Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

SŁUPSK

ul. Dominikańska 5-9
tel. 59 842 40 81

GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek-Wtorek: nieczynne
Środa: 12:00-17:00
Czwartek-Niedziela: 09:30-17:00


Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
oraz
Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w Słupsku
zapraszają na wykład

Historia zaklęta w żywicy
Zbiory Muzeum Bursztynu w Gdańsku oczami badacza historii kultury materialnej

Wykład wygłosi Rafał Kamiński, doktorant Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku.

Zamek Książąt Pomorskich w Słupsku, Sala Rycerska, 5 czerwca 2019 roku (środa) godz. 17:00.

WięcejWykład - Historia zaklęta w żywicy. Zbiory Muzeum Bursztynu w Gdańsku oczami badacza historii...

 

SŁUPSKIE CENTRUM KULTURY KASZUB
zaprasza na cykl kulturalny
pt. CZYTANIE KASZUB / CZËTANIÉ KASZËB
tytuł ósmego spotkania brzmi:

Być wydawcą na Kaszubach. Jarosław Ellwart i oficyna Region
Bëc wëdôwcą na Kaszëbach. Jarosłôw Éllwart i òficyna Region

spotkanie odbędzie się 6 czerwca 2019 r. (czwartek) o godz. 17:00
w Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku, Sala Rycerska

Moderatorem spotkania będzie dr hab. Adela Kuik-Kalinowska, prof. AP.

