bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Zarządzenia 2019

1. Zarządzenie nr 1 - w spr. ustalenia cen opłat za wstęp do muzeum oraz cen za usługi

2. Zarządzenie nr 2 - w spr. zmiany zarządzenia nr 10/2011 w spr. ustalnia "Regulaminu pracy pracowników MPŚ"

3. Zarządzenie nr 3 - w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień 31.12.2019r.

4. Zarządzenie nr 4 - w spr. zmiany zarzadzenia nr 2/2011 w spr. wprowadzenia zasad i warunków wynagradzania za pracę i innych świadczeń związanych z pracą

5. Zarządzenie nr 5-  w spr. zmiany zarządzenia nr 3/2019 w spr inwentaryzacji

6. Zarządzenie nr 6 - w spr. zmany zarządzenia nr 20/2018 w spr inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej

7. Zarządzenie nr 7 - w spr. zmiany zarządzenia nr 6/2017 w spr. zmian w Regulaminie udzielania zamówień publicznych

8. Zarządzenie nr 8 - w spr. wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa w MPŚ

9. Zarządzenie nr 9 - w spr. wprowadzenia Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym w MPŚ

10. Zarządzenie nr 10 - w spr. wprowadzenie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego na imprezy plenerowe organizowane na terenie muzeum

11. Zarządzenie nr 11 w spr. opłat za wstęp na imprezę plenerową "Na wiejskich dróżkach"

12. Zarzadzenie nr 12 - w spr. godzin otwarcia MPŚ  w sezonie letnim

13. Zarządzenie 13 - w spr opłat za wstęp do Muzeum oraz za usługi

14. Zarządzenie nr 14 - w spr. zmiany w Regulaminie zamówień publicznych

15. Zarządzenie nr 15 - w spr. zmiany w Regulaminie ZFŚS

16. Zarządzenie nr 16 - w spr. Regulaminu pracy

17. Zarządzenie 17 - w spr. regulaminu zwiedzania

18. Zarządzenie nr 18 - w spr. regulaminu naboru

19. Zarządzenie nr 19 - w spr. powołania komisji rekrutacyjnej

20. Zarządzenia nr 20 - w spr. dni w których Muzeum jest otwarte i zamknięte dla zwiedzających

21. Zarządzenie nr 21 - w spr. godzin otwarcia muzeum w sezonie jesiennym

22. Zarządzenie nr 22 - w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji zd-odb kasy w Białym Spichlerzu

23. Zarządzenie nr 23 - w spr. procedury dot. postępowania w przypadku uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń oraz wglądu w działalnośc MPŚ

24. Zarządzenie nr 24 - w spr powołania komicji rekrutacyjnej

25. Zarządzenie nr 25 - w spr. powołania komisji rekrutacyjnej

26. Zarządzenie nr 26 - w spr. zmiany zarządzenia nr 2/2011 w spr. wprowadzenia zasad i warunków wynagradzania

27. Zarządzenie nr 27 - w spr. powołania komisji rekrutacyjnej

28. Zarządzenie nr 28 - w spr. zmaiany zarządzenia nr 15/2013 w spr skarg i wniosków

29. Zarządzenie nr 29 - w spr. ustalenia rabatu na wydawnictwa

30. Zarządzenie nr 30 - w sp. wprowadzenia Regulaminu postępowania w przypadku przeprowadzenia czynności przez organy prowadzące postępowanie kontrolne i karne

31. Zarządzenie nr 31 - w spr.  zmiany zarządzenia nr 31/2014 dot. wprowadzenia Regulaminu w spr. zasad korzystania z pojazdów służbowych

32. Zarządzenie nr 32 - w spr. stosowania "Instrukcji w spr. prowadzenia gospodarki kasowej w MPŚ"

33. Zarządzenie nr 33 - w spr. zmiany zarzadzenia nr 3/2019 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji

34. Zarządzenie nr 34 - w spr. rabatu na bilety i wydawnictwa

35. Zarządzenie nr 35 - w spr. powołania Komisji Rekrutacyjnej

36. Zarządzenie nr 36 - w spr. powołania Komisji Rekrutacyjnej

37. Zarządzenie nr 37 - w spr. stosowania "Instrukcji w spr. prowadzenia gospodarki kasowej w MPŚ"

38. Zarządzenie nr 38 - w spr. zmiany zarządzenia 10/2016 w spr. przeprowadzenia procedur kontroli wewnętrznej

39. Zarządzenie nr 39 - w spr. zmiany zarządzenia nr 1/2019 w spr. cen opłat za wstęp i cen za usługi

40. Zarządzenie nr 40 - w spr. ustalenia rabatu na wydawnictwa

41. Zarządzenie nr 41 - w spr. warunków, sposobu i trybu przenoszenia muzealiów

42. Zarządzenie nr 42 - w spr. powołania komisji rekrutacyjnejOpublikował: Agnieszka Szpilewska
Publikacja dnia: 02.01.2020
Podpisał: Piotr Batruch
Dokument z dnia: 14.01.2019
Dokument oglądany razy: 4 855