bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 13.02.2017 z powodu:
przeniesione

Zarządzenie w sprawie gospodarowania mieniem

ZARZĄDZENIE NR 12/2012
Dyrektora Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
z dnia 12 grudnia 2012 r.

w sprawie w sprawie gospodarki majątkiem trwałym i zasadach odpowiedzialności za powierzone mienie w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Na podstawie art. 10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2009r. Dz.U. Nr 152, poz.1223 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 20009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 nr 157 poz. 1240 ze zm.)

Dyrektor Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku zarządza co następuje:

§ 1.

Wprowadza się do stosowania instrukcję w sprawie gospodarki majątkiem trwałym i zasadach odpowiedzialności za powierzone mienie w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku w brzmieniu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do ZarządzeniaOpublikował: Piotr Batruch
Publikacja dnia: 29.07.2013
Podpisał: Mieczysław Jaroszewicz
Dokument z dnia: 29.07.2013
Dokument oglądany razy: 5 593

Wersja do druku