SŁUPSK

ul. Dominikańska 5-9
tel. 59 842 40 81

GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek-wtorek: nieczynne
Środa: 12:00-17:00
Czwartek-Niedziela: 10:00-17:00


STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ

MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU

 OGŁASZA

W CZASIE TRWANIA XV JARMARKU GRYFITÓW 2013

 KONKURS FOTOGRAFICZNY

„Muzeum słupskie i jego oddziały na fotografii”

                                                                                   

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„Muzeum słupskie i jego oddziały na fotografii”

 pkt 1.

Konkurs ma charakter otwarty, obejmuje wszystkich miłośników fotografii – amatorów z wyłączeniem fotografów zawodowych. Fotografie zgłoszone na konkurs muszą być oryginalnymi pracami uczestnika.

 

pkt 2.

Celem konkursu jest:

- pozyskanie oryginalnych i ciekawych artystycznie fotografii muzeum w Słupsku i jego oddziałów

- promocja Muzeum Pomorza Środkowego

 

pkt 3.

Na konkurs należy dostarczyć minimum 3 fotografie – maksimum 7 fotografii w formacie 20 x 30, podpisane i oznaczone tytułem. Nie należy fotografii oprawiać.

 

Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub nadesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) w terminie do dnia 10 sierpnia 2013 r. do Muzeum Pomorza Środkowego,

76 - 200 Słupsk, ul. Dominikańska 5-9, tel. 059 842 40 81/82

 

pkt 4.  

Fotografie zostaną przedłożone jury konkursowemu, które zakwalifikuje je do nagród i wyróżnień biorąc pod uwagę ich poziom i wartość dokumentacyjną.

  

pkt 5.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas jarmarku w niedzielę dnia 18 sierpnia 2013 r. o godz. 13.00

W konkursie zostaną przyznane nagrody I, II i III oraz wyróżnienia.

 

pkt 6.

Prace przedstawione na konkurs przechodzą na własność MPŚ. Autorzy fotografii przekazują organizatorom prawo do bezpłatnego rozpowszechniania zdjęć w celach promocyjnych z zachowaniem praw autorskich.

 

pkt 7.

Wszelkich informacji w sprawie konkursu udziela sekretarz Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, tel. 059 842 40 81 lub 842 40 82.

Komisarzem Konkursu Fotograficznego „Muzeum słupskie i jego oddziały na fotografii” jest Janina Brzezińska i Dorota Ciecholewska.