SŁUPSK

ul. Dominikańska 5-9
tel. 59 842 40 81

GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek: 12:00-15:00
Środa-Niedziela: 11:00-18:00


 

REGULAMIN XVII KONKURSU

 

 

Boże Narodzenie w twórczości plastycznej dzieci i młodzieży

 

 Image

 

 

Celem konkursu jest podtrzymanie tradycji związanej z obrzędowością świąt Bożego Narodzenia, a także poznanie zwyczajów różnych kultur zamieszkujących Pomorze poprzez prezentację ich zwyczajów bożonarodzeniowych. 

Konkurs odbywa się tylko w kategorii: SZOPKA BETLEJEMSKA /pełnoplastyczna/

 

Prace oceniane będą w 2 grupach wiekowych: 7-10 lat, 11-15 lat. Technika wykonanej pracy jest dowolna. Przy ocenie bierzemy pod uwagę estetykę prac, wykorzystanie naturalnych materiałów /a nie zakupionych gotowych elementów/ samodzielność wykonania, pomysłowość oraz zgodność treści, charakteru i formy prac z tradycjami bożonarodzeniowymi.

PRACE powinny zawierać /trwale umocowane i czytelne/ następujące informacje:

pełne imię i nazwisko oraz  wiek  autora pracy, klasa

nazwa i adres szkoły (tel., fax.)

pełne imię i nazwisko opiekuna plastycznego.

 

W związku z tym, że w ubiegłych latach na konkurs dostarczano około 200 prac uprzejmie prosimy o dokonanie w klasach wstępnej selekcji prac i nadesłanie lub przyniesienie do Muzeum 5 najlepszych prac indywidualnych z każdej klasy lub pracy wykonanej przez całą klasę.

 

Prace należy zgłaszać do dnia 17 grudnia 2009 r. (włącznie) do Działu Edukacji i Promocji Muzeum w  godz. 8.00 – 15.00  (Zamek Książąt Pomorskich, ul. Dominikańska 5).

 

Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na wystawie w naszym Muzeum w dniach od 28 grudnia br. do 10 stycznia 2009 r. Nie nagrodzone prace i nie wyróżnione udziałem w wystawie - można odebrać w Muzeum tylko do 30 grudnia br.

 

Prace nagrodzone i wyróżnione będą zwracane autorom po zamknięciu wystawy, w dniach 11-15 stycznia 2010 r. Po tym terminie Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za nie odebrane prace. O wynikach konkursu oraz terminie wręczenia nagród dla laureatów powiadomimy Państwa listownie.

 

UWAGA! Bardzo prosimy o nadsyłanie tylko prac z ww. kategorii, ponieważ inne prace nie będą podlegały ocenie jury.

 

Mieczysław Jaroszewicz

Dyrektor

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

 

Image

 

WYNIKI KONKRSU!