bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Majątek

Dane o majątku Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku - zgodne z bilansem na dzień 31.12.2022 r. wykazane są w kwotach netto i wynoszą:
AKTYWA TRWAŁE – 52.365.570,06zł
w tym:
Wartości niematerialne i prawne – 1.659,91zł
Rzeczowe aktywa trwałe – 52.363.910,15zł
w tym:
Grunty – 1.574.687,16zł
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 38.719.086,36zł
Urządzenia techniczne i maszyny – 909.965,10zł
Środki transportu – 83.883,67zł
Inne środki trwałe – 7.561.441,38zł
w tym: zbiory i eksponaty muzealne - 7.462.756,42zł
Środki trwałe w budowie 3.514.846,48zł
AKTYWA OBROTOWE – 1.502.390,65złOpublikował: Marta Kuczkowska
Publikacja dnia: 31.08.2023
Podpisał: Piotr Batruch
Dokument z dnia: 23.09.2019
Dokument oglądany razy: 2 098