bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 13.02.2017 z powodu:
przeniesione

Zarządzenie i regulamin w sprawie skarg i wniosków

Zarządzenie Nr 15/2013
z dnia 20 czerwca 2013r.
Dyrektora
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków
w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku


Na podstawie przepisów Działu VIII Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.), oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków ( Dz.U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46) wprowadzam w życie z dniem 20 czerwca 2013r. „Regulamin przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku” stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2


Z treścią regulaminu należy zapoznać pracowników poprzez umieszczenie Regulaminu na tablicy ogłoszeń Muzeum w Słupsku i podległych oddziałach .


§ 3


Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom działów i oddziałów.

Czytaj więcej...Opublikował: Piotr Batruch
Publikacja dnia: 29.07.2013
Podpisał: Mieczysław Jaroszewicz
Dokument z dnia: 29.07.2013
Dokument oglądany razy: 3 209

Wersja do druku