SŁUPSK

ul. Dominikańska 5-9
tel. 59 842 40 81

GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek-wtorek: nieczynne
Środa: 12:00-17:00
Czwartek-Niedziela: 10:00-17:00


W hołdzie pamięci Księdza Piotra Skargi

23 maja 2012
Muzeum Pomorza Środkowego
Sala rycerska w Zamku Książąt Pomorskich

Włączając się w ogólnokrajowe obchody tego Roku, który ma przypomnieć nie tylko zasługi ks. Skargi jako Wielkiego Polaka, ale także aktualność jego pouczeń i działań, w Słupsku powstał Komitet Obchodów Roku Skargowskiego, którego działania objął Honorowym Patronatem Jego Ekscelencja Ks. Biskup Edward Dajczak – ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

W skład Komitetu Obchodów Roku Skargowskiego w Słupsku wchodzą: ks. dziekan Zbigniew Krawczyk, Przewodniczący Komitetu, proboszcz parafii Mariackiej; dr hab. Zbigniew Zielonka ze Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Wiceprzewodniczący Komitetu; ks. prałat Jan Gieriatowicz; ks. płk. dr Eugeniusz Łabisz, kapelan garnizonu słupskiego; dr Krystyna Krawiec-Złotkowska z Instytutu Polonistyki w AP w Słupsku i Stanisław Frankiewicz reprezentujący Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana w Słupsku.

W celu przybliżenia postaci ks. Piotra Skargi, Komitet planuje różnorodne działania; pierwszym z nich jest sympozjum poświęcone osobie i dziełom Skargi:

PROGRAM SYMPOZJUM


9.30 – otwarcie sympozjum: Krystyna Krawiec-Złotkowska, kierownik naukowy sympozjum; Mieczysław Jaroszewicz, Dyrektor MPŚ w Słupsku; Sławomir Rzepczyński, Dyrektor Instytutu Polonistyki w AP w Słupsku; Ks. dziekan Zbigniew Krawczyk, Przewodniczący Komitetu Obchodów Roku Skargowskiego w Słupsku, Stanisław Frankiewicz, Przewodniczący słupskiego oddziału Civitas Christiana; Zbigniew Zielonka ze Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Wiceprzewodniczący Komitetu ORS w Słupsku.

Część I – 10.00-11.30

  1. Zbigniew Zielonka, Laudacja Piotra Skargi. Czy i czym zasłużył sobie Skarga na miano WIELKI?

  2. Pola Pauba, Perswazja jako skuteczne narzędzie oddziaływania w praktyce kaznodziejskiej Piotra Skargi (na przykładzie „Kazań sejmowych”)

  3. ks. płk Eugeniusz Łabisz, „Nabożeństwo żołnierskie” ks. Piotra Skargi


Przerwa: 11.30-11.45


Część II – 11.45-13.15

  1. Anna Kapuścińska, „Żywoty świętych” ks. Piotra Skargi. Hagiografia – parenetyka – duchowość

  2. Krystyna Krawiec-Złotkowska, Maryja w Skargowskiej sztuce żywego słowa

  3. ks. Jan Turkiel, Mistyka Najświętszego sakramentu – źródłem mistyki człowieka pobożnego w nauczaniu Piotra Skargi


Przerwa: 13.15-13.30


Część III – 13.30-15.00

  1. o. Paweł Szpyrka SJ, Piotr Skarga – prekursor i propagator zorganizowanej pomocy społecznej

  2. Jarosław Szuta, Język Piotra Skargi na tle czasów, w których żył i tworzył

  3. Małgorzata Matusiak, Piotr Skarga w widzeniu Adama Mickiewicza


Dyskusja i posumowanie sympozjum: 15.00-15.30


W programie obchodów Roku Skargowskiego w Słupsku planowane są również: w terminie 18-23 czerwca pielgrzymka do Wilna i do miejsc na Litwie związanych z pobytem Skargi i jego działalnością ewangelizacyjną oraz spotkanie z uczniami tamtejszych szkół polskich; w drugiej połowie roku w kościołach słupskich czytane będą fragmenty kazań i Żywoty świętych ks. Skargi; w wigilię 400. rocznicy śmierci tego Wielkiego Polaka, 26 września b.r. o godz. 18.00 odprawiona zostanie w Kościele Mariackim uroczysta msza Święta koncelebrowana przez Jego Ekscelencję Ks. Biskupa Edwarda Dajczaka i księży ze słupskich parafii.

Ks. Piotr Skarga, najsławniejszy polski kaznodzieja, wielki pisarz, żarliwy patriota, obrońca ludu i praworządnej Rzeczypospolitej, twórca pierwszej w Polsce nowatorskiej, zinstytucjonalizowanej akcji charytatywnej, założyciel i pierwszy rektor Akademii Wileńskiej – późniejszego uniwersytetu, bojownik o jedność Kościoła, w tym współtwórca Unii Brzeskiej powołującej Kościół grecko-katolicki (unicki). Odszedł przed 400 laty i ku upamiętnieniu tej rocznicy Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę, iż rok 2012 będzie obchodzony w Rzeczypospolitej jako Rok Księdza Piotra Skargi.

Image

Komitet Obchodów Roku Skargowskiego w Słupsku oraz Mieczysław Jaroszewicz, Dyrektor MPŚ w Słupsku i Sławomir Rzepczyński, Dyrektor IP w Akademii Pomorskiej serdecznie zapraszają.