bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Zarządzenia 2018

  1.  Zarządzenie nr 1- w spr. powołania członków komisji przetargowej
  2.  Zarządzenie nr 2 - w spr. powołania członków komisji przetargowej
  3.  Zarządzenie nr 3 - w spr. oddania w najem obiektu użytkowego
  4. Zarządzenie nr 4 - w spr. oddania w dzierżawę obiektu użytkowego
  5. Zarządzenie nr 5 - w spr. polityki rachunkowości
  6. Zarządzenie nr 6 - w spr. powołania komisji rekrutacyjnej
  7. Zarządzenie nr 7 - w spr. powołania komisji rekrutacyjnej
  8. Zarządzenie nr 8 - sprawie Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska w MPŚ
  9. Zarządzenie nr 9 - w spr. wprowadzenia polityki bezpieczeństwa informacji

10. Zarządzenie nr 10 - w spr. wyznaczenia inspektora Ochrony Danych

11. Zarządzenie nr 11  -w spr. Regulaminu naboru na wolne stanowiska w MPŚ

12. Zarządzenie nr 12 - w spr. zarzadzania ryzykiem

13. Zarzadzenie nr 13 - w spr. procedury pracy w godzinach nadliczbowych

14. Zarządzenie nr 14 - w spr. zmiany w Regulaminie Pracy

15. Zarządzenie nr 15 - w spr. odwołana dotychczasowego i wyznaczenia nowego Inspektora Ochrony Danych

16. Zarządzenie nr 16 - w spr. powołania Komisji Rekrutacyjnej

17. Zarządzenie nr 17 - w spr. zmiany w wew. polityce antymobbingowej

18. Zarządzenie nr 19 - w spr. powołania Komisji Rekrutacyjnej

19. Zarządzenie nr 18 - w spr rabatu na wydawnictwa

20. Zarządzenie nr 20 - w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej zbiorów etnograficznych

21. Zarządzenie nr 21 - w spr. zmiany w instrukcji Inwentaryzacji Majątku

22. Zarządzenie nr 22 - w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji

23. Zarządzenienr 23 - w spr. tekstu jednolitego Instrukcji Inwentaryzacji Majątku

24. Zarządzenie nr 24 - w spr. rocznej kontroli informacji niejawnych

25. Zarządzenie nr 25 - w spr. upoważnień do dostępu informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone"

26. Zarządzenie nr 26 - w spr. ustalenia dnia wolnego

27. Zarządzenie nr 27 - w spr. powołania Komisji Rekrutacyjnej

28. Zarządzenie nr 28 -  w spr. powołania Komisji Rekrutacyjnej

29. Zarządzenie nr 29 - w spr. powołania Komisji Rekrutacyjnej

30. Zarządzenie nr 30 - w spr. "instrukcji sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli  zastrzeżone..."

31. Zarządzenie nr 31 - w spr. zmiany zarządzenia nr 20/2018 w spr. inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej zbiorów etnograficznych

32. Zarządzenie nr 32- w spr. refundacji kosztów zakupu okularów korygujących

33. Zarządzenie nr 33- w spr. zmiany zarządzenia nr 4/2016 w spr. wprowadzenia planów ochrony

34. Zarządzenie nr 34 - w spr. biletu wstepu na Jarmark Bożonarodzeniowy

35. Zarządzenie nr 35 - w spr. zmiany zarządzenia nr 6/2017 w spr regulaminu zamówień publicznych

36. Zarządzenie nr 36 - w spr. zmiany zarządzenia nr 2/2011 w spr. wprowadzenia zasad i warunków wynagradzania za pracę

37. Zarządzenie nr 37 - w spr. zmiany zarządzenia nr 25/2010 w spr. procedur kontroli zarządczej

38. Zarządzenie nr 38 - w spr. sposobu określenia wysokości wynagrodzenia za przeniesienie praw autorskich do utworów wytworzonych przez pracowników w ramach stosunku pracy

39. Zarządzenie nr 39 - w spr. rabatu na wydawnictwa

40. Zarządzenie nr 40 - w spr. zmiany zarządzenia nr 31/2014 dot. Regulaminu w spr. zasad korzystania z pojazdów służbowychOpublikował: Agnieszka Szpilewska
Publikacja dnia: 02.07.2021
Podpisał: Piotr Batruch
Dokument z dnia: 15.01.2018
Dokument oglądany razy: 5 111