bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 13.02.2017 z powodu:
wycofanie

Zarządzenie nr 3/2014 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy

 DYREKTORA MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO w SŁUPSKU
z dnia 13 stycznia 2014 r.
w sprawie ustalenia 18 stycznia, 2 maja, 10 i 12 listopada 2014 r. dniami wolnymi od pracy


Na podstawie § 12 ust. 2 Statutu Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku nadanego Uchwałą Nr 420/XXI/12 z dnia 30 lipca 2012r. Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 28 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.)


Dyrektor Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
zarządza, co następuje:


§ 1


1. Ustala się 18 stycznia, 2 maja, 10 i 12 listopada 2014 r. dniami wolnymi od pracy dla pracowników Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.
2. Dni 2 maja i 10 listopada 2014r. są dniami wolnymi dla pracowników działalności podstawowej i administracji, alternatywnie wg ustalonego harmonogramu.
3. Dni 18 stycznia i 12 listopada 2014r. są dniami wolnymi od pracy dla pracowników obsługi, alternatywnie wg ustalonego harmonogramu.


§ 2


Za dni 18 stycznia, 2 maja, 10 i 12 listopada 2014r. pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia.


§ 3


Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Działu Kadr i Administracji.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dyrektor
Muzeum Pomorza Środkowego
w Słupsku
Marzenna Mazur

Zarządzenie nr 3/2014Opublikował: Piotr Batruch
Publikacja dnia: 15.01.2014
Podpisał: Marzenna Mazur
Dokument z dnia: 15.01.2014
Dokument oglądany razy: 3 068

Wersja do druku