Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

SŁUPSK

ul. Dominikańska 5-9
tel. 59 842 40 81

GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek-Wtorek: nieczynne
Środa-Niedziela: 10:00-16:00


Kierownik: Ewa Pawlukiewicz - wewn. 320
kadry@muzeum.slupsk.pl

Współpracownicy:
Wiesław Brzeski, Ewelina Duszewska, Katarzyna Głowacka, Tadeusz Minta, Agnieszka Szpilewska

Dział Kadr i Administracji:

  • prowadzi działalność administracyjną w zakresie bieżącej organizacji pracy w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku,
  • prowadzi obsługę kadrową pracowników MPŚ,
  • prowadzi sprawy związane z zabezpieczeniem remontów bieżących oraz planowanych zamierzeń inwestycyjnych, jak również bieżącym zaopatrzeniem materiałowo-technicznym oraz gospodarką transportową, z zachowaniem procedury przewidzianej ustawą „Prawo zamówień publicznych” oraz ustawą „O finansach publicznych”,
  • prowadzi sprawy związane z ochroną informacji niejawnych oraz szkolenia z zakresu bhp i p.poż.,
  • prowadzi obsługę sekretariatu.


Pracownicy Działu Kadr i Administracji odpowiedzialni są za:


Tadeusz Minta
– Specjalista ds. inwestycji - wewn. 316
inwestycjemps@muzeum.slupsk.pl

  • przygotowanie inwestycji i remontów w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku z zachowaniem obowiązujących procedur w zakresie udzielania zamówień publicznych oraz obowiązujących przepisów ustawy Prawo budowlane.


Ewelina Duszewska
– Specjalista ds. administracyjno-osobowych - wewn. 316
mpsadmin@muzeum.slupsk.pl

  • prowadzenie spraw związanych ze sprawami kadrowymi i osobowymi pracowników, rozliczanie czasu pracy pracowników, sprawozdawczość z zakresu zatrudnienia.


Katarzyna Głowacka
– Specjalista ds. administracyjno-technicznych - wewn. 316
katarzyna.glowacka@muzeum.slupsk.pl

  • prowadzenie spraw związanych m.in. z zapewnieniem zaopatrzenia, rozliczaniem opłat za dzierżawy pomieszczeń, sprawozdawczość administracyjną, sporządzanie planów i sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych, gospodarkę paliwami, przygotowanie i przeprowadzenie postępowań w zakresie udzielenia zamówień publicznych.


Wiesław Brzeski
– Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych - wewn. 316

  • kierowanie wyodrębnioną, wyspecjalizowana komórką organizacyjną ds. ochrony informacji niejawnych w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku oraz prowadzenie transportu.


Agnieszka Szpilewska
 – Specjalista ds. administracyjnych - wewn. 300
sekretariat@muzeum.slupsk.pl
muzeum@muzeum.slupsk.pl

  • obsługa sekretariatu.

 

Prosimy o kontakt w ww. sprawach z odpowiedzialnymi osobami.

Opracowała: E. Pawlukiewicz