bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Statut Muzeum

UCHWAŁA NR 404/XXXIV/21

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie nadania statutu Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tj.Dz. U. z 2020 r. poz. 1668), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 194) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 902).

Czytaj więcej StatutOpublikował: Katarzyna Głowacka
Publikacja dnia: 04.08.2021
Podpisał: Piotr Batruch
Dokument z dnia: 03.09.2012
Dokument oglądany razy: 9 398