bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 13.02.2017 z powodu:
wycofanie

Zarządzenie nr 1 w sprawie powołania Komisji naboru na stanowisko pracy

ZARZĄDZENIE NR 1/2014
z dnia 9 stycznia 2014r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na wolne stanowisko pracy.

Na podstawie Rozdział IV § 4 Zarządzenia Nr 3/2012 Dyrektora Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku z dnia 20 lipca 2012r.w sprawie „Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku” powołuję Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy – Asystenta muzealnego, w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku Oddział Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach.

§ 1.


1.W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:
   a) Marzenna Mazur – Dyrektor MPŚ w Słupsku - Przewodnicząca Komisji
   b) Henryk Soja – Kierownik Oddziału MWS w Klukach – Członek Komisji
   c) Ewa Pawlukiewicz – Kierownik Działu Kadr i Administracji – Sekretarz Komisji.
2.Komisja w składzie wymienionym w pkt. 1 działa na zasadach określonych w „Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku”, do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy.


§ 2.


Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

Dyrektor
Muzeum Pomorza Środkowego
w Słupsku
Marzenna Mazur

Zarządzenie nr1Opublikował: Piotr Batruch
Publikacja dnia: 12.01.2014
Podpisał: Marzenna Mazur
Dokument z dnia: 12.01.2014
Dokument oglądany razy: 3 053

Wersja do druku