu

2.       dr hab. Waldemar Żarski (Uniwersytet Wrocławski), Dom, chata, chałupa – ewolucja pojęcia i jego realizacji leksykalnych w polszczyźnie

3.       prof. dr hab. Hanna Dziechcińska (Uniwersytet Warszawski), Człowiek w chacie i poza chatą – o wartościach odosobnienia

4.       prof. dr hab. Renarda Ocieczek (Uniwersytet Śląski), Chałupy robotnicze w literackim obrazie Walentego Roździeńskiego, poety i kuźnika z XVII wieku

5.       dr Krystyna Krawiec-Złotkowska (AP w Słupsku), Mityczna ranga chaty polskiej

11.00 – 11.15 Dyskusja

 

Przerwa na kawę 11.15 – 11.45

 

Obrady w sekcjach:

SALA RYCERSKA – Sekcja historyczno-literacka

 

11.45 – 12.45

1.       dr Tomasz Ślęczka (Uniwersytet Wrocławski), Wieś, chata i ich mieszkańcy – postrzegani przez szlacheckich pamiętnikarzy XVII wieku

2.       dr Jolanta Sawicka-Jurek (Akademia Podlaska w Siedlcach), Chata wiejska tematem architektury i imprez maskaradowo-teatralnych na dworach magnackich w XVIII wieku

3.       dr Danuta Kowalewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Sentymentalne chaty i rokokowe chatki

12.45 – 13.00 Dyskusja

 

Przerwa na obiad 13.00 – 14.30

 

14.30 – 15.30

1.       dr hab. Danuta Künstler-Langner, prof. UMK (Toruń), Nipuańska chata Mikołaja Doświadczyńskiego jako "miejsce szczęśliwe" i symbol oświeceniowej utopii

2.       mgr Ewa Gutmańska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Franciszka Karpińskiego powrót do natury. Chata na skraju puszczy – otium przed ostatnią drogą

3.       mgr Joanna Sadłowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), W poszukiwaniu pasterskiej chaty. Przestrzenie oświeceniowej sielanki

15.30 – 15.45 Dyskusja

 

Przerwa na kawę 15.45 – 16.00

 

16.00 – 17.00

1.       dr Magdalena Dalman (Uniwersytet Gdański), Chata romantyczna

2.       dr Małgorzata Burzka-Janik (Uniwersytet Opolski), Mickiewicza i Słowackiego senne marzenie o Bachelardowskiej „chacie krytej strzechą”

3.       dr Barbara Kosmowska, (AP w Słupsku) Chata za wsią i chata we wsi – rekonesans pozytywistycznych chat

4.       dr hab. Maria Olszewska, prof. UW (Warszawa), Chałupa jako scena dla tragedii winy, kary i odkupienia (misterium balladowe „Lampka oliwna” Emila Zegadłowicza)

17.00 – 17.15 Dyskusja

 

Przerwa 17.15 – 17.30

 

17.30 – 18.30

1.       mgr Marcin Bajko (Uniwersytet w Białymstoku), Chata – konkret i symbol – w „Nietocie” i „Xiędzu Fauście” Tadeusza Micińskiego

2.       dr Anna Stempka (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Współczesna „Pieśń nad pieśniami” o mieszkańcach chaty - Zbigniewa Żakiewicza „Dolina Hortensji”

3.       dr Wiesław Przybyła (Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi), „Dom pod wierzbami” Stanisława Czernika — mit i zakorzenienie

18.30 – 18.45 Dyskusja

 

SALA RENESANSOWA – Sekcja historyczno-etnograficzna

 

11.45 -12.45

1.       dr Jerzy Adamczewski (Muzeum Regionalne w Wolsztynie), Budowanie chaty – kreowanie nowego świata w dawnej kulturze wiejskiej

2.       mgr Maria Marciniak (Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku), „Boże błogosław temu domowi i mieszkańców w nim” – zwyczaje związane z chatami południowo-wschodniej Polski

3.       dr Joanna Szczepankiewicz-Battek (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy), Chata śląska jako przestrzeń kształtująca tożsamość lokalną, narodową i wyznaniową

12.45 – 13.00 Dyskusja

 

Przerwa na obiad 13.00 – 14.30

 

14.30 – 15.30

1.  mgr Violetta Tkacz-Laskowska (Muzeum Pomorza Środkowego), Pomorska chata – zagroda – wieś

