SŁUPSK

ul. Dominikańska 5-9
ul. Szarych Szeregów 12
tel. 59 842 40 81

PONIEDZIAŁEK: 11:30-16:00
WTOREK- NIEDZIELA: 10:30-18:00

Oddział – Muzeum Wsi Słowińskiej
w Klukach

tel. 59 846 30 20
PONIEDZIAŁEK: 11.00-15.00
WTOREK- NIEDZIELA: 10.00-18.00

Oddział – Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie
tel. 59 811 94 10
PONIEDZIAŁEK: 10.00-15.00
WTOREK- NIEDZIELA: 10.00-18.00

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
ogłasza kolejną edycję konkursu
KULTURA Z KLASĄ
przeznaczonego dla uczniów
szkół podstawowych i średnich
uczestniczących w muzealnych zajęciach edukacyjnych

Konkurs organizowany jest przez Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku i jest on kontynuacją I edycji konkursu „Kultura z klasą” 2019/2020. Ze względu na brak możliwości ukończenia I edycji (z powodu pandemii COVID-19 oraz zamknięcia szkół) wszystkie punkty zebrane na Kartach Punktowych przez uczestników do tej pory zostaną uwzględnione przy podliczaniu punktacji II edycji konkursu.

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku przyjmuje zgłoszenia do konkursu „Kultura z klasą”. Konkurs skierowany jest do grup składających się z uczniów szkół podstawowych lub średnich tj. klas szkolnych, grup świetlicowych, uczestników zajęć dodatkowych, np. szkolnych kół zainteresowań, drużyn harcerskich itp. oraz nieformalnych grup młodzieżowych wraz z opiekunem.

Głównym celem konkursu jest zachęcenie Grup do uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku oraz przez jego oddziały: Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach i Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie. Zadanie polega na wzięciu udziału w jak największej ilości różnorakich muzealnych zajęć, za co będą przyznawane punkty. Konkurs będzie trwał do końca roku szkolnego 2021/22.

Do konkursu można zgłaszać Grupy przez cały okres trwania konkursu poprzez wypełnienie Karty Zgłoszenia zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie internetowej www.muzeum.slupsk.pl. Zgłoszenie może zostać wypełnione przez opiekuna Grupy lub dyrektora placówki, którą reprezentują uczestnicy. Wypełnioną kartę należy przekazać do Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku osobiście, drogą pocztową na adres: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku ul. Dominikańska 5-9, 76-200 Słupsk lub elektroniczną na adres: m.switaj@muzeum.slupsk.pl. Każda Grupa wysyła tylko jedno zgłoszenie.

Ogłoszenie wyników oraz rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 14.06.2022 roku.

Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody finansowe:
• I miejsce – 1000 zł
• II miejsce – 700 zł
• III miejsce – 500 zł
• Wyróżnienie – 200 zł

Regulamin konkursu oraz Kartę Zgłoszenia można pobrać poniżej:

Regulamin konkursu 2021/2022

Regulamin konkursu 2019/2020

Karta zgłoszenia

Serdecznie zapraszamy!

W razie pytań prosimy o kontakt z Malwiną Świtaj (Dział Edukacji i Promocji): e-mail: m.switaj@muzeum.slupsk.pl, tel: 059 728 55 24.

b_584_827_16777215_00_images_gallery_kultura_z_klasa_2019_20_plakat.jpg