bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 13.02.2017 z powodu:
wycofanie

Zarządzenie nr 4 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na wolne stanowisko pracy w Dziale Konserwatorskim

ZARZĄDZENIE NR 4/2014
z dnia 14 stycznia 2014r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na wolne stanowisko pracy w Dziale Konserwatorskim Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.


Na podstawie § 12 ust. 2 Statutu Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku nadanego Uchwałą Nr 420/XXI/12 z dnia 30 lipca 2012r. Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz Rozdziału IV § 4 Zarządzenia Nr 3/2012 Dyrektora Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku z dnia 20 lipca 2012r.w sprawie „Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku” powołuję Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy – pracownika w Dziale Konserwatorskim w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.


§ 1.


1. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:
  a) Marzenna Mazur – Dyrektor MPŚ w Słupsku - Przewodnicząca Komisji
  b) Dorota Szymczak – Kierownik Działu Konserwatorskiego – Członek Komisji
  c) Ewa Pawlukiewicz – Kierownik Działu Kadr i Administracji – Sekretarz Komisji.
2. Komisja w składzie wymienionym w pkt. 1 działa na zasadach określonych w „Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku”, do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy.


§ 2.


Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.


Dyrektor
Muzeum Pomorza Środkowego
w Słupsku
Marzenna Mazur

Zarządzenie nr 4/2014Opublikował: Piotr Batruch
Publikacja dnia: 14.01.2014
Podpisał: Marzenna Mazur
Dokument z dnia: 14.01.2014
Dokument oglądany razy: 3 535

Wersja do druku