Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

SŁUPSK

ul. Dominikańska 5-9
tel. 59 842 40 81

GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek-Wtorek: nieczynne
Środa: 12:00-17:00
Czwartek-Niedziela: 09:30-17:00


SŁUPSKIE CENTRUM KULTURY KASZUB
zaprasza na cykl kulturalny
pt. CZYTANIE KASZUB / CZËTANIÉ KASZËB
tytuł siódmego spotkania brzmi:
Tradycja i muzyka Kaszub. Opowieść Jaromira Szroedera

spotkanie odbędzie się 27 maja 2019 r. (poniedziałek) o godz. 17:00
w Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku, Sala Rycerska

Moderatorem spotkania będzie dr hab. Adela Kuik-Kalinowska, prof. AP.

Jaromir Szroeder – znany i ceniony reżyser, muzyk, animator kultury i tradycji kaszubskiej. Kaszuby – jak często podkreśla sam artysta – są najważniejszą inspiracją wielu artystycznych działań. Jego teatralna, muzyczna, literacka i animatorska aktywność z uznaniem realizowana jest od wielu lat na Kaszubach i w Polsce, a także za granicą. Szczególnie wyróżniająca się i zasługująca na uznanie jest działalność regionalna, ukazująca wartości tradycji i kultury „małej ojczyzny”, które od pokoleń realizowane są z wielkim poświęceniem przez ród Szroederów. Dziedzictwo kaszubskiej tradycji przejął Jaromir Szroeder, można rzec, „w genach po przodkach”. Znane są słynne Jego parchowskie „Biesiady”, letnie koncerty „Na dachu” w Kłącznie, albumy aranżacji muzycznych „Cassubia Cantat”, widowiska teatralne z „Remusem” na czele, a także wystawy na Zamku Krzyżackim w Bytowie poświęcone dla przykładu sztuce ludowej Józefa Chełmońskiego oraz wiele, wiele innych aranżacji kulturalnych… W uznaniu za wyróżniającą działalność w promowaniu regionu kaszubskiego Jaromir Schroeder został uhonorowany wielokrotnie wyróżnieniami o charakterze krajowym (Nagroda Ministra Kultury, „Skra Ormuzdowa” – nagroda miesięcznika społeczno-kulturalnego „Pomerania”, Specjalna Nagroda Teatralna Marszałka Województwa Pomorskiego, Odznaczenie „Zasłużony Działacz Kultury”, „Organizator Zdarzeń Teatralnych” – nagroda Ministra Kultury), a także międzynarodowym (laureat australijskiej Fundacji Polcul). W zakresie popularyzowania m. in. literatury kaszubskiej Jaromir Szroeder organizuje cykliczne spotkania pisarzy i poetów w Płotowie (zagroda Styp-Rekowskich). W kaszubskim (przede wszystkim) środowisku artystycznym jest od wielu lat znaną
i cenioną osobowością, dzięki której „etniczne” staje się „uniwersalne”, „uniwersalne” zaś jest cząstką regionu.
Jest autorem książek: Żëcé piesnią pisóné – spiéwôrz biograficzny ks. Antoniégò Peplińsczégò, wyd. Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział
w Bytowie, Bytów 2010 oraz Żeby wracał ten czas. O życiu, pieśniach i poezji ks. Antoniego Peplińskiego, Jaromir Szroeder, Tomasz Fopke, wyd. Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Bytów – Wejherowo – Gdańsk 2017.

Czytanie Kaszub - Czëtanié Kaszëb to cykl spotkań autorskich, które będą okazją do bliskiego spotkania z żywą kulturą Kaszub - przestrzenią łączącą Polskę z morzem w jej kulturowym aspekcie. Spotkania będą także przestrzenią do dyskusji o złożonej problematyce tożsamości mieszkańców Kaszub i Pomorza, z jaką obecnie w ogólnopolskich mediach między innymi spotkaliśmy się w najnowszej ekranizacji filmu „Kamerdyner” w reż. Filipa Bajona. To właśnie w naszym mieście pragniemy przybliżyć piękno naszej małej ojczyzny, krainy „tysiąca modrych jezior”, ziemi, która historycznie tak wielką rolę pełni w Polsce i chroni dostęp do Bałtyku. Forum literackie to również okazja do usłyszenia pięknego i żywego języka kaszubskiego, nazywanego często „melodią wiatru znad morza”. Spotkania prowadzone będą zarówno w języku polskim, jak i kaszubskim.

