bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 13.02.2017 z powodu:
przeniesione

Zarządzenie w sprawie ZFŚS


Zarządzenie Nr 6/2013 r.
Dyrektora Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
z dnia 15 marca 2013 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku


Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.) w zw. z art. 17 ustawy z dnia z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 406) zarządzam, co następuje:

§1


W Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku dokonuje się następujących zmian:

1. § 3 ust. 11 regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:
„Dopłaty do przedszkoli i żłobków w wysokości 80 zł na miesiąc, wypłacane raz na kwartał na podstawie potwierdzenia uczęszczania dziecka do przedszkola lub żłobka, przysługują pracownikom o dochodzie nieprzekraczającym 1600 zł na osobę w rodzinie.”

2. § 5 ust. 3 regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:
„Zapotrzebowania na poszczególne formy wypoczynku oraz wnioski o przyznanie ulgowych świadczeń i dopłaty z Funduszu Świadczeń Socjalnych, składa się u Przewodniczącego Komisji Socjalnej do końca marca danego roku wg wzoru oświadczenia załącznik nr 1 do Regulaminu ZFŚS oraz wzoru wniosku wg załącznika nr 2 do Regulaminu ZFŚS.”

Czytaj więcej...Opublikował: Piotr Batruch
Publikacja dnia: 29.07.2013
Podpisał: Mieczysław Jaroszewicz
Dokument z dnia: 29.07.2013
Dokument oglądany razy: 4 449

Wersja do druku