SŁUPSK

ul. Dominikańska 5-9
tel. 59 842 40 81

GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek: 12:00-15:00
Środa-Niedziela: 10:00-16:00


Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej

i Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

 zapraszają

 na

 V Ogólnopolską Konferencję Naukową w cyklu: Rzeczpospolita domów,

 która odbędzie się w dniach

28-29 kwietnia 2014 r.

 

 

 

 

 

 Rzeczpospolita Domów Muzeum w Słupsku

Rzeczpospolita Domów Muzeum w Słupsku

Rzeczpospolita Domów Muzeum w Słupsku

 Rzeczpospolita Domów Muzeum w Słupsku

Pojęcie Rzeczpospolita domów posiada konotacje historyczne i społeczne, związane jest ze „złotym wiekiem” Rzeczpospolitej szlacheckiej. Z czasem jednak określenie to nabrało znaczeń uniwersalnych i symbolicznych, metaforycznych, nawet mitycznych. D o m bowiem – wyrastający z przeszłości, z tradycji i naszego dziedzictwa – zawsze był przestrzenią kreowaną według określonych wzorców, norm, konwencji, a jednocześnie pozostawał miejscem własnym, niepowtarzalnym, jedynym. Różnie wartościowany i nazywany funkcjonował jako ziemiański dworek, dwór lub pałac arystokratyczny, czy królewski, książęcy zamek, a w czasach szczególnie trudnych w postaci symbolu i ostoi polskości ujawnił się jako wiejska chata. D o m – przez całe wieki ważny w kulturze Rzeczpospolitej, ważny jest po dzień dzisiejszy, w dalszym ciągu bowiem – chociaż w innym znaczeniu – nasza ojczyzna jest Rzeczpospolitą domów; właśnie te domy (lub ich brak) stanowią przedmiot troski i pragnień tu i teraz bydlących mieszkańców naszego kraju. Domy również organizują przestrzeń naszego codziennego życia – z nich wychodzimy, do nich wracamy, czasami na krótko zatrzymujemy się w nich…

I właśnie te ostatnie, które stają na naszej drodze – bądź przy niej – jako gościńce, zajazdy, karczmy, gospody, tawerny, schroniska itp., które dają i dawały w przeszłości schronienie strudzonym wędrowcom lub umożliwiają i umożliwiały kiedyś wszelkie „wywczasy” i rozrywki urozmaicające szarość codziennego życia, będą nas interesowały najbardziej w czasie najbliższego interdyscyplinarnego spotkania poświęconego rozmowom o domach Rzeczypospolitej w jej dawnych i obecnych granicach. W związku z podjętą tematyką hasło, jakie nadajemy naszemu piątemu spotkaniu, brzmi:

Karczmy, zajazdy, gospody…  

Tradycyjnie już zapraszamy w gościnne mury Akademii Pomorskiej i do Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku. Hasło piątej konferencji w cyklu Rzeczpospolita domów odsyła do przestrzeni wiejskich, miejskich i innych, które w sposób naturalny występują pomiędzy nimi – gdzieś przy drodze… Gościńce, zajazdy, karczmy, gospody, tawerny, schroniska itp. interesują nas w szerokim spektrum socjologicznym i ekonomicznym, kulturowym i filozoficznym. Czekamy na Państwa refleksje o tych szczególnych domach, które odwiedzane są przez przypadkowych gości lub anektowane przez stałych bywalców, w dawnych i obecnych czasach. Liczymy na studia, które ukażą te domy w całym ich zróżnicowaniu, w bogactwie materialnym i niematerialnym, w architekturze i w literaturze. Dlatego też z pytaniem, jaka jest ich rola w kulturze i tradycji Rzeczpospolitej, zwracamy się do literaturoznawców, historyków, socjologów, geografów oraz tych wszystkich, u których hasło: Karczmy, zajazdy, gospody… wywołuje żywą refleksję.

Teksty Państwa wystąpień zostaną opublikowane w monografii, która będzie kolejnym, piątym tomem budującym „bibliotekę” Rzeczpospolitej domów. W ramach opłaty konferencyjnej, której wysokość określamy na 500 zł, organizatorzy zapewnią uczestnikom materiały konferencyjne, wyżywienie oraz 2 noclegi. Pozostałe informacje (termin, w jakim należy uiścić opłatę, miejsce zakwaterowania, nr konta, adres oraz hasło, jakie należy podać w tytule przelewu) zostaną przekazane osobom zainteresowanym udziałem w konferencji w styczniu 2014 r. Tematy referatów prosimy zgłaszać listownie lub drogą elektroniczną na adres inicjatorki i kierownika naukowego konferencji do 15 grudnia 2013 r. korzystając z: Formularza zgłoszeniowego. 

 

Dr Krystyna Krawiec-Złotkowska

Ul. Piłsudskiego 3 m. 110; 76-200 Słupsk

Tel. 59 8430585; 603 086268

 k.zlotkowska@wmc.com.pl

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji i pozostajemy z szacunkiem:

 

 dr hab. prof. nadzw. Sławomir Rzepczyński

Dyrektor

Instytutu Polonistyki

Akademii Pomorskiej

 

Mieczysław Jaroszewicz

Dyreltor

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

 

Formularz zgłoszeniowy