SŁUPSK

ul. Dominikańska 5-9
tel. 59 842 40 81

GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek-Wtorek: nieczynne
Środa: 12:00-16:00
Czwartek-Niedziela: 10:00-16:00


Wystawę plenerową „Nazywano ich Słowińcami, czyli przywracanie pamięci”, przygotowaną przez Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach, oddział Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, a w ubiegłym roku prezentowaną w Gdańsku, potem w Gdyni i Łebie, zobaczyć teraz można w Warszawie przy gmachu Biblioteki Głównej SGH.

Jest to wystawa poświęcona Słowińcom, ludności stanowiącej w XIX wieku „ostatki Słowian na południowym brzegu Bałtyckiego Morza”, a powstałej, jako pewna szczególna kategoria Kaszubów, w procesie interakcji społecznych zachodzących na terenie szeroko pojętego Pomorza. Wystawa ma być przyczynkiem do publicznej refleksji nad regionalną pamięcią i tożsamością, do wspólnego namysłu nad trudną historią „małych ojczyzn”. Składa się z 22 plansz z fotografiami będącymi dokumentacją codziennego życia Słowińców, pracy, uroczystości wiejskich, wydarzeń rodzinnych, edukacji i zabawy dzieci, a także budownictwa słowińskiego, czyli chałup, budynków gospodarczych, pieców i piwnic, które teraz, w części zachowane w miejscu pierwotnej lokalizacji, w części przenoszone na stare siedliszcza, tworzą Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach. Wystawa w końcowej części uwzględnia również kadry z ekspozycji muzealnych ożywianych w okresie letnim prezentacją zajęć, jakie niegdyś wykonywali Słowińcy. Wystawa zostanie na terenie SGH w Warszawie na pewno do końca marca.

W Warszawie wystawa jest już od grudnia 2017 roku. Wtedy to dzięki staraniom Oddziału Warszawskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego, trafiła w mury Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie przyczynić się mogła do potrzebnej wciąż refleksji nad regionalną pamięcią i tożsamością, zarówno wśród młodych ludzi, będących studentami Uczelni, jak i wśród pracowników czy odwiedzających Uczelnię gości.

Mamy nadzieję, że pozostając w progach tak zacnej Uczelni jaką jest SGH, będzie zachęcać zatrzymujących się przy niej studentów, pracowników Uczelni czy mieszkańców Warszawy do wspólnego namysłu nad trudną historią regionów i społeczeństw.

WięcejWystawa plenerowa „Nazywano ich Słowińcami, czyli przywracanie pamięci”

WięcejWystawa plenerowa „Nazywano ich Słowińcami, czyli przywracanie pamięci”

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
oraz
Odział Słupskiego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego

serdecznie zapraszają

na wykład pani Krystyny Mazurkiewicz-Palacz
Kierownika Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku

pt. Prawne aspekty poszukiwań zabytków na podstawie badań
na Starym Rynku w Słupsku
,

który odbędzie się w Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku
7 marca 2018 roku (środa) o godz. 17:00

W czasie spotkania poruszona zostanie tematyka przedstawiająca bogatą kulturę regionu, ideę kolekcjonerstwa pamiątek oraz pracę na rzecz ratowania słupskich artefaktów.

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

WięcejWykład pt. Prawne aspekty poszukiwań zabytków na podstawie badań na Starym Rynku w Słupsku

 

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku serdecznie zaprasza
na siódmy w tym roku szkolnym wykład z historii sztuki,
który odbędzie się w sobotę, 3 marca 2018 roku o godz. 10.00
w Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku

Groteska w sztuce XIX-XXI wieku

Na wykładzie będą omówione dzieła prezentujące zjawisko groteski, których autorami byli znani artyści tj.: Francisco Goya, Jacques Callot, Felicien Rops, James Ensor, René Magritte, Pablo Picasso, Stanisław Ignacy Witkiewicz Witkacy, Franciszek Starowieyski, Władysław Hasior, Romuald Socha, Andrzej Pągowski, Wiesław Wałkuski, Marian Nowiński, Mieczysław Wasilewski, Jakub Erol, Stasys Eidrigevičius, Jadwiga oraz Leszek Drzewiński, Leszek Wiśniewski, Roman Kalarus, Edward Dwurnik i inni.

Wykład będzie bogato ilustrowany. Spotkanie poprowadzi Lucjan Hanak
(starszy kustosz Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku).

Wstęp wolny! Serdecznie zapraszamy!

WięcejWykład z historii sztuki - Groteska w sztuce XIX-XXI wieku

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
oraz
Liceum Plastyczne im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Słupsku
serdecznie zapraszają

na Wystawę prac projektowych
Liceum Plastycznego im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Słupsku

 do Herbaciarni w Spichlerzu Richtera
od 27 lutego do 25 marca 2018 roku

 

Na wystawie zobaczyć będzie można projekty uczniów klas 2 i 3 z Pracowni Projektowania Przestrzeni - Sztuki Użytkowe. Prace pokazują, jak szeroko rozumiana jest przestrzeń życiowa człowieka oraz jak kształtuje się świadomość estetyczna przyszłego twórcy i odpowiedzialność za otoczenie, w którym żyje.

Wernisaż wystawy odbędzie się 27 lutego (wtorek) o godzinie 12.00.

Serdecznie zapraszamy!

WięcejWystawa prac projektowych Liceum Plastycznego im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Słupsku