web hosting reviews of bluehost company

SŁUPSK

ul. Dominikańska 5-9
tel. 59 842 40 81

GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek-Wtorek: nieczynne
Środa: 12:00-16:00
Czwartek-Niedziela: 10:00-16:00


Archiwum

12.05.2010
Ogłoszenie o zamówieniu Znak sprawy: MPŚ.III.23.230/16/2010

Przedmiotem zamówienia jest:

„ Konkurs na opracowanie koncepcji aranżacji wystaw oraz sali kinowo - teatralnej w trzech zabytkowych budynkach w Swołowie, rewitalizowanych w ramach Projektu pn. Wzmocnienie potencjału Pomorskiej "Krainy w Kratę" - ETAP II - Rozbudowa filii MPŚ w Swołowie objęty wsparciem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa pomorskiego ? dla potrzeb Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. ”

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie

Regulamin konkursu

Projekt architektoniczno-konstrukcyjny budynku B2 - zip 10,6MB

Projekt architektoniczno-konstrukcyjny budynku B5 - zip 9,79MB

Projekt architektoniczno-konstrukcyjny budynku B6 - zip 5,38MB

Instalacje elektryczne budynku B2 - pdf

Instalacje elektryczne budynku B5 - pdf

Instalacje elektryczne budynku B6 - pdf

Instalacje elektryczne teletechniczne - zip 10,3MB

Prośba i jej wyjaśnienie

Pytanie i odpowiedź

Zawiadomienie o unieważnieniu konkursu20.04.2010
Ogłoszenie o zamówieniu Znak sprawy:
MPŚ.IX.23.230-5/2010

Przedmiotem zamówienia jest:

„Dzierżawa lokalu w obiekcie użytkowym – XIV w. Młynie Zamkowym, będącym własnością Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku”

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o wynajmie pomieszczenia

Regulamin przetargu

Formularz ofertowy

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu
16.03.2010 Ogłoszenie o zamówieniu Znak sprawy: MPŚ.IX.23.230-5/2010
  Przedmiotem zamówienia jest: „Dzierżawa lokalu w obiekcie użytkowym – XIV w. Młynie Zamkowym, będącym własnością Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku”  
 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o wynajmie

Zdjęcie obiektu

Regulamin przetargu

Formularz ofertowy

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu przetargu

 

 

10.03.2010 Ogłoszenie o zamówieniu Znak sprawy: MPŚ.III.23.230/4/1/2010
  Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie oraz montaż jednostronnej tablicy informacyjnej w ramach promocji Projektu pn. Wzmocnienie potencjału Pomorskiej "Krainy w Kratę" - ETAP II - Rozbudowa filii MPŚ w Swołowie objęty wsparciem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa pomorskiego – dla potrzeb Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.   
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP na portalu UZPNumer ogłoszenia: 67112-2010Data zamieszczenia: 10.03.2010r.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

03.03.2010 Ogłoszenie o zamówieniu Znak sprawy: MPŚ.IX.23.230-6/2010
  Przedmiotem zamówienia jest: Prowadzenie bieżącego rachunku bankowego dla potrzeb obsługi budżetu Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku”.

 

 
 

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP na portalu UZP

Numer ogłoszenia: 58500 - 2010

Data zamieszczenia: 03-03-2010

Pliki do pobrania:  

Ogłoszenie o zamówieniu 

SIWZ

Zapytanie przetargowe str. 1, str. 2

Wyjaśnienie do zapytania przetargowego

Uchwała o nadaniu statutu MPŚ w Słupsku str. 1, str.2

Statut MPŚ w Słupsku str. 1, str. 2, str.3, str.4

Wyciąg z rejestru instytucji kultury Samorządu Województwa Pomorskiego str.1, str. 2

Bilanse 2007, 2008, 2009

Prognozy na 2010 rok:

1. aktywa str.1, str. 2

2. pasywa

3. Rachunek Zysków i Strat

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

 

02.03.2010 Ogłoszenie o zamówieniu Znak sprawy: MPŚ.III.23.230/4/2010
  Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie oraz montaż jednostronnej tablicy informacyjnej w ramach promocji Projektu pn. Wzmocnienie potencjału Pomorskiej "Krainy w Kratę" - ETAP II - Rozbudowa filii MPŚ w Swołowie objęty wsparciem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa pomorskiego – dla potrzeb Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.  
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP na portalu UZPNumer ogłoszenia: 56172-2010Data zamieszczenia: 02.03.2010r.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu 

SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ po zmianie ogłoszeni

Wyjaśnienie pytań

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

12.02.2010 Ogłoszenie o zamówieniu Znak sprawy: MPŚ IX. 221/1/2010
 

Przedmiotem zamówienia jest: Wybór dzierżawcy obiektu użytkowego, budynku "Karczmy u Dargoscha" zlokalizowanego na terenie MWS w Klukach.

