bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Zarządzenia 2020

Zarządzenie nr 1 - w spr. Regulaminu naboru pracowników

Zarządzenie nr 2 - w spr. zmiany zarządzenie nr 15/2010 w spr. ustalenia "Procedur kontroli zarządczej"

Zarządzenie nr 3 - w spr. instrukcji umieszczania i usuwania danych w BIP

Zarządzenie nr 4 - w spr. zmiany zarządzenia nr 6/2017 w spr. regulaminu zamówień publicznych

Zarządzenie nr 5 - w spr. wprowadzenia Regulaminu ZFŚS

Zarządzenie nr 6 - w spr. powołania Komisji Rekrutacyjnej

Zarządzenie nr 7 - w spr. powołania Komisji Rekrutacyjnej

Zarządzenie nr 8 - w spr. powołania Komisji Rekrutacyjnej

Zarządzenie nr 10 - w spr. ustalenia czasu pracy na czas epidemii

Zarządzenie nr 10/2020/A - w spr. zmiany odpisu podstawowego na ZFŚS

Zarządzenie nr 11 - w spr. zawieszenia prawa do wyplaty części świadczeń z ZFŚS

Zarządzenie nr 12 - w spr. przywrócenia normalnego czasu pracy

Zarządzenie nr 13 -  w spr. Regulaminu zwiedzania podczas epidemii

Zarządzenie nr 14 - w spr. godzin otwarcia MPŚ

Zarządzenie nr 15 - w spr. inwentaryzacji

Zarządzenie nr 16 - w spr. dodatkowych dni wolnych

Zarządzenie nr 17 - w spr. powołania i funkcjonowania Komisji ZFŚS

Zarządzenie nr 18 -  w spr. wprowadzenia Regulaminu Komisji Socjalnej

Zarządzenie nr 19 - w spr. powołania Komisji Rekrutacyjnej

Zarządzenie nr 20 - w spr. powołania Komisji Rekrutacyjnej

Zarządzenie nr 21 - w spr. powołania Komisji Rekrutacyjnej

Zarządzenie nr 22 - w spr. zmiany w Regulaminie zwiedzania

Zarządzenie nr 23 - w spr. godzin otwarcia w sezonie letnim

Zarządzenie nr 24 - w spr. zmiany Regulaminu zwiedzania

Zarządzenie nr 25 - w spr. zmiany zarządzenia nr 8/2014 w spr. instrukcji postepowania z muzealiami

Zarządzenie nr 26 - w spr. zmiany zarządzenia nr 6/1017 w spr. regulaminu zamówień publicznych

Zarządzenie nr 27 - w spr. zmiany Regulaminu Zwiedzania

Zarządzenie nr 28 - w spr. wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej

Zarządzenie 29  - w spr. godzin otwarcia MPŚ w sezonie jesiennym

Zarządzenie nr 30 - w spr. zmiany zarządzenia nr 5/2020 w spr. regulaminu ZFŚS

Zarządzenie nr 31 - w spr. wprowadzenia zmiany do Polityki Bezpieczeństwa

Zarządzenie nr 32 - w spr. zmiany Regulaminu Zwiedzania

zarządzenie nr 33 - w spr. zmiany Regulaminu Zwiedzania

Zarządzenie nr 34 - w spr. procedury postępowania pracowników MPŚ w zw. z potencjalnymryzykiem zakażenia koronawirusem

Zarządzenie nr 35 - w spr. powołania Kolegium Muzealników

Zarządzenie nr 36 - w spr. sprostowania zarządzenia nr 25/2020

Zarządzenie nr 37 - w spr. zmiany zarządzenia nr 15/2015

Zarządzenie nr 38 - w spr. powołania zespołu ds. dostępności

Zarządzenie nr 39 - w spr zmiany Regulaminu Zawiedzania

Zarządzenie nr 40 - w spr. sprostowania zarządzenia 31/2020 w spr. zmian do Polityki Bezpieczeństwa

Zarządzenie nr 41 - w spr. godzin otwarcia MPŚ w sezonie zimowym

Zarządzenie nr 42 - w spr. zmiany zarządzenia nr 28/2020 w spr. Regulaminu pray zdalnej

Zarządzenie nr 43 - w spr. obiegu wniosków pracowniczych

Zarządzenie nr 44 - w spr. ustalenia czasu pracy

Zarządzenie nr 45 - w spr. regulaminu w spr. zasad korzystania z pojazdów służbowych

Zarządzenie nr 46 - w spr. powołania komisji rekrutacyjnej

Zarządzenie nr 47 - w spr. powołania komisji rekrutacyjnej

Zarządzenie nr 48 - w spr. powołania komisji rekrutacyjnej

Zarządzenie nr 49 - w spr. zmiany zarządzenia nr 10/2016 w spr. procedur kontroli wewnętrznej

Zarządzenie nr 50 - w spr. uchylenia zarzadzenia nr 20/2018 w spr. inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej pomiędzy oddziałamiOpublikował: Agnieszka Szpilewska
Publikacja dnia: 10.05.2021
Podpisał: Piotr Batruch
Dokument z dnia: 03.01.2020
Dokument oglądany razy: 3 331