SŁUPSK

ul. Dominikańska 5-9
tel. 59 842 40 81

GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek: 11:30-16:00
Wtorek-Niedziela: 10:30-18:00


Sławomir Ziemianowicz

Starosta Powiatu Słupskiego

oraz

Mieczysław Jaroszewicz

Dyrektor Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku 

 

serdecznie zapraszają na wystawę

 

 Marioli Truchan i Zbigniewa Sobisza

 

 

 

Parki dworskie

Pomorza Środkowego

  

4 września – 24 października  2010 r.

w Herbaciarni w Spichlerzu Richtera

 

Image

 

Parki podworskie zakładane były przy pałacach i dworach zamożnych właścicieli ziemskich, najczęściej tworząc nierozerwalną kompozycyjno-przestrzenną całość. Po II wojnie światowej zarejestrowanych było około 10 tysięcy parków, z czego od początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku zachowała się mniej niż połowa (4794). Obecnie najwięcej parków podworskich, bo aż 1565, znajduje się na Pomorzu. Większość jest spuścizną głównie XVIII i XIX-wiecznych założeń, które powstały w oparciu o istniejące miejscowe zadrzewienia, kompleksy leśne lub zespoły drzew. Na ogół reprezentują one styl krajobrazowy, naturalistyczny - charakterystyczny i typowy dla tego okresu. W stylach i formach parków odzwierciedlają się etapy rozwoju materialnego i kulturowego ówczesnego społeczeństwa, a także poglądy filozoficzne i trendy artystyczne, którym wówczas hołdowano. Drzewostany parkowe stanowią ostoję szlachetnych gatunków starych drzew, których wymiary i kształtny pokrój należą do rzadkości w naturalnych siedliskach. Jest to również wielki bank genów, także należących do gatunków obcego pochodzenia. Te okazy, które przetrwały, są doskonale zaklimatyzowane i stanowią najcenniejszy materiał odtwórczy danego gatunku czy odmiany. Parki podworskie są również doskonałymi obiektami szeroko pojętej edukacji przyrodniczej, a ich walory krajobrazowe czynią z nich obiekty atrakcyjne pod względem turystycznym, rekreacyjnym i wypoczynkowym.

 

Image