 

Pliki do pobrania:

 

Regulamin przetargu i Zarządzenie Dyrektora

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia w spr dzierżawy karczmy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

14.01.2010 Ogłoszenie o zamówieniu Znak sprawy: MPŚ.IX.23.230- 5/2010
  Przedmiotem zamówienia jest: Przetarg na najem pomieszczenia zlokalizowanego w podziemiu XIV w. zabytkowego Młyna Zamkowego w celu prowadzenia działalności gospodarczej”.  
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP na portalu UZPNumer ogłoszenia: Data zamieszczenia:

Pliki do pobrania:

 

Ogłoszenie o przetargu

Regulamin przetargu

Załącznik do oferty

 
 
27.10.2009 Ogłoszenie o zamówieniu Znak sprawy: MPŚ.IX.23.230- 41/2009
  Przedmiotem zamówienia jest: Dostawy lekkiego oleju opałowego na 2009/2010 rokdla potrzeb Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku – Oddział Etnografii – Młyn Zamkowy i Zagroda Muzealna w Swołowie”.  
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP na portalu UZPNumer ogłoszenia: Data zamieszczenia:

Pliki do pobrania:

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

12.10.2009 Ogłoszenie o zamówieniu Znak sprawy: MPŚ.X.23.230-38/2009
  Przedmiotem zamówienia jest: Roboty budowlane dokończeniowe zewnętrzne orazroboty wewnętrzne: zagospodarowanie terenu – obramowanie placu gospodarczego i parkingu kostka z kamienia , tynki wewnętrzne wykonane ręcznie, ręczne szlifowanie, impregnacja ogniochronna i lakierowanie elementów drewnianych ścian wewnętrznych.Rewitalizacja chałupy w Klukach – „Karczma u Dargoscha”- na potrzeby Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku”.  
 

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP na portalu UZP

Numer ogłoszenia:

Data zamieszczenia:

Pliki do pobrania: 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Oferta

Oświadczenie

Gwarancje

Wzór umowy

Wykaz

Dokumentacja:

przedmiar poddasze

przedmiar zagospodarowanie

Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy

 

25.09.2009 Ogłoszenie o zamówieniu Znak sprawy: MPŚ.III.23.230/36/1/2009
  Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie nadzoru inżynierskiego nad zadaniem inwestycyjnym  w ramach Projektu pn. Wzmocnienie potencjału Pomorskiej "Krainy w Kratę" - ETAP II - Rozbudowa filii MPŚ w Swołowie objęty wsparciem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa pomorskiego – dla potrzeb Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.  
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP na portalu UZPNumer ogłoszenia: 334158-2009 Data zamieszczenia: 25.09.2009r.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu:

SIWZ:

Dokumentacja:

  • Projekty wykonawcze budowlane (51 MB)

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

12.08.2009 Ogłoszenie o zamówieniu Znak sprawy: MPŚ.III.23.230-28/1/2009
  Przedmiotem zamówienia jest: Roboty budowlane związane z przebudową, renowacją i adaptacją obiektów zabytkowych, zlokalizowanych w Swołowie gm. Słupsk, realizowane w ramach zadania inwestycyjnego  pn. Wzmocnienie potencjału Pomorskiej Krainy w Kratę – Etap II – rozbudowa filii MPŚ w  Swołowie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa pomorskiego – dla potrzeb Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.   
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP na portalu UZPNumer ogłoszenia: 276660-2009Data zamieszczenia: 12.08.2009r.

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2.SIWZ

Dokumentacja:

3. Pytania i odpowiedzi 

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu

Zamówienia publiczne w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

 

W sprawie zamówień publicznych prosimy o kontakt:

     
w Słupsku Dział Administracyjny

tel. 059 842 40 81

lub 059 842 40 82

       wew. 320, 316
w Klukach Teresa Dwulit      tel. 059 846 30 20
w Swołowie Edyta Statkiewicz      tel. 059 832 48 97