Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

SŁUPSK

ul. Dominikańska 5-9
tel. 59 842 40 81

GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek-Wtorek: nieczynne
Środa-Niedziela: 10:00-16:00


Kierownik Działu: Katarzyna Maciejewska - wewn. 328
k.maciejewska@muzeum.slupsk.pl

Współpracownicy: - wewn. 306 - oswiata@muzeum.slupsk.pl

Dział Edukacji i Promocji zajmuje się szeroko pojętą działalnością oświatowo-edukacyjną i promocyjną.
Do najważniejszych zadań Działu należy:

 1. Oprowadzanie wycieczek.
            Uprzejmie prosimy o wcześniejsze zgłaszanie grup zorganizowanych odpowiednio w Słupsku w Dziale Edukacji i Promocji lub w Swołowie i w Klukach.
 2. Opracowywanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych: lekcji muzealnych, warsztatów i wielkoformatowych gier edukacyjnych.
            Uprzejmie prosimy o wcześniejsze zgłaszanie grup zorganizowanych odpowiednio w Słupsku w Dziale Edukacji i Promocji lub w Swołowie i w Klukach.
 3. Współorganizowanie imprez kulturalnych, koncertów, sesji naukowych i konferencji, imprez plenerowych, Nocy Muzeów i Jarmarków Gryfitów.
 4. Współpraca z innymi jednostkami kulturalnymi i oświatowymi.
 5. Przygotowywanie wystaw czasowych oraz programów edukacyjnych do wystaw czasowych.
 6. Organizowanie konkursów.
 7. Prowadzenie sprzedaży wysyłkowej i magazynu wydawnictw muzealnych.
 8. Promocja i popularyzacja muzeum, przygotowywanie tekstów promocyjno-reklamowych.
 9. Kontakty z mediami.
 10. Wydawanie druków reklamowych, banerów, afiszy, ulotek, folderów itp. oraz ich rozpowszechanie.
 11. Udział w opracowywaniu wydawnictw naukowych i naukowo-popularyzatorskich.
 12. Prowadzenie dokumentacji fotograficznej muzeum.
 13. Tworzenie strony internetowej muzeum oraz prowadzenie portali w mediach społecznościowych.
 14. Pełnienie dyżurów merytorycznych.
 15. Przygotowywanie wniosków o granty na działność merytoryczną muzeum.
 16. Prowadzenie planowania i sprawozdawczości z działalności merytorycznej muzeum.

 

Opracowali: R. Foltyn, K. Maciejewska i E. Mazur