SŁUPSK

ul. Dominikańska 5-9
tel. 59 842 40 81

GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek-Wtorek: nieczynne
Środa: 12:00-16:00
Czwartek-Niedziela: 10:00-16:00


Projekcja filmów dokumentalnych „Pomorze w kulcie wojny”

Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku oraz Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku serdecznie zapraszają na projekcję filmów dokumentalnych „Pomorze w kulcie wojny”, przygotowaną i prowadzoną przez Kacpra Pencarskiego.

Spotkanie odbędzie się w najbliższy wtorek, 29 maja 2018 roku, o godz. 16:30 w Herbaciarni w Spichlerzu Richtera.

Zaprezentowanych zostanie ponad 30 fragmentów filmów związanych z Pomorzem z lat 1939-1945, które zostały nakręcone przez niemieckie, radzieckie i polskie służby propagandowe, wytwórnie filmowe oraz inne podmioty, których film stanowił narzędzie edukacji, informacji i propagandy. Autorami ujęć filmowych były także osoby prywatne, utrwalające na taśmie filmowej pobyt w czasie urlopu w rodzinnych stronach. Inną grupą autorów filmów byli również żołnierze, którzy filmowali zarówno kolegów z jednostki, jak i życie w koszarach. Materiały filmowe przedstawiają ujęcia plenerowe z Pomorza, prace rolne na pomorskiej wsi, ujęcia z miast, zaś od lutego 1945 roku przedstawiają walki o Pomorze w jego różnych częściach.

Kacper Pencarski jest historykiem, doktorem nauk humanistycznych, pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku. Do jego zainteresowań badawczych należą dzieje Pomorza Zachodniego w XIX i XX wieku (do 1945 roku) ze szczególnym uwzględnieniem dziejów gospodarczych regionu, a także archiwistyka, w tym źródła archiwalne aktowe i pozaaktowe do dziejów regionu.

WięcejPomorze w kulcie wojny

Dziękujemy wszystkim za odwiedzenie nas. Zapraszamy za rok!

Wszystkie zdjęcia tutaj

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku wspólnie z Instytutem Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku, Fundacją PRODIRE i Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich Oddział Gdańsk zaprasza na jedenaste spotkanie z cyklu Słupskie Czwartki Literackie.

W tym miesiącu spotkanie odbędzie się w przedostatni czwartek miesiąca, tj. 24 maja 2018 r. o godz. 17:00 w Sali Rycerskiej Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku.

Gościem XI Słupskiego Czwartku Literackiego będzie Zbigniew Zielonka, a przedmiotem dyskursu jego ostatnia powieść historyczna „I ona ma zielone oczy”.

Moderatorką spotkania będzie Krystyna Krawiec-Złotkowska.

Spotkanie z Autorem powieści poprzedzi koncert Piotra Kamińskiego i Klaudii Szepielewicz. W wykonaniu młodych artystów usłyszymy:
1. Miłość (z repertuaru Marka Grechuty),
2. Kiedyś byłam różą (z repertuaru Kayah i Bregovica),
3. Miasto (piosenka z filmu Miasto 44, sł. Zofia Jaworowska, muz. Paweł Lucewicz),
4. Wariatka tańczy (sł. Agnieszki Osieckiej, muz. Seweryna Krajewskiego),
5. Nie wie nikt (z repertuaru Moniki Urlik).

Zbigniew Zielonka to pisarz i uczony, który zawsze dzielił się z innymi zaangażowaniem w sprawy ludzi i Ojczyzny. Od 1980 roku był i jest nadal członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Zawsze wierny ideom Solidarności, realizował je we własnym życiu. Nie lękał się otwarcie głosić swoich poglądów. Swoim doświadczeniem często wspierał też młodszych kolegów. Jako pisarz zawsze tworzył i budował, nigdy nie odtwarzał! Rzeczywistość przez niego kreowana zachwycała Jego współpracowników, studentów, kolegów i koleżanki, wreszcie rzesze czytelników Jego powieści historycznych i studiów historyczno-literackich. Zbigniew Zielonka zapisał się w pamięci tych wszystkich, którzy mieli szczęście spotkać Go na ścieżkach życia. Zawsze otwarty na świat i ludzi, zaangażowany w sprawy społeczne i gotowy nieść pomoc tym, którzy jej potrzebowali. Wspaniały pisarz, ale i adwersarz uczonych lub towarzyskich dysput. W czasie stanu wojennego animator spotkań z ludźmi pióra i osobami walczącymi z systemem komunistycznym, które odbywały się w kościele pw. św. Jacka w Słupsku. Ich celem było szerzenie idei wolnościowych i kształtowanie patriotycznych postaw wśród studentów ówczesnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej (dzisiaj Akademii Pomorskiej). Aktywny wtedy i nadal zaangażowany w lokalne życie literackie i kulturalne, stanowi wzorzec do naśladowania dla kolejnych pokoleń jako nauczyciel patriotyzmu i sumiennej pracy.

Na twórczość Profesora Zbigniewa Zielonki składają się powieści historyczne i prace naukowe: Piekarczyk, „Głosy znad Odry”, 1954, nr 39 (debiut pisarski); W Jemielnicy sądny dzień (Warszawa 1956); Jakub Kania (Katowice 1961); Orły na sarkofagu (Katowice 1964); Klucz ziemi, t. 1-2 (Katowice 1965); Ziemia wschodząca (Warszawa 1973); Księga henrykowska (Warszawa 1979); Śląsk – ogniwo tradycji. Rozważania o historii i kulturze (Katowice 1981); Henryk Prawy (Katowice 1982); Rękopis znaleziony w Rogowie (Poznań 1984); Papa Musioł. Rzecz o Karolu Musiole i Opolu mieście (Opole 1993); Geografia życia literackiego polskiego kręgu kulturowego na Śląsku (Słupsk 1995, rozprawa habilitacyjna); Jakub Kania (Opole 1998); „Praojce, Ojce i my”. Powrót do „Starego kościoła miechowskiego” (Opole 2006) oraz I ona ma zielone oczy (Gdańsk 2015). Jest autorem ponad 200 artykułów, szkiców, esejów oraz wstępów i opracowań dotyczących literatury i kultury Śląska oraz Kaszub. Wypromował 187 osób (w większości magistrów oraz kilkunastu licencjatów). Był również promotorem prac doktorskich. Pod jego kierunkiem powstały dysertacje Jowity Kęcińskiej, Iwony Maciejewskiej oraz Ewy Gruczy. Wielokrotnie doceniany jako animator życia literackiego, zwłaszcza na Śląsku Opolskim, ale i na Kaszubach, które stały się jego nową Małą Ojczyzną, wciąż nie ustaje w pracy na rzecz społeczeństwa. To właśnie z Jego inicjatywy od maja 2017 roku w Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku odbywają się Słupskie Czwartki Literackie, które są okazją do promocji twórców, wymiany myśli popularnonaukowej oraz podejmowania dyskursu akademickiego na temat zdarzeń w przestrzeni ogólnopolskiego życia literackiego.

Wstęp wolny. Zapraszamy serdecznie.

WięcejSłupskie Czwartki Literackie, spotkanie 11 - Zbigniew Zielonka

Dziś Międzynarodowy Dzień Muzeów, coroczne święto obchodzone 18 maja. Z tej okazji obchodzimy też akcję Europejska Noc Muzeów. Zapraszamy do wspólnego świętowania!


WięcejMiędzynarodowy Dzień Muzeów