SŁUPSK

ul. Dominikańska 5-9
tel. 59 842 40 81

GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek-wtorek: nieczynne
Środa: 12:00-17:00
Czwartek-Niedziela: 10:00-17:00


 Konkurs Sztuki i Rękodzieła

 

 W 2013 roku Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, po kilkuletniej przerwie, wraca do organizacji Konkursu Sztuki i Rękodzieła. Konkurs to przegląd dorobku twórców ludowych, rękodzielników i plastyków nieprofesjonalnych ziemi słupskiej. Pierwszy konkurs słupskie muzeum ogłosiło w 1976 roku. Ostatni jubileuszowy XV Konkurs odbył się w 2005 r. W konkursie każdorazowo bierze udział ponad stu twórców z naszego regionu przedstawiając prace z dziedziny rzeźby, malarstwa na szkle i płótnie, haftu, plecionkarstwa, ceramiki, kowalstwa i tkactwa.

Konkurs ma na celu dokonanie przeglądu twórczości amatorskiej, rękodzieła artystycznego i plastyki amatorskiej Pomorza Środkowego. Daje także twórcom możliwość prezentacji swoich dzieł, a Muzeum – pozyskanie oryginalnych, wartościowych prac o wysokich walorach artystycznych i etnograficznych. Takie działania aktywizują działających już twórców, rękodzielników i plastyków, ale także pozwalają wyłonić nowych.

 

 

Słupskie muzeum od samego początku istnienia konkursów stara się prace nagrodzone, odznaczające się wysokimi walorami artystycznymi pozyskiwać do zbiorów Oddziału Etnografii. To właśnie między innymi w ten sposób utworzona została słupska kolekcja najwybitniejszych dzieł współczesnej sztuki i rękodzieła ludowego. Regulamin Konkursu ogłoszony zostanie w marcu 2013 roku, rozstrzygnięcie Konkursu połączone z wernisażem wystawy pokonkursowej będzie miało miejsce w Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku w grudniu br.

Przedmiotem konkursu są następujące dziedziny sztuki ludowej, rękodzieła artystycznego i plastyki amatorskiej mieszkańców wsi i miast Pomorza Środkowego:

a/ rzeźba i płaskorzeźba

b/ malarstwo na szkle i płótnie

c/ hafty tradycyjne: na obrusach, serwetach, bieżnikach, chustach; czepce - złotnice; wyszywane obrazki własnej kompozycji

d/ plecionkarstwo

e/ kowalstwo artystyczne

f/ garncarstwo

g/ przedmioty z rogu

h/ zdobnictwo wnętrz

i/ instrumenty ludowe własnego wyrobu

j/ wytwory rękodzieła artystycznego uwzględniające specyfikę regionu np. wyroby z bursztynu

 

Ponadto w tegorocznej edycji  konkursu po raz pierwszy pojawi się dodatkowa dziedzina: pamiątka regionalna, czyli dzieło łączące w sobie tradycyjne elementy i wzory kultury ludowej ze współczesną formą, jak również  nawiązujące do tradycji kultury regionalnej i specyfiki regionu. Istotne jest by przedstawiona w tej kategorii praca mogła być powielana.

Wszystkich chętnych, tworzących w domowym zaciszu zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Warto zaprezentować własne osiągnięcia i zaistnieć w gronie twórców z naszego regionu. Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub nadesłać pocztą w terminie do dnia 30 września 2013 r. do Oddziału Etnografii Muzeum Pomorza Środkowego, 76 - 200 Słupsk, ul. Dominikańska 5-9 (Młyn Zamkowy).

Wszelkich informacji w sprawie konkursu udziela Sekretarz Konkursu mgr Dominika Gonciarz z Działu Etnograficznego Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, tel. 842 40 81 lub 842 40 82. Komisarzem XVI Konkursu Sztuki i Rękodzieła jest mgr Marzenna Mazur.

 

Regulamin konkursu

Karta uczestnika

Ankieta uczestnika konkursu