Jarosław Ellwart urodził się 9 października 1967 roku w Gdyni. Do 25 roku życia mieszkał w Sopocie. Po ukończeniu szkoły podstawowej, w Państwowych Szkołach Budownictwa uzyskał w 1987 roku tytuł technika geodety. W latach 1987-1992 odbył jednolite studia magisterskie na kierunku Inżynieria Środowiska, zakończone uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Równolegle ze studiami dziennymi uczęszczał do Studium Pedagogicznego, które ukończył także w 1992 roku, zdobywając uprawnienia naukowo-pedagogiczne do nauczania w szkolnictwie zawodowym. W latach 1994-1995 pogłębił swoją wiedzę zawodową, uczęszczając na dzienne studia specjalne (doktoranckie) w zakresie geotechniki w budownictwie i ochronie środowiska.
Pod koniec lat 80. odkrył swoje kaszubskie korzenie i zaczął interesować się kwestiami kaszubskimi. Na początku lat 90. był inicjatorem, a później wydawcą (przez sześć miesięcy jako redaktor prowadzący), regionalnego miesięcznika „Tatczezna”. Zainteresowania kaszubszczyzną oraz sztuką wydawniczą sprawiły, iż w 1992 roku założył własną oficynę wydawniczą. Po ukończeniu studiów specjalnych całkowicie poświęcił się pracy wydawniczej – jako wydawca i autor publikacji krajoznawczych. W swoim dorobku ma ponad 50 tytułów książkowych dotyczących całego Pomorza, wyróżnianych w lokalnych i ogólnopolskich konkursach. Jako wydawca utrzymuje stały kontakt z lokalnym rynkiem wydawniczym, na potrzeby którego inicjował i przygotowywał szereg wydawnictw regionalnych, zarówno w języku kaszubskim (antologie poezji kaszubskiej, zbiory opowiadań, dzieła literatury kaszubskiej), jak i polskim, traktujących szeroko rozumianą pomorską tematykę. Kwestią, która wielokrotnie pojawiała się w pracy J. Ellwarta, w Jego rozmowach z autorami i czytelnikami, była pograniczność Kaszub i szerzej – całego Pomorza, które, jeśli spojrzeć na nie z perspektywy etnograficznej czy kulturowej, jest tyglem, obszarem, gdzie współistnieją obok siebie różne tradycje. Dzięki aktywności w środowiskach kaszubskich miał okazję w 2011 roku uczestniczyć, w projekcie „Etno-MEDIA dla kultury i tożsamości obywatelskiej” realizowanym przez Dom Pojednania i Spotkań w Gdańsku, a dotyczącym krymskich Tatarów. Zdobyte wówczas doświadczenia umożliwiły mu szersze spojrzenie na społeczności wielokulturowe i wieloetniczne. Szerokie zainteresowania pomorskim dziedzictwem kulturowym, literackim obrazem regionu i pamięcią sprawiały, iż często (jako obserwator) uczestniczył w regionalnych konferencjach naukowych i popularnonaukowych, np.: „Między interpretacją a kreacją. Negowanie znaczeń, w (nie)miejscach (nie)pamięci” zorganizowaną przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza i Muzeum Stutthof w Sztutowie wiosną 2015 roku.
Szereg rozmów z naukowcami, historykami i badaczami kultury, literatury i historii utwierdziło J. Ellwarta w przekonaniu, iż warto uporządkować zdobytą już wiedzę humanistyczną i zmierzyć się, także naukowo, z problematyką pogranicza. Efektem tej decyzji było rozpoczęcie przez niego w roku akademickim 2015/2016 studiów doktoranckich o specjalności literaturoznawstwo w Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Wydawnictwo REGION założone zostało w 1992 roku jako jednoosobowa działalność gospodarcza Jarosława Ellwarta. Siedzibą oficyny był Sopot, ale już jesienią 1992 roku Wydawnictwo przeniosło się do Gdyni. W pierwszych latach działalności REGION zajmował się równolegle pracami inżynierskimi i wydawniczymi, koncentrując się głównie na segmencie reklamowym. W latach 1992-1995 nakładem oficyny ukazało się ponad 20 bezpłatnych zeszytów „Kaszubski katalog reklamowy” prezentujących firmy działające na terenie Kaszub, Kociewia i Powiśla. W 1994 roku prowadzenie wydawnictwa na 10 lat przejęła Grażyna Ellwart, żona założyciela oficyny.
Pierwszymi publikacjami krajoznawczymi były przygotowane w 1994 roku przez obecnego właściciela Jarosława Ellwarta broszury turystyczne „Lipusz i okolice”, „Linia i okolice” oraz „Czarna Dąbrówka i okolice”. Równolegle autor rozpoczął prace nad całościowym przewodnikiem turystycznym po Kaszubach. Ukazał się on drukiem wiosną 1995 roku i ukierunkował dalszą działalność Wydawnictwa. Przewodnik „Kaszuby” doczekał się 10 wydań w wersji polskiej, 6 w wersji niemieckojęzycznej i angielskiej, osiągając łącznie nakład ponad 80 tys. sprzedanych egzemplarzy. W roku 1996 REGION opublikował dwie pierwsze broszury w języku kaszubskim – były nimi opracowane przez Witolda Bobrowskiego: bajka o „Brzydkim Kaczątku” („Brzégnë Kôczã”) oraz opowiastka Alojzego Budzisza o szlachcicu Nitce Głódkowskim. W 1997 roku ukazał się kolejny całościowy przewodnik turystyczny prezentujący Kociewie i Bory Tucholskie. W 1997 roku Wydawnictwo rozpoczęło także przygotowywanie i wydawanie map turystycznych, początkowo na zamówienie samorządów gminnych, a od 1999 roku także powiatowych.
W 1998 roku ukazał się, wydawany nadal, pierwszy w serii podań i legend – przygotowany przez Janusza Mamelskiego zbiór „Legendy Kaszubskie”. Równocześnie we współpracy z Andrzejem Barańskim z Lęborka REGION opublikowano książkę „Legendy znad Łeby”. W tym samy roku ukazał się też trzeci z regionalnych przewodników – „Pomorze Środkowe”. Poszerzająca się oferta wydawnicza wymusiła na wydawnictwie rozwój własnej sieci dystrybucji, umożliwiającej dotarcie do regionalnych odbiorców. W 2000 roku powiększony o dodatkowe osoby zespół pracowników rozpoczął wydawanie innych publikacji regionalnych – albumów i monografii poświęconych dziejom szeroko rozumianego Pomorza. Dla obsługi poszerzającego się rynku sprzedażowego Wydawnictwo REGION otworzyło w 2003 roku filię w Koszalinie (działała do 2006 roku).
W ciągu ponad 27 lat działalności wydawniczej REGION opublikował ponad 500 tytułów książkowych obejmujących przewodniki krajoznawcze, informatory, albumy, monografie historyczne, zbiory legend z terenu całego Pomorza oraz około 250 map. Współpracujemy z blisko 20 autorami z Pomorza i realizujemy publikacje na zamówienia samorządów i organizacji społecznych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i profesjonalnemu zespołowi redakcyjnemu wydawnictwo zajmuje się całością prac nad publikacjami – od pomysłu i podstawowej korekty, poprzez opracowanie atrakcyjnego layoutu, po druk i dystrybucję. REGION jest wielokrotnym laureatem nagród przyznawanych podczas Kościerskich Targów Książki Kaszubskiej i Pomorskiej, zdobywcą I i II nagrody Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Turystycznej i Krajoznawczej w Poznaniu (w 2017 i 2019 roku) oraz prestiżowego w środowisku kaszubskim tytułu „Skra Ormuzdowa”.

Czytanie Kaszub - Czëtanié Kaszëb to cykl spotkań autorskich, które będą okazją do bliskiego spotkania z żywą kulturą Kaszub - przestrzenią łączącą Polskę z morzem w jej kulturowym aspekcie. Spotkania będą także przestrzenią do dyskusji o złożonej problematyce tożsamości mieszkańców Kaszub i Pomorza, z jaką obecnie w ogólnopolskich mediach między innymi spotkaliśmy się w najnowszej ekranizacji filmu „Kamerdyner” w reż. Filipa Bajona. To właśnie w naszym mieście pragniemy przybliżyć piękno naszej małej ojczyzny, krainy „tysiąca modrych jezior”, ziemi, która historycznie tak wielką rolę pełni w Polsce i chroni dostęp do Bałtyku. Forum literackie to również okazja do usłyszenia pięknego i żywego języka kaszubskiego, nazywanego często „melodią wiatru znad morza”. Spotkania prowadzone będą zarówno w języku polskim, jak i kaszubskim.

