bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 16.09.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: umieszczenie zarządzenia

Zarządzenia 2020

Zarządzenie nr 1 - w spr. Regulaminu naboru pracowników

Zarządzenie nr 2 - w spr. zmiany zarządzenie nr 15/2010 w spr. ustalenia "Procedur kontroli zarządczej"

Zarządzenie nr 3 - w spr. instrukcji umieszczania i usuwania danych w BIP

Zarządzenie nr 4 - w spr. zmiany zarządzenia nr 6/2017 w spr. regulaminu zamówień publicznych

Zarządzenie nr 5 - w spr. wprowadzenia Regulaminu ZFŚS

Zarządzenie nr 6 - w spr. powołania Komisji Rekrutacyjnej

Zarządzenie nr 7 - w spr. powołania Komisji Rekrutacyjnej

Zarządzenie nr 8 - w spr. powołania Komisji Rekrutacyjnej

Zarządzenie nr 10 - w spr. ustalenia czasu pracy na czas epidemii

Zarządzenie nr 10/2020/A - w spr. zmiany odpisu podstawowego na ZFŚS

Zarządzenie nr 11 - w spr. zawieszenia prawa do wyplaty części świadczeń z ZFŚS

Zarządzenie nr 12 - w spr. przywrócenia normalnego czasu pracy

Zarządzenie nr 13 -  w spr. Regulaminu zwiedzania podczas epidemii

Zarządzenie nr 14 - w spr. godzin otwarcia MPŚ

Zarządzenie nr 17 - w spr. powołania i funkcjonowania Komisji ZFŚS

Zarządzenie nr 18 -  w spr. wprowadzenia Regulaminu Komisji Socjalnej

Zarządzenie nr 22 - w spr. zmiany w Regulaminie zwiedzania

Zarządzenie nr 23 - w spr. godzin otwarcia w sezonie letnim

Zarządzenie nr 24 - w spr. zmiany Regulaminu zwiedzania

Zarządzenie nr 25 - w spr. zmiany zarządzenia nr 8/2014 w spr. instrukcji postepowania z muzealiami

Zarządzenie nr 26 - w spr. zmiany zarządzenia nr 6/1017 w spr. regulaminu zamówień publicznych

Zarządzenie nr 27 - w spr. zmiany Regulaminu Zwiedzania

Zarządzenie nr 28 - w spr. wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej

Zarządzenie 29  - w spr. godzin otwarcia MPŚ w sezonie jesiennym

Zarządzenie nr 32 - w spr. zmiany Regulaminu Zwiedzania

zarządzenie nr 33 - w spr. zmiany Regulaminu ZwiedzaniaOpublikował: Agnieszka Szpilewska
Publikacja dnia: 16.09.2020
Podpisał: Piotr Batruch
Dokument z dnia: 03.01.2020
Dokument oglądany razy: 854