Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

SŁUPSK

ul. Dominikańska 5-9
tel. 59 842 40 81

GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek-Wtorek: nieczynne
Środa: 12:00-16:00
Czwartek-Niedziela: 10:00-16:00


 

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

serdecznie zaprasza na wystawę

 

Zamek w Trokach na fotografii

 

 

pod honorowym patronatem

Konsula Honorowego Republiki Litewskiej w Gdańsku

JÓZEFA POLTROKA

 

Wernisaż 03 III 2009 r. godz. 12.00

Herbaciarnia w Spichlerzu

 

Wystawa ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

 

Zamek w Trokach położony jest na największej z trzech wysp jeziora Galwe na Litwie, w miejscowości Troki. Jest jedynym zamkiem na wodzie w Europie Wschodniej.

Wzniesiony przez wielkiego księcia Witolda na przełomie XIV i XV w. gotycki zamek był dawniej rezydencją wielkich książąt litewskich.

W tym samym miejscu istniał niewielki drewniany zamek już w 1 poł. XIV w., który został odnowiony w 2 poł. XIV w., zapewne przez Kiejstuta (ojca Witolda). Wzniósł on w pobliżu swój zamek na półwyspie. Oba zamki w 2 poł. XIII w. były kilkakrotnie atakowane przez Krzyżaków, a także przez skłóconego z Kiejstutem i Witoldem Jagiełłę, któremu się poddały w 1382 r. Jagiełło osadził wówczas w Trokach swego brata Skirgiełłę, którego z kolei atakował tu Witold i sprzymierzeni z nim Krzyżacy. Witold powrócił do Trok po pogodzeniu z królem polskim i objęciu tronu wielkoksiążęcego w 1392 r.

Na pocz. XV w. na miejscu starego zameczku na wyspie Witold wzniósł nowy potężny murowany zamek.

Troki były ważnym ośrodkiem Wielkiego Księstwa Litewskiego, a zarazem ulubioną siedzibą Witolda, który przebywał tu znacznie chętniej niż w stołecznym Wilnie.

Za czasów następnych Jagiellonów zamek w Trokach przestał być rezydencją wielkich książąt, stał się natomiast rodzajem więzienia politycznego dla osób znamienitych.

Zamek przejściowo odzyskał swą rangę za czasów Zygmunta Augusta, który w 2 poł. XVI w. urządził tu swą letnią rezydencję. Potem jednak popadał stopniowo w ruinę. Oba zamki trockie zostały doszczętnie zniszczone podczas wojny z Moskwą w 1655 r. i nigdy nie odzyskały dawnego znaczenia. Imponujące ruiny zamku na wyspie przez następne 300 lat stanowiły historyczną, a następnie turystyczną ciekawostkę.

W latach 1951-1961 podjęte zostały prace rekonstrukcyjne, które trwały do pocz. lat 90-tych. Zamek trocki jest dziś znowu potężną budowlą zajmującą niemal całą powierzchnię wyspy i składa się z dwu części: zamku górnego (zwanego głównym) i oddzielonego od niego fosą zamku dolnego (zwanego przedzamczem).

Budowlę otaczają kamienne mury obwodowe, stromo opadające ku brzegom jeziora i fosie oddzielającej zamek górny od dolnego…

Zamek po odbudowie reprezentuje styl gotycki (nawiązanie do stanu z XV w.) i obecnie mieści się w nim Muzeum Historyczne.