Cykl Czytanie Kaszub - Czëtanié Kaszëb organizowany jest między innymi przez Słupskie Centrum Kultury Kaszub. Charakter prac Centrum wyznaczają:
- spotkania literackie z pisarzami i poetami Kaszub i Pomorza
- Słupsk literacki - w odsłonach sztuki słowa i jej twórców
- Spotkania seminaryjne
- Odczyty (referaty i eseje)
- Konferencje tematyczne
- Koncerty poświęcone tradycji Kaszub
- Warsztaty i pokazy tradycji dawnej Kaszub (zwyczaje, obrzędy)
Organizatorzy cyklu:
- Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział Słupsk
- Zakład Antropologii Kultury i Badań Kaszubsko-Pomorskich AP w Słupsku
- Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
- Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

WSTĘP WOLNY

Więcej CZYTANIE KASZUB - CZËTANIÉ KASZËB. Spotkanie 8

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
zaprasza na wystawę plakatów

„Święto Wolności i Solidarności”

prezentowaną w Herbaciarni w Spichlerzu Richtera
od 3 czerwca do 9 lipca 2019 roku

Wystawa przygotowana została z okazji 30. rocznicy przeprowadzenia pierwszych, częściowo wolnych wyborów w naszym kraju i odzyskania politycznej swobody po latach komunistycznego reżimu. Dzięki zasadom ustalonym podczas słynnych obrad Okrągłego Stołu, władze komunistyczne zezwoliły opozycji na obsadzenie części miejsc w sejmie i senacie. 4 czerwca 1989 roku odbyły się pierwsze od ponad czterdziestu lat demokratyczne wybory. Wielka potrzeba zmian, niechęć obywateli do władzy PRL-owskiej, a także poparcie społeczne przesądziły o zwycięstwie „Solidarności”.

Dla przypomnienia tych wydarzeń, jak i etapów prowadzących do wolności, na ekspozycji zaprezentowano plakaty i afisze dotyczące różnych przejawów działalności NSZZ Solidarność w pierwszych latach istnienia oraz te, które związane są z samymi wyborami z 1989 roku. Nie zabraknie również słupskich akcentów.

Serdecznie zapraszamy! Wstęp wolny.

WięcejWystawa czasowa

Międzynarodowa sesja naukowa
„Witkacy bez granic. W stulecie Czystej Formy”
18–20 września 2019
Biały Spichlerz


W najbliższą środę, 18 września 2019 roku o godz. 14.00 rozpocznie się kolejna, szósta już, międzynarodowa sesja naukowa poświęcona Stanisławowi Ignacemu Witkiewiczowi. Opiekunem naukowym i autorem programu tegorocznej konferencji jest prof. dr hab. Janusz Degler – wybitny witkacolog, od lat znany nie tylko słupskim miłośnikom Witkacego.

Przewidzianych jest ponad 40 wystąpień. W gronie referentów będą zarówno naukowcy znani z poprzednich sesji, jak i osoby, które po raz pierwszy zapowiedziały swój udział w słupskiej konferencji. Poza referentami z Polski swój udział zapowiedzieli też badacze z Rosji i z USA. W środę obrady potrwają do wieczora, w czwartek (19 IX) rozpoczną się o godz. 9.00 i zakończą wieczorem, a w piątek (20 IX) trwać będą od 9.00 do 14.00.

Po raz pierwszy obrady odbędą się w Białym Spichlerzu (ul. Szarych Szeregów 12). Po raz pierwszy też słupska sesja witkacowska jest współorganizowana przez Instytut Witkacego oraz przez redakcję pisma „Witkacy! Czyste dusze w niemytej formie”.

Dla słuchaczy wstęp na obrady jest wolny. Szczegółowy program poniżej.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

 WięcejWitkacy bez granic. W stulecie Czystej Formy - międzynarodowa sesja naukowa

WięcejWitkacy bez granic. W stulecie Czystej Formy - międzynarodowa sesja naukowa

 WięcejWitkacy bez granic. W stulecie Czystej Formy - międzynarodowa sesja naukowa

WięcejWitkacy bez granic. W stulecie Czystej Formy - międzynarodowa sesja naukowa

.................................................................................................

 

WięcejWitkacy bez granic. W stulecie Czystej Formy - międzynarodowa sesja naukowa

WięcejWitkacy bez granic. W stulecie Czystej Formy - międzynarodowa sesja naukowa