2.  mgr Marzenna Mazur (Muzeum Pomorza Środkowego), „Okolica w kratę” – specyfika architektury pomorskiej na   przykładzie rekonstrukcji zagrody Albrechta w Swołowie

3.   Edmund Kamiński (Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie), Chaty w pejzażu kaszubsko-pomorskim

15.30 – 15.45 Dyskusja

 

Przerwa na kawę 15.45 – 16.00

 

16.00 – 17.00

1.  dr Adam Bartosz (Muzeum Okręgowe w Tarnowie), Malowane chaty w Zalipiu pod Tarnowem

2.   mgr Robert Piotrowski (Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu), Między rzeczywistością a fikcją. Dzieje wiejskich chałup na Mazowszu północno-zachodnim na przestrzeni XX i pocz. XXI w.

3.   dr Andrzej Michalski (Akademia Pomorska w Słupsku), Chata chłopska w dobrach klewańskich książąt Czartoryskich

17.00 – 17.15 Dyskusja

 

Przerwa 17.15 – 17.30

 

17.30 – 18.30

1.  prof. dr hab. Jan Rzońca (Uniwersytet Opolski), Chata mieszkalno-gospodarcza z Nowej Łomnicy w Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie Zdroju (Pstrążnej) – tradycyjny wypiek chleba

2.  mgr Barbara Klimczyk (Uniwersytet Opolski), Starodawne obyczaje wesela wiejskiego w chacie na Śląsku Opolskim

3.  mgr Darek Wędzina (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy), Podług nieba i zwyczaju... zagrożenia dla pejzażu architektonicznego Śląska i Łużyc

18.30 – 18.45 Dyskusja

 

Przerwa 18.45 – 19.00

 

19.00 – 20.00 Koncert Kameralny w Sali Rycerskiej

Część I – Pieśni o chacie w wykonaniu Aleksandry Kucharskiej – Szefler

przy akompaniamencie Witosławy Frankowskiej

(z inicjatywy Artystek koncert wykonany gratis!)

 

Część II – Koncert kwartetu smyczkowego Sonore

(koncert finansowany ze środków Gminy Miejskiej Słupsk w ramach stypendiów kulturalnych)

 

20.00 – Uroczysta kolacja

 

 Image

 

28 kwietnia 2009 r. (wtorek)

 

8.00 – 14.00 Wycieczka do Kluk i Swołowa

 

Przerwa na obiad 14.00 – 15.15

 

SALA RYCERSKA – obrady plenarne

 

15.15 – 16.35

1.  dr Jarosława Koniewa (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Metafizyka chaty ukraińskiej w tekstach folklorystycznych

2.       mgr Katarzyna Lachowicz (Uniwersytet Jagielloński), Chata na pograniczu języków i kultur. Wokół polskiej i ukraińskiej prozy drugiej połowy XIX wieku

3.       dr Renata Jochymek (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsko-Białej), Wilki są podobne do ludzi tylko mniej groźne”. Dorastanie w beskidzkiej chacie (na podstawie twórczości Jolanty Stefko)

4.       dr Iwona Maciejewska (Koszalin), Chata chłopska – miejsce urodzin pisarzy polskich w I Rzeczypospolitej

16.35 – 16.50 Dyskusja

 

Przerwa na kawę 16.50 – 17.00

 

17.00 – 18.00

1.   dr Ewa Kubiak (Uniwersytet Łódzki), „W drewnie zamieszkanie” – wiejskie chaty regionu łódzkiego XVIII w. w dobrach biskupów włocławskich

2.   dr Piotr Gryglewski (Uniwersytet Łódzki), Chata w krajobrazie architektonicznym regionu łódzkiego w XIX i XX wieku

3.   mgr Zdzisław Machura (Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku), Chata mojego dzieciństwa

18.00 – 18.15 Dyskusja

 

Przerwa 18.15 -18.30

 

18.30 – 19.45

1.       mgr Małgorzata Dudziak (Akademia Pomorska w Słupsku), Kaszubska chata w powiastkach Anny Łajming

2.       mgr Hanna Kaszuba (Akademia Pomorska w Słupsku), Remusowe chaty

3.       dr Adela Kuik-Kalinowska (Akademia Pomorska w Słupsku), Mocna ta nasza chata”. Topika domostwa w literaturze kaszubsko-pomorskiej

19.45 – 20.00 Dyskusja

 

20.00 Podsumowanie i zamknięcie konferencji

 

Image