bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 31.07.2019 z powodu:
Zmiana

Regulamin pracy

ZARZĄDZENIE NR 10/2011
DYREKTORA MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU
z dnia 14 lipca 2011.

w sprawie ustalenia "Regulaminu pracy pracowników Muzeum Pomorza Środkowego
w Słupsku"

Na podstawie art. 104, art. 1041 kodeksu pracy i przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie; art. 27 ust. 4 i art. 30 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 1991 r. nr 55, poz. 234 - tekst pierwotny; Dz. U. Nr 79 z 2001 r. poz. 854 - tekst jednolity, z późn. zmianami). po uzgodnieniu z Międzyzakładową Organizacją NSZZ "Solidarność" w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.

Dyrektor Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku zarządza co następuje:

§1

Ustala się "Regulamin pracy pracowników Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku", stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Działu Administracyjnego w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.

§3

Traci moc Zarządzenie Nr 10 Dyrektora Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy pracowników Muzeum Pomorza Środkowego  w Słupsku.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2011 r.

Czytaj więcejOpublikował: Piotr Batruch
Publikacja dnia: 03.09.2012
Podpisał: Piotr Batruch
Dokument z dnia: 03.09.2012
Dokument oglądany razy: 5 002

Wersja do druku