To jest wersja archiwalna z dnia 06.07.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmiana regulaminu

Regulaminu naboru pracowników

Zarządzenie nr 3/2012


Dyrektora Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
z dnia 20 lipca 2012r.
w sprawie „Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku”


Na podstawie § 9 ust.9 Statutu Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku z dnia 25 lutego 2008r., postanawia się co następuje:


§ 1


Ustalam „Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku” stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.


§ 2


1. Pracownikiem zatrudnianym na wolne stanowisko w Muzeum w oparciu o Regulamin, o którym mowa w § 1 może być osoba, która spełnia wymagania kwalifikacyjne:
a) dla stanowisk działalności podstawowej określone w odrębnych przepisach,
b) dla stanowisk administracji i obsługi określone w tabeli wymagań kwalifikacyjnych dla pracowników zatrudnianych na stanowiskach administracji i obsługi, określonych w „Regulaminie wynagradzania pracowników Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku” wprowadzonego Zarządzeniem Nr 2/2011 z dnia 8.02.2011r. Dyrektora Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
2. Osoby zatrudnione przed wejściem w życie Zarządzenia, nie spełniające wymagań kwalifikacyjnych określonych dla stanowisk, o których mowa w pkt. 1 a) i b), pozostają zatrudnione na zajmowanym stanowisku.

§ 3


Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Działu Administracyjnego Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Czytaj więcej Opublikował: Piotr Batruch
Publikacja dnia: 06.07.2013
Podpisał: Mieczysław Jaroszewicz
Dokument z dnia: 06.07.2013
Dokument oglądany razy: 2 367