Cykl Czytanie Kaszub - Czëtanié Kaszëb organizowany jest między innymi przez Słupskie Centrum Kultury Kaszub. Charakter prac Centrum wyznaczają:
- spotkania literackie z pisarzami i poetami Kaszub i Pomorza
- Słupsk literacki - w odsłonach sztuki słowa i jej twórców
- Spotkania seminaryjne
- Odczyty (referaty i eseje)
- Konferencje tematyczne
- Koncerty poświęcone tradycji Kaszub
- Warsztaty i pokazy tradycji dawnej Kaszub (zwyczaje, obrzędy)
Organizatorzy cyklu:
- Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział Słupsk
- Zakład Antropologii Kultury i Badań Kaszubsko-Pomorskich AP w Słupsku
- Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
- Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

WSTĘP WOLNY

WięcejCZYTANIE KASZUB - CZËTANIÉ KASZËB. Spotkanie 7

Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
oraz
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

serdecznie zapraszają na wykład

Wojciecha Skóry

Słupsk w 1945 roku. Miasto w trzech odsłonach: niemieckiej, sowieckiej i polskiej

który odbędzie się we wtorek, 28 maja 2019 roku o godz. 17.00
w Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku
przy ul. Dominikańskiej 5

Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku wspólnie z Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Fundacją PRODIRE i Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich Oddział Gdańsk zaprasza na dwudzieste drugie spotkanie z cyklu Słupskie Czwartki Literackie. Spotkanie odbędzie się w ostatni czwartek miesiąca, tj. 30 maja 2019 r. o godz. 17:00 w Sali Rycerskiej Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku.

Na XXII SCL wystąpi dr hab. Anna Kwaśniewska, która zaprezentuje książkę pt. Niematerialne dziedzictwo kulturowe Pomorza Wschodniego.

Anna Kwaśniewska jest profesorem zatrudnionym w Zakładzie Etnologii i Antropologii Kulturowej w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na problemach związanych z etnologią Kaszub i Pomorza Wschodniego oraz niematerialnym dziedzictwem kulturowym Pomorza. Bada historię badań etnologicznych; antropologię społeczności rybackich i antropologię społeczności postmigracyjnych. Zajmuje się socjologią kultury, małymi narodami i grupami etnicznymi basenu Morza Bałtyckiego.

Publikacja Niematerialne dziedzictwo kulturowe Pomorza Wschodniego jest obszerną trzyczęściową pozycją (łącznie 2111 stron wraz z ilustracjami), będącą efektem badań terenowych prowadzonych w latach 2013-2017. Po raz pierwszy etnograficzną eksploracją objęto cały zróżnicowany kulturowo obszar Pomorza Wschodniego, obejmujący zarówno ziemie „dawne” (Kaszuby, Kociewie, Bory Tucholskie), jak też „nowe”, czyli tereny postmigracyjne (Żuławy, Powiśle, ziemia lęborska, człuchowska, słupska). W częściach I i II przedstawiono w sposób opisowy i tabelaryczny występowanie, stan i tendencje wybranych zjawisk niematerialnego dziedzictwa kulturowego w 16 powiatach województwa pomorskiego i 2 kujawsko-pomorskiego. Natomiast część III ma charakter monografii problemowej. W ośmiu autorskich rozdziałach dokonano pogłębionej analizy wybranych zjawisk niematerialnego dziedzictwa kulturowego. W zależności od problematyki w opracowaniach tych zastosowano różne perspektywy i ujęcia teoretyczne. Publikacja pokazuje aktualny stan, ale też różnice w zakresie dziedzictwa niematerialnego Pomorza Wschodniego – ziemie „dawne” są ostoją wielu zwyczajów, praktyk i treści przynależnych tradycyjnej kulturze ludowej, natomiast na ziemiach „nowych”, w wyniku powojennych migracji mamy do czynienia z wypadkową różnorodnych tradycji regionalnych, narodowych (mniejszości narodowe) oraz wpływów kultury masowej. Na ziemiach „nowych” widoczny jest proces (re)konstruowania tożsamości, w którym sięga się i przypomina dziedzictwo dawnych mieszkańców (mennonickie, krzyżackie, niemieckie), stanowiące pomost między przeszłością a teraźniejszością.

Moderatorką spotkania będzie dr hab. Krystyna Krawiec-Złotkowska, prof. AP.

Wstęp wolny. Zapraszamy serdecznie.

WięcejSłupskie Czwartki Literackie, spotkanie 22 - Anna Kwaśniewska

W piątek, 17 maja br. wstęp do Muzeum możliwy tylko do godziny 12:00.
Przepraszamy za utrudnienia.

W sobotę 18 maja zapraszamy dopiero od 18:00 na Noc Muzeów.

W niedzięlę 19 maja Muzeum będzie NIECZYNNE!