SŁUPSK

ul. Dominikańska 5-9
tel. 59 842 40 81

GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek-Wtorek: nieczynne
Środa: 12:00-17:00
Czwartek-Niedziela: 10:00-17:00


PROTOKÓŁ JURY OCENIAJĄCEGO PRACE W KONKURSIE

REGULAMIN XVIII KONKURSU

Boże Narodzenie w twórczości plastycznej dzieci i młodzieży

 

 

Celem konkursu jest podtrzymanie tradycji związanej z obrzędowością świąt Bożego Narodzenia, a także poznanie zwyczajów różnych kultur zamieszkujących Pomorze poprzez prezentację ich zwyczajów bożonarodzeniowych. 

 

 

W tym roku konkurs odbywa się tylko w kategorii:

OZDOBA CHOINKOWA

 

 

 

 

 

Prace oceniane będą w 2 grupach wiekowych: 7-10 lat, 11-15 lat. Technika wykonanej pracy jest dowolna, z wykluczeniem zakupionych gotowych elementów. Przy ocenie bierzemy pod uwagę estetykę prac, wykorzystanie naturalnych materiałów, samodzielność wykonania, pomysłowość oraz zgodność treści, charakteru i formy prac z tradycjami bożonarodzeniowymi lub nowatorskość formy.

PRACE powinny zawierać / trwale umocowane i czytelne/ następujące informacje:

pełne imię i nazwisko oraz wiek autora pracy, klasa

nazwa i adres szkoły (tel., fax.)

pełne imię i nazwisko opiekuna plastycznego.

 

W związku z tym, że w ubiegłych latach na konkurs dostarczano około 200 prac uprzejmie prosimy o dokonanie w klasach wstępnej selekcji prac i nadesłanie lub przyniesienie do Muzeum 5 najlepszych prac indywidualnych z każdej klasy lub pracy wykonanej przez całą klasę.

 

Prace należy zgłaszać do dnia 16 grudnia 2010 r. (włącznie) do Działu Edukacji i Promocji Muzeum w godz. 8-15.00  (Zamek Książąt Pomorskich, ul. Dominikańska 5).

 

Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na wystawie w naszym Muzeum w dniach od 20 grudnia 2010. do 13 stycznia 2011 r. Nie nagrodzone prace i nie wyróżnione udziałem w wystawie - można odebrać w Muzeum od 20 grudnia 2010r.

 

Prace nagrodzone i wyróżnione będą zwracane autorom po zamknięciu wystawy, w dniach 14 stycznia – 6 lutego 2011 r. Po tym terminie Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za nie odebrane prace (ozdoby zostaną zniszczone) O wynikach konkursu oraz terminie wręczenia nagród dla laureatów powiadomimy Państwa listownie. 

 

UWAGA! Bardzo prosimy o nadsyłanie tylko prac z ww. kategorii, ponieważ inne prace nie będą podlegały ocenie jury

 

Image