Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

SŁUPSK

ul. Dominikańska 5-9
tel. 59 842 40 81

GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek-Wtorek: nieczynne
Środa-Niedziela: 10:00-16:00


W związku z trwającą w dniach od 23 listopada do 30 grudnia 2018 wystawą „Wiatr od morza. W sto lat później” w Zamku Książąt Pomorskich, Muzeum Pomorza Środkowego ogłasza konkurs dla słupskich szkół ponadpodstawowych na wykonanie pracy plastycznej do wybranego fragmentu dzieła literackiego Stefana Żeromskiego „Wiatr od morza”.

Na wystawę składa się 20 prac ilustrujących wybrane zagadnienia i sceny z „Wiatru od morza”. Powieść ta, wydana po raz pierwszy w 1922 roku, opowiada dzieje słowiańskiego i polskiego ducha nad Bałtykiem poprzez wieki. Skupia się na rozwoju wydarzeń w bliskości Morza Bałtyckiego, począwszy od czasów plemiennych, poprzez przywoływanie historycznych postaci (Krzywousty, Piotr Dunin, Kopernik...) czy wizji bitew, po realia rozbiorowe, a następnie odbudowę kraju oraz zagospodarowanie Oksywia, którego symbolem stał się port w Gdyni.

Powieść ta służąca pamięci o walce narodowowyzwoleńczej i tradycji, a także kształtująca tożsamość, uważana jest przez badaczy za epopeję pomorską i doczekała się licznych wznowień. Jej najważniejszym zadaniem było oswajanie przestrzeni morza po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i dostępu do Bałtyku. Dlatego Żeromski ukazał w niej wiele ważnych wydarzeń, postaci, miejsca i regiony (Kaszuby, Rugia, Zaodrze), ale również przyrodę czy wyznaczniki kulturowe ze wspólnej historii słowiańskiego Pomorza (po obu stronach Odry) i Polski.

20 prac jakie odnajdziemy na ekspozycji, to tylko namiastka bogactwa tematycznego zawartego na kartach „Wiatru od morza”, w związku z czym chcielibyśmy poszerzyć konteksty owej wystawy (autorstwa współczesnych malarzy z Pomorza Gdańskiego) o drugą – przygotowaną przez słupską młodzież (Słupsk również możemy odnaleźć w książce). Zachęcamy do zapoznania się z załączonym Regulaminem, przystąpienia do konkursu i stworzenia narracji plastycznej w oparciu o wybrane fragmenty bądź rozdziały powieści Żeromskiego.

„Wiatr od morza” - dzieło odznaczające się archaizującym stylem, w dwudziestoleciu międzywojennym podtrzymywał świadomość morską narodu i nawet w sto lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wciąż porusza ważne - nie tylko z historycznej perspektywy - zagadnienia.

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do zwiedzania wystawy „Wiatr od morza. W sto lat później”, której towarzyszy kolejne, tym razem albumowe wydanie powieści Żeromskiego, zilustrowane obrazami prezentowanymi na wystawie.

 

Fragment z powieści „Wiatr od morza” Stefana Żeromskiego:
„Młodzieńcze ludy prawego Odry wybrzeża, zastawione mieczem i za tarczą polańskiego gardziny, otrzymały możność życia i swobodnego rozwoju, prawo spajania się w jedno słowiańskie ciało społeczne z nowym państwem potężnym, które pod imieniem Polski zajaśnieć pod słońcem miało”.

Cytat o powieści:
„Tytuł ten dla sprawy morskiej w Polsce był tym, czym dla bytu narodowego Polaków były takie dzieła, jak Dziady i Pan Tadeusz Mickiewicza, jak Sienkiewicza Trylogia” (Bronisław Miazgowski).


Opiekę merytoryczną nad konkursem sprawuje Rafał Foltyn, tel. 59 842-40-81 wewn. 306, rafal.foltyn@muzeum.slupsk.pl

 

REGULAMIN pobierz
KARTA ZGŁOSZENIOWA pobierz
KLAUZULA INFORMACYJNA pobierz