bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 13.02.2017 z powodu:
przeniesione

Zarządzenie w sprawie Kodeksu Etyki

 Zarządzenie nr 5/2013
Dyrektora Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
z dnia 01.03.2013 r.
>w sprawie Kodeksu Etyki obowiązującego w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku


Na podstawie art. 17 ustawy z dnia z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 406) oraz art. 69 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 68 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 100 § 2 pkt 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. Ust. z 1998 r., Nr 106, poz. 668 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam do stosowania Kodeks Etyki pracowników Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Czytaj więcej...Opublikował: Piotr Batruch
Publikacja dnia: 29.07.2013
Podpisał: Mieczysław Jaroszewicz
Dokument z dnia: 29.07.2013
Dokument oglądany razy: 2 659

Wersja do druku